Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Класифікуйте оксиди за їх формулами: FeO, SiО2, ZnO, CO, CO2, SO3Cr2O3, BaO, Al2O3, CrO, MnO2, BeO, MnO3, B2O3, P2O5, K2O, NO, CaO.

несолетворні

оксиди

солетворні

оксиди:

основні

солетворні

оксиди:

кислотні

солетворні

оксиди:

амфотерні

CO,

NO

FeO, 

BaO,

CrO,

MnO2,

MnO3,

K2O,

CaO

SiО2,

CO2,

SO3

B2O3,

P2O5

ZnO,

Cr2O3,

Al2O3,

BeO

Вправа 2. Перетворіть схеми реакцій на рівняння, поставивши, де це можливо, коефіцієнти, і вкажіть, для чого можна використати ці реакції:

a) Na2O + Н2O = 2NaOH;

б) ВаО + Н2O = Ва(ОН)2;

в) MgO + 2НСl = МgСl2 + Н2O;

г) СO2 + 2NaOH = Na2CO3 + Н2O.

 

Вправа 3. Допишіть продукти реакцій, поставте коефіцієнти:

а) Р2O5 + 3Н2O = 2H3PO4

б) SrO + Н2O = Cr(OH)2

в) СаО + 2HNO= Ca(NO3)2 + H2O; 

г) SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O

Назвіть, які речовини утворилися в результаті реакцій. Кислотa (ортофосфатна  H3PO4), основa (хром (ІІ) гідроксид Cr(OH)2), солі (кальцій нітрат Ca(NO3)2 i натрій сульфат Na2SO4), оксид (вода H2O).

 

Вправа 4. Напишіть рівняння реакцій між речовинами:

а) калій оксидом і водою;

K2O + H2O = 2KOH

б) барій оксидом і сульфатною кислотою;

BaO + H2SO4 = BaSO4 +  H2O

в) кальцій оксидом і сульфур (VІ) оксидом;

CaO + SO3 = CaSO4

г) сульфур (ІV) оксидом і натрій гідроксидом;

SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O

ґ) фосфор (V) оксидом і водою.

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

Поясніть, які хімічні властивості оксидів вони доводять. Взаємодію основних і кислотних оксидів з водою (а,ґ), основних оксидів з кислотами (б), кислотних оксидів з лугами (г) та взаємодію основних і кислотних оксидів між собою (в).

Інші завдання дивись тут...