Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Сформулюйте визначення:

а) хімічного зв'язку; Хімічний зв'язок — це зв'язок, утворений на основі взаємодії між частинками речовини (атомами, молекулами, йонами), у результаті чого утворюються хімічно стійкі молекули чи кристали. 

б) електронегативності елементів. Електронегативність  це властивість атома елемента притягувати до себе електрони.

 

Вправа 2. Поясніть зміну електронегативності елементів у:

а) періодах; У періодах із зростанням заряду ядра атома поступово зростає кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні, тому здатність атома приєднувати електрони або зміщувати їх у свій бік зростає зліва направо.

б) групах. У головних  підгрупах із зростанням заряду ядра атома періодично зростає кількість енергетичних рівнів, збільшується радіус, а чим більший радіус атома, тим більше послаблюються сили притягання між ядром і електронами зовнішнього енергетичного рівня, тому здатність атома приєднувати електрони або зміщувати їх у свій бік зростає знизу догори.

 

Вправа 3. Поясніть, у якому випадку спостерігається зміщення електронів і до якого елемента: 

a) Na і Сl; Спостерігається зміщення електронів до Cl.

б) Н і F; Спостерігається зміщення електронів до F.

в) F і F; Не спостерігається зміщення електронів, бо значення електронегативності елементів однакове.

г) Са і Вг. Стостерігається зміщення електронів до Br.

Чому так відбувається? Зміщення електронів відбувається у випадку наявності різних значень електронегативності атомів елементів. Електронегативність характерна для неметалічних елементів.

 

Вправа 4. Поясніть на прикладі сполук, виражених формулами Cl2, NaCl, CF4, Вr2, СО2, які елементи проявляють більшу електронегативність і чому. У сполуках простих речовин Cl2 i Br2 електронегативність елементів однакова. У сполуці  NaCl  більшу електронегативність проявляє елемент Cl, у сполуці CF4  F, у сполуці СО2  O, бо елементи у кожній сполуці належать до одного періоду, а у періоді із зростанням ядра атома (порядкового номера елемента) електронегативність зростає зліва направо.

Інші завдання дивись тут...