Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

Вправа 1

Відомі підрівні: s-, p-, d-, f-підрівні.

Число підрівнів (а значить, і кількість форм орбіталей) залежить від енергетичного рівня і дорівнює його номеру.

 

Вправа 2

s-орбіталь має форму кулі (сферичну), p-орбіталь має форму об'ємної вісімки (гантелі, причому  ядро атома міститься у місці звуження гантелі).

s- i p-підрівні утворені s- i p-електронами.

 

Вправа 3

Електрони характеризуються різним запасом енергії і залежно від цього розташовуються на різних віддалях від ядра атома, внаслідок чого утворюються різні енергетичні рівні. Електрони, що мають однаковий запас енергії, утворюють енергетичний рівень. 

 

Вправа 4

Заповнення енергетичних рівнів відбувається поступово зі зростанням заряду ядра атома. Рівень, що має 2 або 8 електронів, є завершеним, а всі електрони в ньому — спарені. 

Спареними електронами називаються електрони, які мають однакові характеристики (запас енергії, форму і орієнтацію в просторі), але різняться спіном.

 

Вправа 5

Порядок розташування електронів на орбіталях: електрон займає вільну орбіталь, а за відсутності вільної — утворює пару з іншим електроном у напівзаповненій орбіталі.

 

Вправа 6

На кількість енергетичних рівнів в атомі елемента вказує номер періоду, в якому він перебуває. 

На кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні вказує номер групи, в головній підгрупі якої елемент перебуває. 

 

Вправа 7.

Літій 1s22s1 

Берилій 1s22s2

Бор 1s22s22p1

Карбон 1s22s22p2

Нітроген 1s22s22p3

Оксиген 1s22s22p

Вправа 8 

а) На кількість енергетичних рівнів вказує номер періоду, в якому перебуває елемент, тому в атомах елементів Берилію, Карбону, Магнію, Кальцію їх відповідно два, два, три, чотири.

б) На число електронів на зовнішньому енергетичному рівні вказує номер групи, в якій перебуває елемент, тому в атомах елементів Натрію, Алюмінію, Фосфору, Брому їх відповідно один, три, п'ять, сім.

 

Вправа 9

а) Літію та Натрію;

3Li 1s22s1         11Na 1s22s22p63s1

Спільне: нявність  одного неспареного s-електрона на зовнішньому енергетичному рівні.

Відмінне: різною є кількість енергетичних рівнів (елементи 2 і 3 періодів), тип підрівнів (в атома Літію s-, а Натрію s-, p-підрівні) й відповідно форма орбіталей, загальна кількість електронів (3 в атома літію і 11 в атома Натрію).

 

б) Нітрогену й Фосфору; 

Спільне: наявність п'ять електронів на зовнішньому енергетичному рівні (V група), з них, три неспарені p-електрони. 

Відмінне: різною є кількість енергетичних рівнів (елементи 2 і 3 періодів), тип підрівнів (в атома Нітрогену s-, p-підрівні, а в атома Фосфора - s-, p-, d-підрівні, з них, d-підрівень заповнюється в елементів, починаючи з 4 періоду)загальна кількість електронів (7 в атома Нітрогену і 15 в атома Фосфору).

 

в) Гелію та Неону.

Спільне: наявність 8 електронів на завершеному зовнішньому енергетичному рівні (елементи VІІІ групи).

Відмінне: різною є кількість енергетичних рівнів (елементи 1 і 2 періодів), тип підрівнів (в атома Гелію s-підрівеь, а Неону  s-, p-підрівні)загальна кількість електронів (2 в атома Гелію і 10 в атома Неону).

Інші завдання дивись тут...

  • Петро
    Дякую за підказку
    2 жовтня 2022 14:10
  • vv
    sps
    15 жовтня 2022 22:33