Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Сформулюйте визначення: а) солей; б) основ. Поясніть їх склад.  

a) cолі — складні речовини, утворені катіонами металічних елементів і аніонами кислотних залишків. До складу солей входять катіони металічних елементів й аніони кислотних залишків; 

б) основи — складні речовини, до складу яких входять катіони металічних елементів й один або кілька аніонів гідроксильних груп. До складу основ входять катіони металічних елементів і гідроксильні групи ОН. 

 

Вправа 2. Наведіть приклади:

а) середніх солей; Калій хлорид KCl, натрій сульфіт Na2SO3, барій сульфат BaSO4, кальцій карбонат CaCO3, алюміній ортофосфат AlPO4, калій силікат K2SiO3., ферум (ІІІ) сульфат Fe2(SO4)3.

б) основ. Калій гідроксид KOH, натрій гідроксид NaOH, барій гідроксид Ba(OH)2, алюміній гідроксид Al(OH)3, ферум (ІІІ) гідроксид Fe(OH)3, ферум (ІІ) гідроксид Fe(OH)2.

 

Вправа 3. Назвіть за хімічними формулами:

а) солі:

Формула Назва

СаСОз,

MgSiO3

Na2S

FeSO4

Al(NO3)3

KCl

ZnI2

кальцій карбонат

магній силікат

натрій сульфід

ферум (II) сульфат

алюміній нітрат

калій хлорид

цинк йодид

б) основи:

формула Назва

NaOH

Ва(ОН)2

Fe(OH)2

LiOH

Ca(OH)2

натрій гідроксид

барій гідроксид

ферум (ІІ) гідроксид

літій гідроксид

кальцій гідроксид

Вправа 4. Складіть формули солей за їх назвами:

Назви солей  формули солей

кальцій карбонат

алюміній сульфат

магній ортофосфат 

калій сульфід

натрій силікат

CaCO3

Al2(SO4)3

Mg3(PO4)2

K2S

Na2SiO3

Вправа 5. Назвіть ознаки, за якими класифікують основи. Основи класифкують за двома ознаками: розчинність у воді і число гідроксильних груп. Наведіть приклади: а) розчинних і нерозчинних у воді;  б) однокислотних, двокислотних основ, користуючись таблицею розчинності. 

 а) розчинні основи (луги): калій гідроксид, KOH, натрій гідроксид NaOH, барій гідроксид Ba(OH)2 і нерозчинні основи: алюміній гідроксид Al(OH)3, ферум (ІІ) гідроксид Fe(OH)2, ферум (ІІІ) гідроксид Fe(OH)3, купрум (ІІ) гідроксид Cu(OH)2, купрум (ІІІ) гідроксид Cu(OH)3.

б) однокислотні: калій гідроксид KOH, натрій гідроксид NaOH, літій гідроксид LiOH; двокислотні: барій гідроксид Ba(OH)2, магній гідроксид Mg(OH)2, цинк гідроксид Zn(OH)2.

 

Вправа 6. Класифікуйте речовини на чотири класи за їх формулами: Zn(OH)2, Аl2О3, HF, NaCl, K2SO4, H2S, AlCl3, Fe(OH)2,  NaOH, ZnO, HNO3, MnO2. Назвіть їх. 

Оксиди Кислоти Основи Солі

Аl2О3

алюміній

оксид

ZnO

цинк

оксид

MnО2

манган (IV)

оксид

HF

фторидна

кислота

H2S

сульфідна

кислота

HNO3

нітратна

кислота

Zn(OH)2

цинк

гідроксид

Fe(OH)2

ферум (ІІ)

гідроксид

NaOH

натрій

гідроксид

NaCl

натрій

хлорид

K2SO4

калій

сульфат

AlCl3

алюміній

хлорид

Інші завдання дивись тут...

  • qqmbr
    дуже дякую
    29 січня 2021 00:06