Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1

a) cолі — складні речовини, утворені катіонами металічних елементів і аніонами кислотних залишків. До складу солей входять катіони металічних елементів й аніони кислотних залишків; 

б) основи — складні речовини, до складу яких входять катіони металічних елементів й один або кілька аніонів гідроксильних груп. До складу основ входять катіони металічних елементів і гідроксильні групи ОН. 

 

Вправа 2

а) приклади середніх солей: калій хлорид KCl, натрій сульфіт Na2SO3, барій сульфат BaSO4, кальцій карбонат CaCO3, алюміній ортофосфат AlPO4, калій силікат K2SiO3., ферум (ІІІ) сульфат Fe2(SO4)3.

б) приклади основ: калій гідроксид KOH, натрій гідроксид NaOH, барій гідроксид Ba(OH)2, алюміній гідроксид Al(OH)3, ферум (ІІІ) гідроксид Fe(OH)3, ферум (ІІ) гідроксид Fe(OH)2.

 

Вправа 3

а) СаСО3 — кальцій карбонатMgSiO3 — магній силікат, Na2— натрій сульфід, FeSO4 — ферум (II) сульфат, Al(NO3)3 — алюміній нітрат, KCl — калій хлорид, ZnI2 — цинк йодид.

б) NaOH — натрій гідроксид, Ва(ОН)2 — барій гідроксид, Fe(OH) — ферум (II) гідроксид, LiOH — літій гідроксид,  Ca(OH)2  — кальцій гідроксид.

 

Вправа 4

Кальцій карбонат CaCO3алюміній сульфат Al2(SO4)3, магній ортофосфат Mg2(PO4)3калій сульфід K2Sнатрій силікат Na2SiO3.

 

Вправа 5

Ознаки класифікації основ: розчинність у воді і число гідроксильних груп. 

а) приклади розчинних у воді основ (луги): калій гідроксид, KOH, натрій гідроксид NaOH, барій гідроксид Ba(OH)2;

   приклади нерозчинних у воді основ: алюміній гідроксид Al(OH)3, ферум (ІІ) гідроксид Fe(OH)2, ферум (ІІІ) гідроксид Fe(OH)3, купрум (ІІ) гідроксид Cu(OH)2, купрум (ІІІ) гідроксид Cu(OH)3.

б) приклади однокислотних основ: калій гідроксид KOH, натрій гідроксид NaOH, літій гідроксид LiOH; 

   приклади двокислотних основ: барій гідроксид Ba(OH)2, магній гідроксид Mg(OH)2, цинк гідроксид Zn(OH)2.

 

Вправа 6

Оксиди Кислоти Основи Солі

Аl2О3

алюміній

оксид

ZnO

цинк

оксид

MnО2

манган (IV)

оксид

HF

фторидна

кислота

H2S

сульфідна

кислота

HNO3

нітратна

кислота

Zn(OH)2

цинк

гідроксид

Fe(OH)2

ферум (ІІ)

гідроксид

NaOH

натрій

гідроксид

NaCl

натрій

хлорид

K2SO4

калій

сульфат

AlCl3

алюміній

хлорид

Інші завдання дивись тут...

  • qqmbr
    дуже дякую
    29 січня 2021 00:06