Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1

Обчисліть і позначте, який об'єм (н. у.) займе карбон (ІV) оксид масою 11 г:

А 2,24 л Б 11,2 л В 5,6 л Г 2,8 л

Відомо: m(CО2)=11 г

Знайти: V(CО2)-?

Розв’язання

І спосіб

1. Кількість речовини обчислюємо за формулою: v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(СО2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, M(CO2)=44 г/моль

v(СО2)=m(CO2)/M(CO2)=11 г : 44 г/моль=0,25 моль

2. Об'єм речовини обчислюємо за формулою: V=vVМ, де VМ – молярний об'єм.

V(CO2)=v(CO2)VM=0,25 моль  22,4 л/моль=5,6 л

ІІ спосіб

1. Обчислюємо молярну масу речовини.

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, M(CO2)=44 г/моль. Маса 1 моль=44 г.

2. Для знаходження об'єму складаємо пропорцію і розв’язуємо її.

44 г СО2 за н.у. займають об’єм 22,4 л, а

11 г СО2 ― х л.

44 г / 11 г = 22,4 л / х л, звідси за властивістю пропорції маємо: х л  44 г = 22,4 л  11 г

х=22,4 л  11 г : 44 г=5,6 л

Відповідь: 5,6 л. 

 

Вправа 2

Обчисліть і позначте, який об'єм (н.у.) займе метан СНмасою 64 г:

А 44,8 л Б 89,6 л В 112 л Г 67,2 л

Відомо: m(CН4)=64 г

Знайти: V(CН4)-?

Розв’язання

І спосіб

1. Кількість речовини обчислюємо за формулою: v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(СН4)=Ar(C)+4Ar(Н)=12+41=16, M(CН4)=16 г/моль

v(СН4)=m(CН4)/M(CН4)=64 г : 16 г/моль=4 моль

2. Об'єм речовини обчислюємо за формулою: V=vVМ, де VМ – молярний об'єм.

V(CН4)=v(CН4)VM=4 моль  22,4 л/моль=89,6 л

ІІ спосіб

1. Обчислюємо молярну масу речовини.

Mr(CН4)=Ar(C)+4Ar(Н)=12+41=16, M(CН4)=16 г/моль. Маса 1 моль= 16 г.

2. Для знаходження об'єму складаємо пропорцію і розв’язуємо її.

16 г метану за н.у. займають об’єм 22,4 л, а

64 г метану  об’єм х л.

х=22,4 л  64 г : 16 г=89,6 л

Відповідь: 89,4 л. 

  

Вправа 3

Обчисліть і позначте, якій кількості речовини відповідає кисень об'ємом 8,96 л (н.у.):

А 0,4 моль Б 0,2 моль В 0,1 моль Г 0,3 моль

Відомо: V(О2)=8,96 л

Знайти: v(O2)-?

Розв'язання

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою: v=V/VМ, де VМ – молярний об'єм.

v(О2)=V(O2)/VM=8,96 л : 22,4 л/моль=0,4 моль

ІІ спосіб

Для знаходження кількості речовини складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

22,4 л за н.у. займають 1 моль кисню, а

8,96 л за н.у.  х моль кисню.

х=1 моль  8,96 л : 22,4 л=0,4 моль

Відповідь: 0,4 моль.

 

Вправа 4

Обчисліть і позначте, якій кількості речовини відповідає водень об'ємом 448 л (н.у.):

А 25 моль Б 15 моль В 20 моль Г 18 моль

Відомо: V(Н2)=448 л

Знайти: v(Н2)-?

Розв'язання

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою: v=V/VМ, де VМ – молярний об'єм.

v(Н2)=V(Н2)/VM=448 л : 22,4 л/моль=20 моль

ІІ спосіб

Для знаходження кількості речовини кладаємо пропорцію та розв’язуємо її.

22,4 л за н.у. займають 1 моль водню, а

448 л за н.у.  х моль водню.

х=1 моль  448 л : 22,4 л=20 моль

Відповідь: 20 моль.

 

Вправа 5

Обчисліть і позначте, яку масу займає азот об'ємом 89,6 л (н. у.):

А 110 г Б 112 г В 100 г Г 114 г

Відомо: V(N2)=89,6 л

Знайти: m(N2)-?

Розв'язання

І спосіб

1. Кількість речовини обчислюємо за формулою: v=V/VМ, де VМ – молярний об'єм.

v(N2)=V(N2):VM=89,6 л : 22,4 л/моль=4 моль

2. Масу речовини обчислюємо за формулою: m=vM, де M=Mr г/моль.

Mr(N2)=2Ar(N)=214=28, M(N2)=28 г/моль

m(N2)=v(N2)M(N2)=4 моль • 28 г/моль=112 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо молярну масу речовини.

Mr(N2)=2Ar(N)=214=28, M(N2)=28 г/моль, маса 1 моль=28 г.

2. Для знаходження маси складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

22,4 л азоту за н.у. мають масу 28 г, а

89,6 л азоту за н.у.  х г.

х=28 г  89,6 л : 22,4 л = 112 г

Відповідь: 112 г.

 

Вправа 6

Обчисліть і позначте, яку масу займає нітроген (ІV) оксид об'ємом 44,8 л:

А 46 г Б 69 г В 90 г Г 92 г

Відомо: V(NO2)=44,8 л

Знайти: m(NO2)-?

Розв'язання

І спосіб

1. Кількість речовини обчислюємо за формулою: v=V/VМ, де VМ – молярний об'єм.

v(NO2)=V(NO2):VM=44,8 л : 22,4 л/моль=2 моль

2. Масу речовини обчислюємо за формулою: m=vM, де M=Mr г/моль.

Mr(NO2)=Ar(N)+2Ar(O)=14+216=46, M(NO2)=46 г/моль

m(NO2)=v(NO2)M(NO2)=2 моль • 46 г/моль=92 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо молярну масу речовини.

Mr(NO2)=Ar(N)+2Ar(O)=14+216=46, M(NO2)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г.

2. Для знаходження маси складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

22,4 л NO2 за н.у. мають масу 46 г, а

44,8 л NO2 за н.у.  х г.

х=46 г  44,8 л : 22,4 л=92 г

Відповідь: 92 г.

 

Вправа 7

Обчисліть і позначте, якому об'єму (н.у.) відповідає водень кількістю речовини 5 моль:

А 56 л Б 112 л В 89,6 л Г 224 л

Відомо: v(Н2)=5 моль

Знайти: V(H2)-?

Розв’язання

І спосіб

Об'єм речовини обчислюємо за формулою: V=vVМ, де VМ – молярний об'єм.

V(H2)=v(H2)VM=5 моль  22,4 л/моль=112 л

II спосіб

Для знаходження об'єму речовини складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

1 моль водню за н.у. займає 22,4 л, а

5 моль водню за н.у.  х л.

х=22,4 л  5 моль : 1 моль=112 л

Відповідь: 112 л.

 

Вправа 8

Обчисліть і позначте, якому об'єму відповідає амоніак (н.у.) кількістю речовини 2,5 моль:

А 48 л Б 36 л В 46 л Г 56 л

Відомо: v(NН3)=2,5 моль

Знайти: V(NH3)-?

Розв’язання

І спосіб

Об'єм речовини обчислюємо за формулою: V=vVМ, де VМ – молярний об'єм.

V(NH3)=v(NH3)VM=2,5 моль  22,4 л/моль=56 л

II спосіб

Для знаходження об'єму речовини складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

1 моль амоніаку за н.у. займає 22,4 л, а

2,5 моль амоніаку за н.у.  х л.

х=22,4 л  2,5 моль : 1 моль=56 л

Відповідь: 56 л.

 

Вправа 9

Обчисліть і позначте, який об'єм (н.у.) займе порція азоту 24,08•1023 молекул:

А 89,6 л Б 100,8 л В 78,4 л Г 85,1 л

Відомо: N(N2)=24,081023

Знайти: V(N2)-?

Розв'язання

І спосіб 

1. Кількіcть речовини обчислюємо за формулою v=N/NA, де N стала Авогадро.

v(N2)=N(N2)/NA=24,08•1023 : 6,021023 моль-1=4 моль

2. Об'єм речовини обчислюємо за формулою: V=vVМ, де VМ – молярний об'єм.

V(N2)=v(N2)VM=4 моль  22,4 л/моль=89,6 л

ІІ спосіб

Для знаходження об'єму речовини складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

6,021023 N2 містяться за н.у. в 22,4 л азоту,

24,081023 N2  х л азоту.

х=22,4 л  24,081023 : 6,021023=89 л

Відповідь: 89,6 л.

 

Вправа 10

Обчисліть і позначте, який об'єм (н.у.) займе порція водню 12,04•1023 молекул:

А 33,6 л Б 67,2 л В 44,8 л Г 56 л

Відомо: N(Н2)=12,041023

Знайти: V(Н2)-?

Розв'язання

І спосіб 

1. Кількіcть речовини обчислюємо за формулою v=N/NA, де N стала Авогадро.

v(Н2)=N(Н2)/NA=12,04•1023 : 6,021023 моль-1=2 моль

2. Об'єм речовини обчислюємо за формулою: V=vVМ, де VМ – молярний об'єм.

V(H2)=v(H2)VM=2 моль  22,4 л/моль=44,8 л

ІІ спосіб

Для знаходження об'єму речовини складаємо пропорцію та розв’язуємо її.

6,021023 H2 містяться в 22,4 л водню,

12,041023 Н2  в х моль водню.

х = 22,4 л  12,041023 : 6,021023=44,8 л

Відповідь: 44,8 л.

Інші завдання дивись тут...