Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Перелічіть відомі вам фізичні властивості оксидів. Оксиди за нормальних умов перебувають у трьох агрегатних станах: газоподібному, рідкому, твердому. Є безбарвними, білими і кольоровими. Температури плавлення і кипіння змінюються в широкому діапазоні. Багатьом газоподібним оксидам притаманний характерний запах.

 

Вправа 2. Розпізнайте за хімічними формулами основні, кислотні й амфотерні оксиди: CuO, MgO, Fe2О3, SO3, Р2О5, Al2О3, K2О, SiО2, BaO, ZnO, CО2.

основні оксиди кислотні оксиди амфотерні оксиди
CuO, MgO,  K2О, BaO
SO3, Р2О5, SiО2, 2 Fe2О3, Al2О3, ZnO

Вправа 3. Допишіть продукти реакцій і перетворіть їх у хімічні рівняння:

a) MgO + 2НСl = MgCl2 + H2O;

6) K2O + H2O = 2KOH;

в) SO2+ 2NaOH = Na2SO3 + H2O;

г) SO3 + Н2O = H2SO4;

ґ) Аl2O3 + 3H2SO4= Al2(SO4)3 + 3H2O;

д) ZnO + 2NaOH = Na2ZnO2 + H2O;

е) SO3 + ZnO = ZnSO4;

є) Na2O + СO= Na2CO3;

ж) Аl2O3+6НСl = 2AlCl3 + 3H2O.

 

Вправа 4. Опишіть практичне значення реакції взаємодії кальцій оксиду з водою. Для добування гашеного вапна, який, як і негашене, використовують як будівельний матеріал.

CaO     +   H2O  =   Ca(OH)2

негашене               гашене

вапно                   вапно         

 

Вправа 5. Установіть, між якими з попарно взятих речовин, поданих формулами, можлива взаємодія:

а) ВаО + Н2О = Ba(OH)2

б) SO2 + НСl ;

в) SO2 + К2O = K2SO3;

г) СаО + 2НСl = CaCl2 + H2O;

ґ) К2O + NaOH;

д) СO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O;

е) SO2 + Р2O5 ≠;

є) ВаО + H2SO4 = BaSO4 + H2O. 

 

Вправа 6. Поясніть, як експериментально перевірити, що від взаємодії основних оксидів із водою утворюються луги, а кислотних — кислоти. За допомогою індикаторів - це речовини, що змінюють своє забарвлення під дією лугів і кислот. Наприклад, колір лакмусу у лугах стане синім, а у кислотах - червоним. 

 

Вправа 7. Напишіть формули оксидів за назвами й класифікуйте сполуки: калій оксид; фосфор (V) оксид; барій оксид; сульфур (VІ) оксид.

Назва оксиду

Формула

оксиду

Характер

оксиду

калій оксид  K2O основний
фосфор (V) оксид P2O5 кислотний
барій оксид BaO основний
сульфур (VІ) оксид SO3 кислотний

Напишіть можливі реакції цих оксидів із:

а) водою;

K2O + H2O = 2KOH

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

BaO + H2O = Ba(OH)2

SO3 + H2O = H2SO4

б) розчином сульфатної кислоти;

K2O + H2SO4 = K2SO4 + H2O

BaO + H2SO4 = BaSO4 + H2O

в) розчином натрій гідроксиду. 

P2O5 + 6NaOH = 2Na3PO4 + 3H2O

SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O

Інші завдання дивись тут...

  • Катя
    дякую
    1 березня 2021 20:35