Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1

Ковалентний зв'язок — це зв'язок, що утворюється за рахунок спільних електронних пар. 

 

Вправа 2

Види ковалентного зв'язку: неполярний і полярний.

Ковалентний неполярний зв'язок  це зв'язок, який утворюється між атомами з однаковою електронегативністю за рахунок спільних електронних пар, що розташовані симетрично від обох ядер атомів.

Ковалентний полярний зв'язок — це зв'язок, що утворюється між атомами з різною електронегативністю на основі спільних електронних пар. 

 

Вправа 3.

Під час зближення двох атомів ядро першого притягує електронну орбіталь другого, а ядро другого — електронну орбіталь першого. За такої взаємодії електронні орбіталі, що містять неспарені електрони, частково перекриваються і місце перекривання електронних хмар  характеризується підвищеною електронною густиною, що не дає ядрам відштовхнутися й забезпечується міцність зв'язку. Електрони перебувають у спільному користуванні двох атомів, утворюючи при цьому відповідну кількість пар спарених електронів. Електронна оболонка набуває стійкої конфігурації.

 

Вправа 4

Подібність між ковалентним неполярним і ковалентним полярним зв'язками: хімічні зв'язки утворюються за рахунок спільних електронних пар, виникають між атомами неметалічних елементів.

Відмінність між ковалентним неполярним і ковалентним полярним зв'язками: різними є зміщення електронних пар і значення електронегативності атомів елементів.

 

Вправа 5

а) неполярний зв'язок: F2, O2, I2, N2

б) полярний зв'язок: HF, H2SO4, NH3, H2S

Ковалентний зв'язок виникає між атомами неметалічних елементів. Неполярний зв'язок виникає між атомами однакових хімічних елементів, а полярний  між атомами різних хімічних елементів.

 

Вправа 6

а) ковалентний неполярний зв'язок.

сполука

валентність

елемента

F2

 

І

O2

 

ІІ

I2

 

І

N2

 

ІІІ

електронна

формула

 .. ..

:F:F:

 .. ..

   

:O::O:

  ..  ..

 .. ..

:I:I:

 .. ..

 

:N::N:

   ..  

структурна 

формула

FF О=О ІІ NΞN

б) ковалентний полярний зв'язок.

сполука

валентність

елементів

HF

І і І

H2SO4

І, VI, II

NH3

III i I

H2S 

I i II

електронна

формула

    ..

H:F:

    ..

       O

       ::

H:O:S:O:H

       ::

      O

   ..

H:N:H:

   ..

   N

   ..

H:S:H

   ..

структурна

формула

H>F

HO     O

        \    ̸ ̸ 

          S

      ̸   \\

HO     O

       H

       

H>N< H

H>S<H

Пояснення. Покажемо як складати структурну (графічну) формулу на прикладі кислоти H2SO4.

Сульфур у кислоті шестивалентний, тому записуємо навколо цього кислотворного елемента шість рисок:

  \  /

 S 

   ̸ \

Усі ці риски мають належати чотирьом двовалентним атомам кисню. Розміщуємо всі атоми Оксигену навколо атома Сульфура, причому двом з них виділяємо по дві риски, а двом залишається по одній рисці.

 О    О

   \  //

     S 

   ̸  \\

 О   О

Двом атомам Оксигену не вистачає по одній рисці (Оксиген  двовалентний елемент), тому проводимо їх і дописуємо зліва до кожної з них атом Гідрогену.

Н О    О

      \  //

        S 

      ̸  \\

НО   О

 

Вправа 7

а) двох s-орбіталей; Н2

 

б) s- і р-орбіталей (за будь-якою з осей х, у, z); HCl, HF, HI.

Інші завдання дивись тут...

  • h
    я не зрозуміла як робити ті тупі графічні формули help me pls
    22 листопада 2022 20:57