Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1 

Кількість речовини v (читається "ню") — це фізична величина, що вказує на число структурних частинок (атомів, молекул, йонів), які містяться в даній порції цієї речовини. Існує пряма пропорційна залежність між кількістю речовини і числом структурних одиниць у її порції. 

 

Вправа 2 

Одиницею вимірювання кількості речовини є моль. 

Моль — це кількість речовини, що містить стільки структурних частинок (атомів, молекул, йонів), скільки атомів міститься в Карбоні масою 0,012 кг (12 г). 

Моль  це порція речовини, що містить число Авогадро структурних частинок (атомів, молекул, йонів). 

 

Вправа 3

А.Авогадро поділив масу 1 моль Карбону з нуклонним числом 12 на масу атома Карбону й отримав число 6,02•1023, тобто, 0,012 кг / 1,993•10-26кг=6,02•1023Число Авогадро (6,02•1023) є універсальною сталою, що вказує на кількість структурних частинок у порції речовини 1 моль, для всіх речовин, незважаючи на їх агрегатні стани.

 

Вправа 4

Обчисліть число структурних частинок (атомів, молекул, йонів) у запропонованих порціях речовин:

а) 5 моль хлоридної кислоти НСl; 

Відомо: v(HCl)=5 моль

Знайти: N(HCl)-?

Розв'язання

І спосіб

Число молекул знаходимо за формулою: N=vNА, де N стала Авогадро. 

N(HCl)=v(HCl)NA=5 моль • 6,02•1023моль-1=30,11023

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

У 1 моль хлоридної кислоти міститься 6,021023 молекул HCl, тоді

в 5 моль хлоридної кислоти ― х молекул HCl.

1 моль / 5 моль = 6,021023 / х, звідси за властивістю пропорції

х • 1 моль = 5 моль  6,021023

х=5 моль  6,021023молекул : 1 моль=30,11023

Відповідь: у хлоридній кислоті кількістю речовини 5 моль міститься 30,11023 молекул.

 

б) 2 моль натрій хлориду NaCI;

Відомо: v(NaCl)=2 моль

Знайти: N(NaCl)-?

Розв'язання

І спосіб

Число йонів знаходимо за формулою: N=vNА, де N стала Авогадро.

N(NaCl)=v(NaCl)NA=2 моль • 6,02•1023моль-1=12,041023

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

У 1 моль натрій хлориду міститься 6,021023 йонів,

в 2 моль натрій хлориду  х йонів.

х=2 моль  6,021023 : 1 моль=12,041023

Відповідь: у натрій хлориді кількістю речовини 2 моль міститься 12,041023 йонів.

 

в) 3 моль карбон (ІV) оксиду СО2

Відомо: v(СО2)=3 моль

Знайти: N(CO2)-?

Розв'язання

І спосіб

Число молекул знаходимо за формулою: N=vNА, де N стала Авогадро.

N(CO2)=v(CO2)NA=3 моль • 6,02•1023моль-1=18,061023

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

У 1 моль карбон (IV) оксиду міститься 6,021023 молекул CO2,

в 3 моль карбон (IV) оксиду  х молекул CO2.

х=3 моль  6,021023 : 1 моль=18,061023

Відповідь: у карбон (IV) оксиді кількістю речовини 3 моль міститься 18,061023 молекул.

 

г) 8 моль води Н2О.

Відомо: v(Н2О)=8 моль

Знайти: N(H2O)-?

Розв'язання

І спосіб

Число молекул знаходимо за формулою: N=vNА, де N стала Авогадро.

N(H2O)=v(H2O)NA=8 моль • 6,02•1023моль-1=48,161023 молекул.

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

У 1 моль води міститься 6,021023 молекул Н2О,

в 8 моль води  х молекул Н2О.

х=8 моль  6,021023 : 1 моль=48,161023

Відповідь: у воді кількістю речовини 8 моль міститься 48,161023 молекул.

 

Вправа 5

Обчисліть, якій кількості речовини відповідають запропоновані порції структурних частинок речовин:

а) 18,06•1023 води; 

Відомо: N(Н2О)=18,061023

Знайти: v(Н2О)-?

Розв'язання

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою v=N/NA, де NA — стала Авогадро.

v(Н2О)=N(H2O)/NA=18,06•1023 : 6,021023 моль-1=3 моль

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

6,021023 молекул Н2О міститься в 1 моль води,

18,061023 молекул Н2О  в х моль води.

х=1 моль  18,061023 : 6,021023=3 моль

Відповідь: 18,061023 молекул води відповідають кількості речовини 3 моль.

 

б) 12,04•1023 цинк оксиду;

Відомо: N(ZnO)=12,041023

Знайти: v(ZnO)-?

Розв'язання

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою v=N/NA, де NA — стала Авогадро.

v(ZnО)=N(ZnO)/NA=12,04•1023 : 6,021023 моль-1=2 моль

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

6,021023 йонів міститься в 1 моль цинк оксиду,

12,041023 йонів  в х моль цинк оксиду.

х=1 моль  12,041023 : 6,021023=2 моль

Відповідь: 12,041023 йонів цинк оксиду відповідають кількості речовини 2 моль.

 

в) 3,01•1023 амоніаку; 

Відомо: N(NH3)=3,011023

Знайти: v(NH3)-?

Розв'язання

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою v=N/NA, де NA — стала Авогадро.

v(NH3)=N(NH3)/NA=3,01•1023 : 6,021023 моль-1=0,5 моль

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

6,021023 молекул  міститься в 1 моль амоніаку,

3,011023 молекул  в х моль амоніаку.

х=1 моль  3,011023 : 6,021023=0,5 моль

Відповідь: 3,011023 молекул амоніаку відповідають кількості речовини 0,5 моль.

 

г) 24,08•1023 азоту

Відомо: N(N2)=24,081023

Знайти: v(N2)-?

Розв'язання

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою v=N/NA, де NA — стала Авогадро.

v(N2)=N(N2)/NA=24,08•1023 : 6,021023 моль-1=4 моль

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

6,021023 молекул N2 міститься в 1 моль азоту,

24,081023 молекул N2  в х моль азоту.

х=1 моль  24,081023 : 6,021023=4 моль

Відповідь: 24,081023 молекул азоту відповідають кількості речовини 4 моль.

Інші завдання дивись тут...