Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Поясніть, що означають для розкриття будови атома: 

а) порядковий номер елемента;

Вказує на заряд ядра атома, кількість протонів у ядрі атома, кількість електронів в електронній оболонці атома.

б) номер періоду;

Вказує на кількість енергетичних рівнів в електронній оболонці атома. 

в) номер групи, у якій розташований елемент.

Вказує на число електронів зовнішнього енергетичного рівня електронної оболонки атома.

 

Вправа 2. Позначте назву структурної частини періодичної системи, що починається лужним і закінчується інертним елементами:

А ряд Б період В група Г підгрупа

Вправа З Укажіть найбільш повну відповідь на запитання: «Як змінюються властивості оксидів елементів на проміжку L—С?»

А Посилюються основні властивості;

Б посилюються кислотні властивості;

В послаблюються основні властивості через амфотерні посилюються кислотні;

Г посилюються кислотні властивості через амфотерні послаблюються оснбвні.

Li2 основний оксид, BeO  амфотерний, B2O3, CO2  кислотні.

 

Вправа 4. Позначте, у якому із запропонованих рядів елементів посилюються металічні властивості:

A Li, Be, В; Б Na, Mg, Аl; В Na, К, Rb; Г Cu, Zn, Ga. 

Металічний характер елементів і хімічна активність металів посилюються в періодах справа наліво, а головних підгрупах  згори донизу.

 

Вправа 5. Позначте, у якому випадку посилюються оcновні властивості гідратів оксидів:

A NaOH, Mg(OH)2, Аl(ОН)3;

Б Mg(OH)2, Ca(OH)2, Sr(OH)2;

В Cu(OH)2, Zn(OH)2, Ga(OH)3;

Г Ba(OH)2, Sr(OH)2, Мg(ОН)2.

Основні властивості гідратів оксидів посилюються у головних підгрупах зверху донизу, а у періодах справа наліво.

 

Вправа 6. Установіть відповідність між символом елемента, кількістю енергетичних рівнів в атомі та вищою валентністю за Оксигеном:

Символ

 

 

Кількість енергетичних

рівнів = номеру періоду

 

Вища валентність

елемента за Оксигеном

= номеру групи

А. Al

Б. Br

В. Ne

1. 4

2. 3

3. 2

I   III

II   0

III  VII

Відповідь: А.2.І; Б.1.ІІІ; В.3.ІІ.

 

Вправа 7. Розташуйте гідроксиди (правильно гідрати оксидів) в порядку зростання кислотних властивостей:

А Н3РО4 Б Н2СО3 В HNО3 Г H2SiО3

Відповідь: ГБАВ

Кислотні властивості гідратів оксидів посилюються у головних підгрупах знизу догори, а у періодах зліва направо.

Інші завдання дивись тут...