Інші завдання дивись тут...

Завдання. Дослідіть взаємодію між розчинами купрум (ІІ) хлориду та натрій гідроксиду.

Обладнання й реактиви: пробірки; розчини натрій гідроксиду та купрум (ІІ) хлориду.

ХІД РОБОТИ

До пробірки з розчином натрій гідроксиду об’ємом 1-1,5 мл доливаємо такий самий об’єм розчину купрум (ІІ) хлориду.

Що спостерігаєте? Утворення синього осаду купрум (ІІ) гідроксиду.

 

Запишіть рівняння реакції:

2NaOH + CuCl2 = Cu(OH)2 + 2NaCl.

 

Висновок. Реакція відбулася, ознака хімічної реакції - утворення осаду.

 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: Луги реагують з водними розчинами солей за умови, якщо один з утворених продуктів реакції випадає в осад.

Інші завдання дивись тут...