Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1 

Фізичні властивості оксидів: за нормальних умов перебувають у трьох агрегатних станах (газоподібному, рідкому, твердому), є безбарвними, білими і кольоровими. Їхні температури плавлення і кипіння змінюються в широкому діапазоні. Багатьом газоподібним оксидам притаманний характерний запах.

 

Вправа 2

основні оксиди кислотні оксиди амфотерні оксиди

CuO, MgO,  K2О,

BaO, Li2O, Na2O

SO3, Р2О5, SiО2,

2, NO2, SO2

Fe2О3, Al2О3,

ZnO, BeO

Вправа 3

a) MgO + 2НСl = MgCl2 + H2O

6) K2O + H2O = 2KOH

в) SO+ 2NaOH = Na2SO3 + H2O

г) SO3 + Н2O = H2SO4

ґ) Аl2O3 + 3H2SO4= Al2(SO4)3 + 3H2O

д) ZnO + 2NaOH = Na2ZnO2 + H2O

е) SO3 + ZnO = ZnSO4

є) Na2O + СO= Na2CO3

ж) Аl2O6НСl = 2AlCl3 + 3H2O

 

Вправа 4

Практичне значення реакції взаємодії кальцій оксиду з водою полягає в добуванні гашеного вапна, яке, як і негашене вапно, використовують як будівельний матеріал.

CaO     +   H2O  =   Ca(OH)2

негашене               гашене

вапно                   вапно         

 

Вправа 5

а) ВаО + Н2О = Ba(OH)2

б) SO2 + НСl

в) SO2 + К2O = K2SO3

г) СаО + 2НСl = CaCl2 + H2O

ґ) К2O + NaOH

д) СO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O

е) SO2 + Р2O5

є) ВаО + H2SO4 = BaSO4 + H2O

 

Вправа 6

Експериментально перевірити, що від взаємодії основних оксидів із водою утворюються луги, а кислотних — кислоти можна за допомогою індикаторів ― це речовини, що змінюють своє забарвлення під дією лугів і кислот. Наприклад, колір лакмусу в лугах стане синім, а у кислотах ― червоним. 

 

Вправа 7

Назва оксиду

Формула

оксиду

Характер

оксиду

калій оксид  K2O основний
фосфор (V) оксид P2O5 кислотний
барій оксид BaO основний
сульфур (VІ) оксид SO3 кислотний

а) можливі реакції цих оксидів із водою:

K2O + H2O = 2KOH

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

BaO + H2O = Ba(OH)2

SO3 + H2O = H2SO4

б) можливі реакції цих оксидів із розчином сульфатної кислоти:

K2O + H2SO4 = K2SO4 + H2O

BaO + H2SO4 = BaSO4 + H2O

в) можливі реакції цих оксидів із розчином натрій гідроксиду:

P2O5 + 6NaOH = 2Na3PO4 + 3H2O

SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O

 

----------------------------- ПРОГРАМА 2016 року --------------------------

Вправа 2

 

основні оксиди кислотні оксиди амфотерні оксиди
CuO, MgO,  K2О, BaO
SO3, Р2О5, SiО22 Fe2О3, Al2О3ZnO

Інші завдання дивись тут...

  • Катя
    дякую
    1 березня 2021 20:35