Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

Вправа 1

а) Періоди — це горизонтальні ряди елементів, розташовані в порядку зростання їх атомних мас, що починаються лужним металічним і закінчуються інертним елементом. 

б) Групи — вертикальні стовпці хімічних елементів, подібних за властивостями. 

 

Вправа 2

Елементи 1 періоду: №1 Н Гідроген, №2 Не Гелій;

Елементи 2 періоду: №3 Li Літій, №4 Be Берилій, №5 B Бор, №6 C Карбон, №7 N Нітроген, №8 O Оксиген, №9 F Флуор, №10 Ne Неон;

Елементи 3 періоду: № 11 Na Натрій, №12 Mg Магній, №13 Al Алюміній, №14 Si Силіцій, №15 P Фосфор, №16 S Сульфур, №17 Cl Хлор, №18 Ar Аргон.

 

Вправа 3. 

У періоді від лужних металічних до інертних елементів спостерігається поступова зміна властивостей елементів від металічних до неметалічних, утворених ними простих речовин від металів до неметалів та характеру їхніх сполук від основного до кислотного.

 

Вправа 4

У основу класифікації хімічних елементів покладено відносну атомну масу, тому що це була єдина, стала на той час, характеристика атома. Вона не змінюється при утворенні елементом простої або складної речовини. Також бралися до уваги закономірності у зміні властивостей елементів та їхніх сполук.

 

Вправа 5

Відкритий Д.І. Менделєєвим закон дістав назву періодичного закону, а таблиця, що є графічним його відображенням, названа періодичною системою, бо у законі йде мова про періодичність у змінах властивостей елементів та їхніх сполук. Від розташування періодів один під одним утворюється таблиця, в якій властивості елементів змінюються періодично.

 

Вправа 6

а) у періодах зі зростанням відносних атомних мас металічні властивості елементів послаблюються, а неметалічні —  посилюються. Основні властивості оксидів і гідратів оксидів послаблюються, а кислотні — посилюються.

б) у групах в головних підгрупах зі зростанням відносних атомних мас посилюються металічні властивості елементів і утворених ними простих речовин, а неметалічні  послаблюються. В оксидах і гідратах оксидів, утворених металічними елементами, посилюються основні властивості, а в утворених неметалічними елементами, послаблюються кислотні властивості.

 

Вправа 7

а) у лужних металічних елементів (I група) вища валентність дорівнює І, усі прості речовини, утворені цими елементами, є типовими металами і мають подібні як фізичні, так і хімічні властивостізагальна формула утворених ними основних оксидів — R2О, вони взаємодіють із водою, унаслідок чого утворюються гідроксиди ROH — основи, розчинні у воді.

б) У галогенів (VII група) вища валентність дорівнює VIІ, усі прості речовини, утворені цими елементами, є типовими неметалами і мають подібні як фізичні, так і хімічні властивостізагальна формула утворених ними кислотних оксидів — R2О7, вони взаємодіють із водою, унаслідок чого утворюються кислоти.

Інші завдання дивись тут...