Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1

Класи неорганічних сполукоксиди, кислоти, основи, солі.

 

Вправа 2

а) Оксиди — це бінарні сполуки, до складу яких входять два елементи, один з яких — Оксиген. 

б) Кислоти — це складні речовини, до складу яких входять один або кілька атомів Гідрогену, здатних заміщуватися на атоми металів, і кислотні залишки.

 

Вправа 3

а) приклади оксидів: літій оксид Li2O, кальцій оксид СаО, барій оксид ВаО, купрум (ІІ) оксид CuO, карбон (IV) оксид СО2, сульфур (IV) оксид SO2.

б) приклади кислот: хлоридна кислота HCl, сульфатна кислота H2SO4, сульфітна кислота H2SO3, сульфідна кислота H2S, карбонатна кислота H2CO3, ортофосфатна кислота H3PO4.

 

Вправа 4

Групи солет-

вірних оксидів

Елементи, що утворюють      

солетвірні оксиди

Приклади

формул оксидів

Основні

Металічні (лужні, лужно-

земельні, Li. Na, К, Rb,

Са, Ва, Sr)

Na2О, К2О, СаО,

ВаО

Кислотні  Неметалічні (S, Si, N, P, С, СІ) SO2 , P2O5, NO2
Амфотерні

Ті елементи, що в періодах

розташовані на межі між

металічними і неметалічни-

ми елементами (Be, Zn, Al)

BeO, ZnO, Al2O3

Вправа 5

а) назви оксидів походять від назви елемента й слова «оксид». Якщо валентність елемента є змінною, її вказують після назви елемента римськими цифрами, узявши в дужки; 

б) назви кислот складаються з двох слів, друге з яких кислота, а перше походить від назви елемента з додаванням для безоксигенової кислоти суфікса -ид- або -ід-, а для оксигеновмісної -ат- або -іт.

 

Вправа 6

Основні оксиди Кислотні оксиди Амфотерні оксиди

Li2O літій оксид

CaO кальцій оксид

ВаО барій оксид

MgO магній оксид

 

NO2 нітроген (IV) оксид

СО2 карбон (IV) оксид

SO3 сульфур (VI) оксид

P2O5 фосфор (V) оксид

ZnO цинк оксид

Аl2O3 алюміній оксид

 

 

 

Вправа 7

а) за вмістом атомів Гідрогену кислоти поділяються на одноосновні (наприклад, HCl, HNO3), двоосновні (наприклад, H2S, H2SO4, H2SO3, H2SiO3, H2CO3), триосновні (наприклад, H3PO4)

б) за вмістом атомів Оксигену кислоти поділяються на оксигеновмісні (наприклад, HNO3, H2SO4, H2SO3, H2SiO3, H2CO3, H3PO4) та безоксигенові (наприклад, HCl, H2S)

Інші завдання дивись тут...