Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

Вправа 1. Сформулюйте визначення: 

а) періоду; Періоди — це горизонтальні ряди елементів, розташовані в порядку зростання їх атомних мас, що починаються лужним металічним і закінчуються інертним елементом. 

б) групи. Групи — вертикальні стовпці хімічних елементів, подібних за властивостями. 

 

Вправа 2. Назвіть, користуючись періодичною системою, елементи 1-3 періодів. 

1 період: №1 Н Гідроген, №2 Не Гелій;

2 період: №3 Li Літій, №4 Be Берилій, №5 B Бор, №6 C Карбон, №7 N Нітроген, №8 O Оксиген, №9 F Флуор, №10 Ne Неон;

3 період: № 11 Na Натрій, №12 Mg Магній, №13 Al Алюміній, №14 Si Силіцій, №15 P Фосфор, №16 S Сульфур, №17 Cl Хлор, №18 Ar Аргон.

 

Вправа 3. Поясніть, які зміни спостерігаються в періоді від лужних металічних до інертних елементів. Спостерігається поступова зміна властивостей елементів від металічних до неметалічних, утворених ними простих речовин від металів до неметалів та характеру їхніх сполук від основного до кислотного.

 

Вправа 4. Поясніть, які ознаки покладено в основу класифікації елементів Д. І. Менделєєвим і чому. В основу класифікації хімічних елементів покладено відносну атомну масу, тому що це була єдина, стала на той час, характеристика атома. Вона не змінюється при утворенні елементом простої або складної речовини. Також бралися до уваги закономірності у зміні властивостей елементів та їхніх сполук.

 

Вправа 5. Обґрунтуйте, чому відкритий Д. І. Менделєєвим закон дістав назву періодичного закону, а таблиця, що є графічним його відображенням, названа періодичною системою. Бо у законі йде мова про періодичність у змінах властивостей елементів та їхніх сполук. Від розташування періодів один під одним утворюється таблиця, в якій властивості елементів змінюються періодично.

 

Вправа 6. Поясніть, як зі зростанням відносних атомних мас елементів змінюються властивості елементів, їх оксидів і гідратів оксидів у: 

а) періодах; Зі зростанням відносних атомних мас металічні властивості елементів послаблюються, а неметалічні - посилюються. Основні властивості оксидів і гідратів оксидів послаблюються, а кислотні - посилюються.

б) групах. У головних підгрупах зі зростанням відносних атомних мас посилюються металічні властивості елементів і утворених ними простих речовин, а неметалічні - послаблюються. В оксидах і гідратах оксидів, утворених металічними елементами, посилюються основні властивості, а в утворених неметалічними елементами, послаблюються кислотні властивості.

Інші завдання дивись тут...