Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1

Класифікували оксиди за їх формулами:

несолетворні

оксиди

солетворні

оксиди:

основні

солетворні

оксиди:

кислотні

солетворні

оксиди:

амфотерні

CO,

NO

FeO, 

BaO,

CrO,

MnO2,

MnO3,

K2O,

CaO

SiО2,

CO2,

SO3

B2O3,

P2O5

ZnO,

Cr2O3,

Al2O3,

BeO

Вправа 2 2021

a) 2Mg + O2 = 2MgO ― магній оксид

б) 4P + 5O2 = 2P2O5 ― фосфор (V) оксид 

в) 2H2 + O2 = 2H2O ― вода

г) Fe + O2 = Fe2O3 ― ферум (III) оксид

ґ) 2Zn + O2 = 2ZnO ― цинк оксид

д) 4Al + 3O2 = 2Al2O3 ― алюміній оксид

 

Вправа 2 2016 / 3 2021

a) Na2O + Н2O = 2NaOH

б) ВаО + Н2O = Ва(ОН)2

в) MgO + 2НСl = МgСl2 + Н2O

г) СO2 + 2NaOH = Na2CO3 + Н2O

Ці реакції можна використати для одержання основ і солей.

 

Вправа 3 2016 / 4 2021

а) Р2O5 + 3Н2O = 2H3PO4

б) SrO + Н2O = Cr(OH)2

в) СаО + 2HNO= Ca(NO3)2 + H2O

г) SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O

У результаті реакцій утворилися: кислотa (ортофосфатна  H3PO4), основa (хром (ІІ) гідроксид Cr(OH)2), солі (кальцій нітрат Ca(NO3)2 i натрій сульфат Na2SO4), оксид (вода H2O).

 

Вправа 4 2016 / 5 2021

Рівняння реакцій між речовинами:

а) калій оксидом і водою;

K2O + H2O = 2KOH

б) барій оксидом і сульфатною кислотою;

BaO + H2SO4 = BaSO4 +  H2O

в) кальцій оксидом і сульфур (VІ) оксидом;

CaO + SO3 = CaSO4

г) сульфур (ІV) оксидом і натрій гідроксидом;

SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O

ґ) фосфор (V) оксидом і водою.

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

Поясніть, які хімічні властивості оксидів вони доводять. Взаємодію основних і кислотних оксидів з водою (а,ґ), основних оксидів з кислотами (б), кислотних оксидів з лугами (г) та взаємодію основних і кислотних оксидів між собою (в).

 

Вправа 6

а) H2O2 → O2 → SO2 → SO3 → H2SO4 → CuSO4

2H2O2 = 2H2O + O2

O2 + S = SO2

2SO2 + O2 = 2SO3

SO3 + H2O = H2SO4

H2SO4 + Cu = CuSO4 + H2

б) HgO → O2 → CaO → Ca(OH)2 → Ca(NO3)2

2HgO = 2Hg + O2

2Ca + O2 = 2CaO

CaO + H2O = Ca(OH)2

Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O

 

Вправа 7

Загальна назва одного з класів неорганічних речовин: ОКСИДИ

1. Протон

2. Цинкат

3. Кислоти

4. Хлориди

5. Вода

6. Йодиди

 

Інші завдання дивись тут...