Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді), 2017

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ.

Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю.

Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду.

Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з металами (гідридах) дорівнює -1.

Ступінь окиснення Флуору у всіх сполуках дорівнює -1.

Ступінь окиснення Оксигену у всіх сполуках -2, крім сполук O+2F2- і Н2+1О2-1.

Ступінь окиснення металів у сполуках завжди позитивний.

Найвищий ступінь окиснення відповідає номеру групи, до якої належить елемент, за винятком Флуору, Оксигену.

Більш електронегативний елемент завжди має негативний ступінь окиснення, у формулах бінарних сполук елемент із більшою електронегативністю стоїть на другому місці.

Мінімальний (негативний) ступінь окиснення неметалічного елемента дорівнює номеру групи, в якій він перебуває, мінус 8.

ВЛАСТИВІСТЬ ЕЛЕКТРОНЕЙТРАЛЬНОСТІ: алгебраїчна сума ступенів окиснення атомів у хімічній сполуці завжди дорівнює нулю, а у складному йоні - заряду йона.

 

Вправа 1

Ступінь окиснення — це умовний заряд атома в сполуці, якщо припустити, що вона складається тільки з йонів. 

 

Вправа 3

Обчисліть ступені окиснення елементів у сполуках, поданих формулами:

a) AgCl, СO2 , Cu2S , N2 , Аl2O3

Ag+Cl-, С+4O2-2, Cu2+S-2 , N20 , Аl2+3O3-2

б) FeCl3, NO, Ag2S, Cr2О3, P2O5;

Fe+3Cl3-, N+2O-2, Ag2+S-2, Cr2+3О3-2, P2+5O5-2;

в) CaBr2, Мn2О3, Na2O, N2O3, CO; 

Ca+2Br2-, Мn2+3О3-2, Na2+O-2, N2+3O3-2, C+2O-2

r) NH3, CrO3, K2O, Мn2О7, N2O;

N-3H3+, Cr+6O3-2, K2+O-2, Мn2+7О7-2, N2+O-2;

ґ) Na2S, N2O5 , ZnCl2, ССl4, SO3

Na2+S-2, N2+5O5-2, Zn+2Cl2-, С+4Сl4-, S+6O3-2

д) AlCl3, CuS, Cl2О3, MnO3, OF2.

Al+3Cl3-, Cu+2S-2, Cl2+3О3-2, Mn+3O3-2, O+2F2-.

 

Вправа 4

а) формула сполуки між Кальцієм і Хлором; CaCl2

б) формула сполуки між Магнієм і Сульфуром; MgS

в) формула сполуки між Калієм та Оксигеном; K2O

г) формула сполуки між Літієм і Нітрогеном; Li3N

ґ) формула сполуки між Барієм і Бромом; BaBr2

д) формула сполуки між Алюмінієм й Оксигеном; Al2O3

е) формула сполуки між Карбоном і Гідрогеном; CH4

є) формула сполуки між Магнієм і Нітрогеном. Mg3N2

 

Вправа 5

Обчисліть ступінь окиснення елементів у кислотах, поданих формулами, знаючи, що ступінь окиснення Гідрогену +1, а Оксигену-2: H34, HNО3, H24, НСlО4, Н2МnО4, НРO3

H3P+5О4, HN+5О3, H2S+6О4, НСl+7О4, Н2Мn+6О4, НР+5O3

Ступені окиснення визначають, використовуючи правила, подані вище.

Наприклад, визначимо ступінь окиснення Фосфору у сполуці Н3РO4: cтупінь окиснення О (-2), H (+1). Позначимо ступінь окиснення  Фосфору у сполуці через х: Н3+РхO4-2тоді за властивістю електронейтральності 13+х+(-2)4=0, звідси 3+х-8=0, тому х=5. Отже, ступінь окиснення Р (+5).

Наприклад, визначимо ступінь окиснення Нітрогену у сполуці НNO: cтупінь окиснення О (-2), H (+1). Позначимо ступінь окиснення  Нітрогену у сполуці через х: Н+NхO3-2тоді за властивістю електронейтральності 1+(-2)3=0, звідси 1+х-6=0, тому х=5. Отже, ступінь окиснення N (+5).

Аналогічно знаходимо для решти кислот.

Інші завдання дивись тут...