Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

Вправа 1. Назвіть відомі вам підрівні в електронній оболонці атома та вкажіть, від чого залежить їх число.  Відомі підрівні: s-, p-, d-, f-підрівні. Число підрівнів (а значить, і кількість форм орбіталей) залежить від енергетичного рівня і дорівнює його номеру.

 

Вправа 2. Охарактеризуйте форми електронних хмар s- і р-електронів. S-орбіталь має форму кулі (сферичну), p-орбіталь має форму об'ємної вісімки (гантелі, причому  ядро атома міститься у місці звуження гантелі).

Назвіть підрівні, утворені цими електронами. s- i p-підрівні.

 

Вправа 3. Поясніть, що впливає на розташування електронів на різних віддалях від ядра атома і як це позначається на будові атома. Електрони характеризуються різним запасом енергії і залежно від цього  розташовуються на різних віддалях від ядра атома, внаслідок чого утворюються різні енергетичні рівні. Електрони, що мають однаковий запас енергії, утворюють енергетичний рівень. 

 

Вправа 4. Поясніть, як відбувається заповнення енергетичних рівнів у елементів 1-3 періодів. Заповнення енергетичних рівнів відбувається поступово зі зростанням заряду ядра атома. Рівень, що має 2 або 8 електронів, є завершеним, а всі електрони в ньому — спарені. Які електрони називають спареними? Електрони, які мають однакові характеристики (запас енергії, форму і орієнтацію в просторі), але різняться спіном, називають спареними. 

 

Вправа 5. Поясніть порядок розташування електронів на орбіталях. Електрон займає вільну орбіталь, а за відсутності вільної — утворює пару з іншим електроном у напівзаповненій орбіталі.

 

Вправа 6. Обґрунтуйте, як за періодичною системою можна визначити кількість енергетичних рівнів в електронній оболонці атома й кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні. На кількість енергетичних рівнів в атомі елемента вказує номер періоду, в якому він перебуває. На кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні вказує номер групи, в головній підгрупі якої елемент перебува. 

 

Вправа 8. Укажіть, користуючись періодичною системою: 

а) кількість енергетичних рівнів в елементів Берилію, Карбону, Магнію, Кальцію; Два, два, три, чотири.

На кількість енергетичних рівнів вказує номер періоду, в якому перебуває елемент.

б) число електронів на зовнішньому енергетичному рівні в Натрію, Алюмінію, Фосфору, Брому. Один, три, п'ять, сім.

На число електронів на зовнішньому енергетичному рівні вказує номер групи, в якій перебуває елемент.

 

Вправа 9. Обґрунтуйте, що спільне та що відмінне в будові електронної оболонки атомів елементів: 

а) Літію та Натрію;

3Li - 1s22s1     11Na - 1s22s2p63s1

Спільне: нявність  одного (неспареного) s-електрона на зовнішньому енергетичному рівні.

Відмінне: різною є кількість енергетичних рівнів (елементи 2 і 3 періодів), тип підрівнів (в атома Літію s-, p-підрівні, а Літію - s-, p-, d-підрівні) і відповідно форма орбіталей, загальна кількість електронів (Li №3 і Na №11).

б) Нітрогену й Фосфору; 

Спільне: наявність п'ять електронів на зовнішньому енергетичному рівні (V група), з них, три неспарені p-електрони. 

Відмінне: різною є кількість енергетичних рівнів (елементи 2 і 3 періодів), тип підрівнів (в атома Нітрогену s-, p-підрівні, а Фосфора - s-, p-, d-підрівні)загальна кількість електронів (№7 і №15).

в) Гелію та Неону.

Спільне: наявність 8 електронів на завершеному зовнішньому енергетичному рівні (VІІІ група).

Відмінне: різною є кількість енергетичних рівнів (елементи 1 і 2 періодів)тип підрівнів (в атома Гелію s-підрівеь, а Неону  s-, p-підрівні)загальна кількість електронів (№2 і №10).

Інші завдання дивись тут...