Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

Вправа 1

Характеристики, якими описують стан електрона в атомі: форма орбіталей та їх просторове розташування, спін, розміри орбіталей залежно від запасу енергії електронів.

 

Вправа 2

Під час руху навколо ядра атома електрони утворюють s-, p-, d-, f-орбіталі.  

Орбіталі відрізняються за формою, тому електрони по-різному рухаються навколо ядра.

 

Вправа 3

а) Атомна орбіталь ― це об'єм простору навколо ядра атома, у якому найбільш імовірне перебування електрона.

б) Рух електрона навколо власної осі називають спіном.

   Енергетичний рівень  сукупність електронів, що рухаються на однаковій відстані від ядра, тому що мають однаковий запас енергії.

 

Вправа 4

Оскільки рух електрона навколо власної осі називають спіном, тому поняття "паралельні спіни" означають, що два електрони обертаються навколо своєї осі в одному напрямку (наприклад, за годинниковою стрілкою), а поняття "антипаралельні спіни"  у взаємно протилежному напрямку (один рухається за годинниковою стрілкою, другий  проти).  

 

Вправа 5

S-орбіталь має форму кулі (сферичну) і в центрі координат розміщене ядро атома.

Три p-орбіталі мають форму об'ємної вісімки (гантелі, причому  ядро атома міститься у місці звуження гантелі) і розташовуються у взаємно перпендикулярних площинах. Назва р-орбіталь походить від англійського слова "перпендикуляр").

 

Вправа 6

Електрони різних енергетичних рівнів не можуть характеризуватися однаковим запасом енергії, бо тоді б усі енергетичні рівні були б рівновіддалені від ядра, а насправді вони є на різній віддалі від ядра. Найближчий до ядра енергетичний рівень називають внутрішнім, а найбільш віддалений — зовнішнім. 

 

Вправа 7

Відмінність сучасних уявлень про модель будови атома від тих, які існували раніше, зокрема про планетарну, в тому, що планетарна модель не давала чіткого уявлення про розподіл електронів у атомному просторі, що дістав назву електронна оболонка, і їх рух. Згідно сучасних поглядів на стан електронів в атомі, електрон одночасно виявляє властивості і частинки, і хвилі, тобто має двоїсту природу, тому рух електрона в атомі не можна описати певною траєкторією, а лише розглядати деякий об’єм простору, в якому найчастіше перебуває електрон. Тому при визначенні положення електронів в атомі використовують поняття про орбіталь, як частину простору, де перебування електрона найімовірніше. 

Інші завдання дивись тут...