Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Назвіть класи неорганічних сполук, зі складом, назвами та класифікацією яких ви ознайомилися. Оксиди, кислоти, основи, солі.

 

Вправа 2. Сформулюйте визначення:

а) оксидів; Оксиди — це бінарні сполуки, до складу яких входять два елементи, один з яких — Оксиген. 

б) кислот. Кислоти — це складні речовини, до складу яких входять один або кілька атомів Гідрогену, здатних заміщуватися на атоми металів, і кислотні залишки.

 

Вправа 3. Наведіть приклади: а) оксидів; б) кислот. Напишіть їх формули.

а) літій оксид Li2O, кальцій оксид СаО, барій оксид ВаО, купрум (ІІ) оксид CuO, карбон (IV) оксид СО2, сульфур (IV) оксид SO2.

б) хлоридна кислота HCl, сульфатна кислота H2SO4, сульфітна кислота H2SO3, сульфідна кислота H2S, карбонатна кислота H2CO3, ортофосфатна кислота H3PO4.

 

Вправа 4. Класифікуйте солетворні оксиди й наведіть приклади кожної з груп. 

Групи

солетвірних

оксидів

Елементи, що утворюють      

солетвірні оксиди

Приклади

формул

солетвірних

оксидів

Основні

Металічні (лужні, лужно-

земельні, Li. Na, К, Rb,

Са, Ва, Sr)

Na2О, К2О, СаО,

ВаО

Кислотні  Неметалічні (S, Si, N, P, С, СІ) SO2 , P2O5, NO2
Амфотерні

Ті елементи, що в періодах

розташовані на межі між

металічними і неметалічни-

ми елементами (Be, Zn, Al)

BeO, ZnO, Al2O3

Вправа 5. Поясніть походження назв: а) оксидів; б) кислот за сучасною науковою українською номенклатурою.

а) назви оксидів походять від назви елемента й слова «оксид». Якщо валентність елемента є змінною, її вказують після назви елемента римськими цифрами, узявши в дужки; 

б) назви кислот складаються з двох слів, друге з яких кислота, а перше походить від назви елемента з додаванням для безоксигенової кислоти суфікса -ид- або -ід-, а для оксигеновмісної -ат- або -іт.

 

Вправа 6. Класифікуйте солетворні оксиди за їх формулами: Li2O, NO2СО2, ZnO, CaO, SO3, ВаО, Аl2O3, P2O5, MgO. Дайте їм назви.

Основні Кислотні Амфотерні

Li2O літій оксид

CaO кальцій оксид

ВаО барій оксид

MgO магній оксид

 

NO2 нітроген (IV) оксид

СО2 карбон (IV) оксид

SO3 сульфур (VI) оксид

P2O5 фосфор (V) оксид

ZnO цинк оксид

Аl2O3 алюміній оксид

 

 

 

Вправа 8. Напишіть формули відомих вам кислот і класифікуйте їх за:

а) вмістом атомів Гідрогену;

Одноосновні: HCl, HNO3

Двоосновні: H2S, H2SO4, H2SO3, H2SiO3, H2CO3

Триосновні: H3PO4

б) вмістом Оксигену. 

Оксигеновмісні: HNO3, H2SO4, H2SO3, H2SiO3, H2CO3, H3PO4

Безоксигенові: HCl, H2S

Інші завдання дивись тут...