Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1

a) N2, SO2, CuO, NaCl;

Mr(N2)= 2•Ar(N)=2•14=28

Mr(SO2)=Ar(S)+2•Ar(O)=32+2•16=64

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80

Mr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5

 

б) SO3, B2O3, Mn2O7, HNO3

Mr(SO3)=Ar(S)+3•Ar(O)=32+3•16=80

Mr(B2O3)=2•Ar(B)+3•Ar(O)=2•11+3•16=70

Mr(Mn2O7)=2•Ar(Mn)+7•Ar(O)=2•55+7•16=222

Mr(HNO3)= Ar(H)+Ar(N)+3•Ar(O)=1+14+3•16=63

 

в) H3PO4, Na2CO3, Al(OH)3, Al2(SO4)3

Mr(H3PO4)= 3•Ar(H)+Ar(P)+4•Ar(O)=3•1+31+4•16=98

Mr(Na2SO3)= 2•Ar(Na)+Ar(S)+3•Ar(O)=2•23+32+3•16=126

Mr(Al(OH)3)= Ar(Al)+3•Ar(O)+3•Ar(H)=27+3•16+3•1=78

Mr(Al2(SO4)3)=2•Ar(Al)+3•Ar(S)+12•Ar(O)=2•27+3•32+12•16=342

 

Вправа 2

а) Літію — у літій оксиді; Кальцію — у кальцій хлориді СаСl2; Натрію — у натрій гідроксиді NaOH; 

Відомо: Li2O, CaCl2, NaOH

Знайти:  w(Li)-?, w(Ca)-?, w(Na)-?

Розв'язання

1. Обчислюємо відноснi молекулярнi маси сполук.

Мr(Li2O) =2•Ar(Li)+Ar(O)=2•7+16=30

Mr(CaCl2)=Ar(Ca)+2•Ar(Cl)=40+2•35,5=111

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40

2. Обчислюємо масову частку елементів у сполуках. 

w(Li)=2•Ar(Li)/Mr(Li2O)=2•7:30=0,467, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 46,7%

w(Са)=Ar(Ca)/Mr(CaCl2)=40:111=0,36, або 36%

w(Na)=Ar(Na)/Mr(NaOH)=23:40=0,575, або 57,5%

Відповідь: w(Li)=0,467, або 46,7%; w(Ca)=0,36, або 36%;

w(Na)=0,57, або 57,5%

 

б) Магнію — у магній оксиді; фосфору — у фосфор (V) оксиді; Нітрогену — у нітратній кислоті HNO3

Відомо: MgO, P2O5, HNO3

Знайти:  w(Mg)-?, w(P)-?, w(N)-?

Розв'язання

1. Обчислюємо відноснi молекулярнi маси сполук.

Мr(MgO) =Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40

Mr(P2Cl5)=2•Ar(P)+5•Ar(O)=2•31+5•16=142

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3•Ar(O)=1+14+3•16=63

2. Обчислюємо масову частку елементів у сполуках.

w(Mg)=Ar(Mg)/Mr(MgO)=24:40=0,6, або 60%.

w(P)=2•Ar(P)/Mr(P2O5)=2•31:142=0,437, або 43,7%.

w(N)=Ar(N)/Mr(HNO3)=14:63=0,223, або 22,3%.

Відповідь: w(Mg)=0,6, або 60%; w(P)=0,437, або 43,7%; w(N)=0,223, або 22,3%

 

в) Сульфуру — у натрій сульфіді Na2S; Алюмінію — в алюміній оксиді; Фосфору — в ортофосфатній кислоті Н3РO4

Відомо: Na2S, Al2O3, H3PO4

Знайти:  w(Na)-?,  w(Al)-?,  w(P)-?

Розв'язання

1. Обчислюємо відноснi молекулярнi маси сполук.

Мr(Na2S) =2•Ar(Na)+Ar(S)=2•23+32=78

Mr(Al2O3)=2•Ar(Al)+3•Ar(O)=2•27+3•16=102

Mr(H3PO3)=3•Ar(H)+Ar(P)+4•Ar(O)=3•1+31+4•16=98

2. Обчислюємо масову частку елементів у сполуках.

w(Na)=2•Ar(Na)/Mr(Na2S)=2•23:78=0,59, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 59%

w(Al)=2•Ar(Al)/Mr(Al2O3)=2•27:102=0,53, або 53%

w(P)=Ar(P)/Mr(H3PO4)=31:98=0,316, або 31,6%

Відповідь: w(Na)=0,59, або 59%; w(Al)=0,53, або 53%; w(P)=0,316, або 31,6%

 

Вправа 3

а) фосфору й Гідрогену — у фосфіні РН3;

Відомо: PH3    

Знайти: w(P)-?, w(H)-?

Розв'язання

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу сполуки.

Мr(PH3)=Ar(P)+3•Ar(H)=31+3•1=34

2. Обчислюємо масову частку елементів у сполуках.

w(P)=Ar(P)/Mr(PH3)=31:34=0,912, або 91,2%

Масову частку Гідрогену можна знайти так:

w(Н)=100%-w(P)=100%-91,2%=8,8%

або так

w(Н)=1-w(P)=1-0,912=0,088

чи так:

w(H)=3•Ar(H)/Mr(PH3)=3•1:34=0,088, або 8,8%

Відповідь: w(P)=0,912, або 91,2%; w(H)=0,088, або 8,8%

 

Барію й Оксигену — у барій карбонаті ВаСО3;

Відомо: BaCO3

Знайти: w(Ba)-?,  w(O)-?

Розв'язання

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу сполуки.

Мr(BaCO3) =Ar(Ba)+Ar(C)+3•Ar(O)=137+12+3•16=197

2. Обчислюємо масову частку елементів у сполуках.

w(Ba)=Ar(Ba)/Mr(BaCO3)=137:197=0,695, або 69,5%

w(O)=3•Ar(O)/Mr(BaCO3)=3•16:197=0,244, або 24,4%

Відповідь: w(Ba)=0,695, або 69,5%; w(O)=0,244, або 24,4%

 

Кальцію й Оксигену — у кальцій гідроксиді Са(ОН)2

Відомо: Ca(OH)2

Знайти:  w(Ca)-?, w(O)-?

Розв'язання

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу сполуки.

Мr(Ca(OH)2) =Ar(Ca)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=40+2•16+2•1=74

2. Обчислюємо масову частку елементів у сполуках. 

w(Ca)=Ar(Ca)/Mr(Ca(OH)2)=40:74=0,541, або 54,1%

w(O)=2•Ar(O)/Mr(Ca(OH)2)=2•16:74=0,432, або 43,2%

Відповідь: w(Ca)=0,541, або 54,1%; w(O)=0,432, або 43,2%

 

б) Купруму й Оксигену — у купрум (І) оксиді;

Відомо: Cu2O   

Знайти: w(Cu)-?, w(O)-?

Розв'язання

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу сполуки.

Мr(Cu2O)=2•Ar(Cu)+Ar(O)=2•64+16=144

2. Обчислюємо масову частку елементів у сполуках. 

w(Cu)=2•Ar(Cu)/Mr(Cu2O)=2•64:144=0,889, або 88,9%

w(O)=100%-w(Cu)=100%-88,9%=11,1%

Відповідь: w(Cu)=88,9%, w(O)=11,1%

 

Калію та Сульфуру — у калій сульфіті К23;

Відомо: K2SO3

Знайти: w(K)-?, w(S)-?

Розв'язання

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу сполуки.

Мr(K2SO3)=2•Ar(K)+Ar(S)+3•Ar(O)=2•39+32+3•16=158

2. Обчислюємо масову частку елементів у сполуках.

w(K)=2•Ar(K)/Mr(K2SO4)=2•39:158=0,494, або 49,4%

w(S)=Ar(S)/Mr(K2SO4)=32:158=0,203, або 20,3%

Відповідь: w(K)=0,494, або 49,4%; w(S)=0,203, або 20,3%

 

Калію й Гідрогену — у калій гідроксиді КОН.

Відомо: KOH

Знайти: w(K)-?, w(H)-?

Розв'язання

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу сполуки.

Мr(KOH) =Ar(K)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56

2. Обчислюємо масову частку елементів у сполуках.

w(K)=Ar(K)/Mr(KOH)=39:56=0,696, або 69,6%

w(H)=Ar(H)/Mr(KOH)=1:56=0,018, або 01,8%

Відповідь: w(K)=0,696, або 69,6%; w(H)=0,018, або 1,8%

Інші завдання дивись тут...

  • artur
    круто
    11 вересня 2017 15:01