Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Обчисліть і позначте, який об'єм (н. у.) займе карбон (ІV) оксид масою 11 г:

А 2,24 л Б 11,2 л В 5,6 л Г 2,8 л

Відомо: m(CО2)=11 г.  Знайти: V(CО2)-?

Розв’язування:

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(СО2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, M(CO2)=44 г/моль.

v(СО2)=m(CO2)/M(CO2)=11 г : 44 г/моль=0,25 моль.

З формули v=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює

22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=vVМ

V(CO2)=v(CO2)VM=0,25 моль  22,4 л/моль=5,6 л

ІІ спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, M(CO2)=44 г/моль.

v(СO2)=m(CO2)/M(CO2)=11 г : 44 г/моль=0,25 моль.

Для знаходження об'єму складаємо пропорцію і розв’язуємо її.

1 моль карбон (IV) оксиду за н.у. займає об’єм 22,4 л, тоді

0,25 моль карбон (IV) оксиду за н.у. займуть об’єм х л.

1 моль / 0,25 моль = 22,4 л / х л, звідси

х л  1 моль = 22,4 л  0,25 моль

х = (22,4 л  0,25 моль):1 моль

х = 5,6 л

Відповідь: 5,6 л. 

 

Вправа 2. Обчисліть і позначте, який об'єм (н. у.) займе метан (СН4) масою 64 г:

А 44,8 л Б 89,6 л В 112 л Г 67,2 л

Відомо: m(CН4)=64 г.  Знайти: V(CН4)-?

Розв’язування:

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(СН4)=Ar(C)+4Ar(Н)=12+41=16, M(CН4)=16 г/моль.

v(СН4)=m(CН4)/M(CН4)=64 г : 16 г/моль=4 моль.

З формули v=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює

22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=vVМ

V(CН4)=v(CН4)VM=4 моль  22,4 л/моль=89,6 л

ІІ спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(CН4)=Ar(C)+4Ar(Н)=12+41=16, M(CН4)=16 г/моль.

v(СН4)=m(CН4)/M(CН4)=64 г : 16 г/моль=4 моль.

Для знаходження об'єму складаємо пропорцію і розв’язуємо її.

1 моль метану за н.у. займає об’єм 22,4 л, тоді

4 моль метану за н.у. займуть об’єм х л.

1 моль / 4 моль = 22,4 л / х л, звідси

х л  1 моль = 22,4 л  4 моль

х = (22,4 л  4 моль):1 моль

х = 89,6 л

Відповідь: 89,6 л. 

  

Вправа 3. Обчисліть і позначте, якій кількості речовини відповідає кисень об'ємом 8,96 л (н.у.):

А 0,4 моль Б 0,2 моль В 0,1 моль Г 0,3 моль

Відомо: V(О2)=8,96 л.  Знайти: v(O2)-?

Розв'язування:

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою v=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

v(О2)=V(O2)/VM=8,96 л : 22,4 л/моль=0,4 моль.

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

Об’єм 22,4 л за н.у. займає 1 моль кисню, тоді

об’єм 8,96 л за н.у. займуть х моль кисню.

22,4 л / 8,96 л,=1 моль / х моль, звідси

х моль  22,4 л = 1 моль  8,96 л

х = (1 моль  8,96 л) : 22,4 л

х = 0,4 моль

Відповідь: v(O2)=0,4 моль.

 

Вправа 4. Обчисліть і позначте, якій кількості речовини відповідає водень об'ємом 448 л (н. у.):

А 25 моль Б 15 моль В 20 моль Г 18 моль

Відомо: V(Н2)=448 л. Знайти: v(Н2)-?

Розв'язування:

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою v=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

v(Н2)=V(Н2)/VM=448 л : 22,4 л/моль=20 моль.

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

Об’єм 22,4 л за н.у. займає 1 моль водню, тоді

об’єм 448 л за н.у. займуть х моль водню.

22,4 л / 448 л,=1 моль / х моль, звідси

х моль  22,4 л = 1 моль  448 л

х = (1 моль  448 л) : 22,4 л

х = 20 моль

Відповідь: 20 моль.

 

Вправа 5. Обчисліть і позначте, яку масу займає азот об'ємом 89,6 л (н. у.):

А 110 г Б 112 г В 100 г Г 114 г

Відомо: V(N2)=89,6 л. Знайти: m(N2)-?

Розв'язування:

І спосіб

Кількість речовини знаходимо за формулою v=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

v(N2)=V(N2):VM=89,6 л / 22,4 л/моль=4 моль.

З формули v=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=vM.

Mr(N2)=2Ar(N)=214=28, M(N2)=28 г/моль.

m(N2)=v(N2)M(N2)=4 моль • 28 г/моль = 112 г

ІІ спосіб

Для знаходження об’єму складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

Об’єм 22,4 л за н.у. займає 1 моль азоту, тоді

об’єм 89,6 л за н.у. займуть х моль азоту.

22,4 л / 89,6 л = 1 моль / х моль, звідси

х моль  22,4 л = 1 моль  89,6 л

х = (1 моль  89,6 л) : 22,4 л

х = 4 моль

З формули v=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=vM.

Mr(N2)=2Ar(N)=214=28, M(N2)=28 г/моль.

m(N2)=v(N2)M(N2)=4 моль • 28 г/моль = 112 г

Відповідь: 112 г.

 

Вправа 6. Обчисліть і позначте, яку масу займає нітроген (ІV) оксид об'ємом 44,8 л:

А 46 г Б 69 г В 90 г Г 92 г

Відомо: V(NO2)=44,8 л. Знайти: m(NO2)-?

Розв'язування:

І спосіб

Кількість речовини v=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

v(NO2)=V(NO2):VM=44,8 л : 22,4 л/моль=2 моль.

З формули v=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=vM.

Mr(NO2)=Ar(N)+2Ar(O)=14+216=46, M(NO2)=46 г/моль.

m(NO2)=v(NO2)M(NO2)=2 моль • 46 г/моль = 92 г

ІІ спосіб

Для знаходження об’єму складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

Об’єм 22,4 л за н.у. займає 1 моль оксиду, тоді

об’єм 44,8 л за н.у. займуть х моль оксиду.

22,4 л / 44,8 л = 1 моль / х моль, звідси

х моль  22,4 л = 1 моль  44,8 л

х = (1 моль  44,8 л) : 22,4 л

х = 2 моль

З формули v=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=vM.

Mr(NО2)=Ar(N)+2Ar(O)=14+216=46, M(NO2)=46 г/моль.

m(NO2)=v(NO2)M(NO2)=2 моль • 46 г/моль = 92 г

Відповідь: 92 г.

 

Вправа 7. Обчисліть і позначте, якому об'єму (н. у.) відповідає водень кількістю речовини 5 моль:

А 56 л Б 112 л В 89,6 л Г 224 л

Відомо: v(Н2)=5 моль. Знайти: V(H2)-?

Розв’язування:

І спосіб

З формули v=V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. дорівнює

22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=vVM

V(H2)=v(H2)VM=5 моль  22,4 л/моль=112 л

II спосіб

Складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

1 моль водню за н.у. займає об’єм 22,4 л, тоді

5 моль водню за н.у. займуть об’єм х л.

1 моль / 5 моль = 22,4 л / х л, звідси

х л  1 моль = 22,4 л  5 моль

х = (22,4 л  5 моль) : 1 моль

х = 112 л

Відповідь: 112 л.

 

Вправа 8. Обчисліть і позначте, якому об'єму відповідає амоніак (н. у.) кількістю речовини 2,5 моль:

А 48 л Б 36 л В 46 л Г 56 л

Відомо: n(NН3)=2,5 моль. Знайти: V(NH3)-?

Розв’язування:

І спосіб

З формули v=V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=vVM

V(NH3)=V(NH3)VM=2,5 моль  22,4 л/моль=56 л

II спосіб

Складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

1 моль амоніаку за н.у. займає об’єм 22,4 л, тоді

2,5 моль амоніаку за н.у. займуть об’єм х л.

1 моль / 2,5 моль = 22,4 л / х л, звідси

х л  1 моль = 22,4 л  2,5 моль

х = (22,4 л  2,5 моль):1 моль

х = 56 л

Відповідь: 56 л.

 

Вправа 9. Обчисліть і позначте, який об'єм (н. у.) займе порція азоту 24,08•1023 молекул:

А 89,6 л Б 100,8 л В 78,4 л Г 85,1 л

Відомо: N(N2)=24,081023 молекул. Знайти: V(N2)-?

Розв'язування:

І спосіб 

Кількіcть речовини обчислюємо за формулою v=N/NA, де NA- стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1.

v(N2)=N(N2)/NA=24,08•1023 : 6,021023 моль-1=4 моль

З формули v=V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. дорівнює

22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=vVM

V(N2)=v(N2)VM=4 моль  22,4 л/моль=89,6 л

ІІ спосіб

Для знаходження кількості речовини і об'єму складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Перша пропорція.

6,021023 молекул N2 міститься в 1 моль азоту, тоді

24,081023 молекул N2 буде міститися в х моль азоту.

6,021023 молекул / 24,081023 молекул = 1 моль / х моль, звідси

х моль • 6,021023 молекул = 1 моль  24,081023молекул

х = (1 моль  24,081023молекул) : 6,021023 молекул 

х = 4 моль.

Друга пропорція.

1 моль азоту за н.у. займає об’єм 22,4 л, тоді

4 моль азоту за н.у. займуть об’єм х л.

1 моль / 4 моль = 22,4 л / х л, звідси

х л  1 моль = 22,4 л  4 моль

х = (22,4 л  4 моль) : 1 моль

х = 89,6 л

Відповідь: 89,6 л.

 

Вправа 10. Обчисліть і позначте, який об'єм (н.у.) займе порція водню 12,04•1023 молекул:

А 33,6 л Б 67,2 л В 44,8 л Г 56 л

Відомо: N(Н2)=12,041023 молекул. Знайти: V(Н2)-?

Розв'язування:

І спосіб 

Кількість речовини водню обчислюємо за формулою v=N/NA, де NA- стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1.

v(Н2)=N(Н2)/NA=12,04•1023 : 6,021023 моль-1=2 моль

З формули v=V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. дорівнює

22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=vVM

V(H2)=v(H2)VM=2 моль  22,4 л/моль=44,8 л

ІІ спосіб

Для знаходження кількості речовини та об'єму складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Перша пропорція.

6,021023 молекул H2 міститься в 1 моль водню, тоді

12,041023 молекул Н2 буде міститися в х моль водню.

6,021023 молекул / 12,041023 молекул = 1 моль / х моль, звідси

х моль • 6,021023 молекул = 1 моль  12,041023молекул

х = (1 моль  12,041023молекул) : 6,021023 молекул 

х = 2 моль.

Друга пропорція.

1 моль водню за н.у. займає об’єм 22,4 л, тоді

2 моль водню за н.у. займуть об’єм х л.

1 моль / 2 моль = 22,4 л / х л, звідси

х л  1 моль = 22,4 л  2 моль

х = (22,4 л  2 моль) : 1 моль

х = 44,8 

Відповідь: 44,8 л.

Інші завдання дивись тут...