Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1

а) Хімічний зв'язок — це зв'язок, утворений на основі взаємодії між частинками речовини (атомами, молекулами, йонами), у результаті чого утворюються хімічно стійкі молекули чи кристали. 

б) Електронегативність  це властивість атома елемента притягувати до себе електрони.

 

Вправа 2

а) У періодах із зростанням заряду ядра атома поступово зростає кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні, тому здатність атома приєднувати електрони або зміщувати їх у свій бік зростає зліва направо.

б) У головних  підгрупах із зростанням заряду ядра атома періодично зростає кількість енергетичних рівнів, збільшується радіус, а чим більший радіус атома, тим більше послаблюються сили притягання між ядром і електронами зовнішнього енергетичного рівня, тому здатність атома приєднувати електрони або зміщувати їх у свій бік зростає знизу догори.

 

Вправа 3

a) Na і Сl; Спостерігається зміщення електронів до Cl.

б) Н і F; Спостерігається зміщення електронів до F.

в) F і F; Не спостерігається зміщення електронів, бо значення електронегативності елементів однакове.

г) Са і Вг. Стостерігається зміщення електронів до Br.

Зміщення електронів відбувається у випадку наявності різних значень електронегативності атомів елементів. Електронегативність характерна для неметалічних елементів.

 

Вправа 4

У сполуках простих речовин Cl2 i Br2 електронегативність елементів однакова. У сполуці  NaCl  більшу електронегативність проявляє елемент Cl, у сполуці CF4  F, у сполуці СО2  O, бо елементи у кожній сполуці належать до одного періоду, а у періоді із зростанням заряду ядра атома (порядкового номера елемента) електронегативність зростає зліва направо.

Інші завдання дивись тут...

  • Иван
    Вправа 1 и 2 правильные но вправа 3это4;4это5.
    8 листопада 2023 16:42