Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

Вправа 1. Назвіть учених, які до відкриття Д. Менделєєвим періодичного закону намагалися здійснити класифікацію хімічних елементів. Антуан Лавуазьє, Йоганн Деберейнер, Джон Ньюлендс, Лотар Мейєр.

 

Вправа 2. Поясніть історичні передумови відкриття періодичного закону. Визначення природних родин хімічних елементів започаткувало основи класифікації хімічних елементів і сприяло відкриттю одного з фундаментальних законів природи - періодичного закону. 

 

Вправа 3. Укажіть першу класифікацію елементів, яку було запропоновано в хімії: 

а) поділ елементів на «тріади» за значенням їх атомних мас; 

б) поділ на металічні та неметалічні елементи. 

 

Вправа 4. Назвіть два-три представники: 

а) лужних та інертних елементів;

Літій Li, Натрій Na, Калій K та Гелій H, Неон Ne, Аргон Ar.

б) галогенів.

Флуор F, Хлор Cl, Бром Br.

 

Вправа 5. Напишіть формули простих речовин, що утворені Флуором, Хлором, Бромом, та прочитайте їх. 

Формули

простих речовин

Читання

формул

Назва

простих речовин

F2

Сl2

Br2

еф-2

хлор-2

бром-2

фтор

хлор

бром

Вправа 6. Назвіть природні групи хімічних елементів, подібних за властивостями. 

- лужних металічних елементів (Літій, Натрій, Калій, Рубідій, Цезій);

- галогенів (Флуор, Хлор, Бром, Йод, Астат);

- інертних елементів (Гелій, Неон, Аргон, Криптон, Радон). 

 

Вправа 7. Перелічіть подібні фізичні властивості:

а) лужних металів; 

Металічний блиск, висока пластичність, невисокі температури плавлення й кипіння (порівняйте з металами, наприклад, залізом чи міддю), легкі і м'які (ріжуться ножем), високі теплопровідність і електропровідність.

б) галогенів. 

Мають запах (різкий, подразливий) і колір (флуор є жовтуватий, хлор - жовто-зелений, бром - червоно-бурий, йод - темно-сірий), мають низькі температури плавлення і кипіння. За звичайних умов перебувають у різному агрегатному стані (фтор і хлор - гази, бром - рідина, йод - тверда речовина).

 

Вправа 8. Поясніть, як змінюється хімічна активність із зростанням відносних атомних мас елементів: 

а) металів; Хімічна активність посилюється.

б) неметалів. Хімічна активність послаблюється.

 

Вправа 9. Охарактеризуйте подібні хімічні властивості: 

а) лужних металів; 

Надзвичайно активні прості речовини взаємодіють з:

- киснем, утворюючи оксиди (чи пероксиди);

- водою, утворюючи розчинні гідроксиди (луги) і виділяючи водень.

неметалами, зокрема з тими, що утворюють солі безоксигенових кислот.

б) галогенів. 

Активно взаємодіють з:

металами;

з воднем, утворюючи газоподібні речовини, які називають гідроген галогеніди (галогеноводні), водні розчини яких є кислотами і змінюють забарвлення індикаторів.

 

Вправа 10. Напишіть рівняння реакцій між простими речовинами: Na і Сl2; Н2 і Вr2. Укажіть, до якого типу вони належать. 

2Na+Cl2 = 2NaCl H2+Br2=2HBr

Тип реакцій: реакції сполучення.

 

Вправа 11. Охарактеризуйте властивості інертних елементів. Прості речовини інертних елементів одноатомні і за звичайних умов є газами без кольору і запаху, мають низькі температури плавлення та кипіння. Під час пропускання крізь них електричного струму світяться різними кольорами. Виявляють стійку інертність (бездіяльність) до інших речовин.

 

Вправа 12. Поясніть, чому ви вивчаєте три групи елементів, що належать до найтиповіших металічних, неметалічних та інертних. Щоб дізнатися про природні родини подібних елементів (подібність окремих хімічних елементів, їх простих і складних речовин).

 

Вправа 14. Напишіть, скориставшись зразком реакції взаємодії натрій оксиду з водою, рівняння реакцій: а) літій оксиду; б) калій оксиду з водою. Обчисліть масову частку Оксигену в літій гідроксиді. 

a) Li2O + H2O = 2LiOH

Обчислюємо масову частку елементів у сполуках за формулою:

w(Е)=n•Ar(Е)/Mr(сполуки), де w(E) - масова частка; n — число атомів елемента; Аг(Е) — відносна атомна маса елемента; Мг(сполуки) — відносна молекулярна (формульна) маса сполуки. 

Мr(LiOH) =Ar(Li)+Ar(O)+Ar(H)=7+16+1=24

w(О)=16/24=0,667 або,

помноживши це число на 100%, одержуємо 66,7%.

б) K2O + H2O = 2KOH

Інші завдання дивись тут...

  • DeTekTiV
    Дякую))
    26 вересня 2019 19:11
  • злата
    дякую
    1 квітня 2020 19:56