Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

Вправа 1. Поясніть, яку основну ознаку Д. І. Менделєєв обрав для класифікації хімічних елементів і чому. Відносну атомну масу, тому що це була єдина, стала на той час, характеристика атома. Вона не змінюється при утворенні елементом простої або складної речовини.

 

Вправа 2. Сформулюйте визначення періодичного закону. Властивості елементів, а тому й властивості утворених ними простих і складних тіл, перебувають у періодичній залежності від величини їх атомних мас.

 

Вправа 3. Поясніть, чому графічне відображення періодичного закону Д.І.Менделєєв назвав періодичною системою. Поняття «система» означає цілісність, що складена з частин, проте ці частини взаємопов'язані певними залежностями. Періодичний закон встановлює залежність властивостей хімічних елементів від атомних мас і об'єднує всі хімічні елементи в чітку наочну структуру, де кожний елемент отримав своє місце й відповідну характеристику.

 

Вправа 4. Наведіть приклади підтвердження правильності періодичного закону. Експериментальне підтвердження змінених Д. І. Менделєєвим відносних атомних мас (на прикладі Берилію) та передбачення існування ще не відкритих хімічних елементів, властивостей елементів та їхніх сполук (на прикладі Галію і Германію).

 

Вправа 5. Поясніть, користуючись таблицею 2, зміну валентності елементів у вищих оксидах, гідратах оксидів, летких сполуках неметалічних елементів з Гідрогеном. Валентність елементів у вищих оксидах, гідратах оксидів співпадає з номером групи, в якій розміщений хімічний елемент, тому у третьому періоді із зростанням порядкового номера елемента валентність елементів зростає від І до VII. Валентність неметалічних елементів у летких сполуках з Гідрогеном визначається різницею числа 8 і номера групи, в якій розміщений елемент, тому в третьому періоді із зростанням порядкового номера елемента валентність неметалічних елементів спадає від IV до I.

Інші завдання дивись тут...