Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1

а) Йони — заряджені частинки, на які перетворюються атоми або групи атомів, коли вони втрачають або приєднують електрони. Позитивно заряджені йони називають катіонами, а негативно заряджені — аніонами. 

б) Хімічний зв'язок між йонами називають йонним.

 

Вправа 2

Втрачаючи електрони зовнішнього енергетичного рівня, атом перетворюється на позитивно заряджений йон (катіон)бо сумарний позитивний заряд протонів ядра атома стає більшим, ніж сумарний негативний заряд електронів,  а приєднуючи — на негативно заряджений йон (аніон), бо сумарний позитивний заряд протонів стає меншим, ніж сумарний негативний заряд електронів.

 

Вправа 3

Атоми й утворені ними йони відрізняються між собою за:

а) числом енергетичних рівнів (йони металічних елементів);

б) розмірами частинок (радіусами);

в) наявністю зарядів у йонів;

г) властивостями, бо атоми і йони відрізняються за будовою.

 

Вправа 4

Ковалентний неполярний зв'язок виникає між атомами однакових неметалічних елементів: N2O3Н2

Ковалентний полярний зв'язок виникає між атомами різних неметалічних елементів. Н2О, NH3, SiH4

Йонний зв'язок виникає між атомами елементів, що суттєво відрізняються електронегативністю, тобто між типовими металічними і неметалічними елементами: СаСl2, KF, AlBr3

 

Вправа 5

а) Са0 -2е → Са2+; Втрачаючи 2 електрони із зовнішнього енергетичного рівня, атом Кальцію перетворюється на позитивно заряджений йон (катіон) Кальцію Са2+.

б) Вг0 +1е → Вг-. Приєднуючи 1 електрон до завершення зовнішнього енергетичного рівня, атом Брому перетворюється на негативно заряджений йон (аніон) Брому Br-.

 

Вправа 6

    ┌—  —┐

               ↓

а) 2Li   +     S = Li2S

 

 

б) S + O2 = SO2

    ┌——┐

              ↓

в) Mg   +     Cl2 = MgCl2

Інші завдання дивись тут...