Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1

Сформулюйте визначення явища амфотерності. Амфотерність — це здатність речовин проявляти подвійні хімічні властивості (основних і кислотних оксидів, основ і кислот). 

 

Вправа 2

Назвіть елементи, що проявляють здатність утворювати амфотерні сполуки. Берилій, Алюміній, Цинк, Ферум, Хром, Плюмбум, Станум. 

Назвіть ці сполуки. Be(OH)2 - берилій гідроксид, Al(OH)3 - алюміній гідроксид, Zn(OH)2 - цинк гідроксид, Fe(OH)3 - ферум (ІІІ) гідроксид, Cr(OH)3 - хром (ІІІ) гідроксид, Pb(OH)2 - плюмбум (ІІ) гідроксид, Sn(OH)2 -станум (ІІ) гідроксид.

 

Вправа 3

a) Zn(OH)2 + 2HNO3= Zn(NO3)2 + 2Н2O;

б) H2ZnО2+ 2КОН (розч.) = K2[Zn(OH)4].

 

Вправа 4

Рівняння реакцій взаємодії хром (ІІІ) гідроксиду з: 

а) хлоридною кислотою;

Cr(OH)3 + 3HCl = CrCl3 + 3H2O

б) розчином натрій гідроксиду, якщо в результаті утвориться комплексна сполука складу Na3[Cr(OH)6]

H3CrO3 + 3NaOH (розч.) = Na3[Cr(OH)6]

 

Вправа 5

До свіжоосадженого цинк гідроксиду масою 0,99 г додали розчин сульфатної кислоти в надлишку. Обчисліть масу утвореного цинк сульфату.

Відомо: m(Zn(OH)2)=0,99 г

Знайти: m(ZnSO4)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 0,99  г                 x г

Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2

 99 г                   161 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(ОН)2 з утворенням 1 моль цинк сульфату ZnSO4. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Zn(OH)2)=Ar(Zn)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=65+2•16+2•1=99

M(Zn(OH)2)=99 г/моль. Маса 1 моль=99 г

Mr(ZnSO4)=Ar(Zn)+Ar(S)+4•Ar(O)=65+32+4•16=161

M(ZnSO4)=161 г/моль. Маса 1 моль=161 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу цинк сульфату.

0,99 г / 99 г = x г / 161 г, звідси х г • 99 г = 0,99 г • 161 г

х = 0,99 г • 161 г : 99 г=1,61 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Zn(OH)2+H2SO4=ZnSO4+2H2

Обчислюємо кількість речовини цинк гідроксиду масою 0,99 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Zn(OH)2)=Ar(Zn)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=65+2•16+2•1=99

M(Zn(OH)2)=99 г /моль

v(Zn(OH)2)=m(Zn(OH)2) : M(Zn(OH)2)=0,99 г : 99 г/моль=0,01 моль

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(ОН)2 з утворенням 1 моль цинк сульфату ZnSO4, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає цинк гідроксид кількістю речовини 0,01 моль, то утвориться цинк сульфат однакової кількості речовини, тому 

v(ZnSO4)=v(Zn(OH)2)=0,01 моль

Обчислюємо масу цинк сульфату кількістю речовини 0,01 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(ZnSO4)=Ar(Zn)+Ar(S)+4•Ar(O)=65+32+4•16=161

M(ZnSO4)=161 г/моль

m(ZnSO4)=v(ZnSO4)•M(ZnSO4)=0,01 моль•161 г/моль=1,61 г

Відповідь: m(ZnSO4)=1,61 г. 

 

Вправа 6

Поясніть спосіб добування амфотерних гідроксидів у лабораторних умовах. Амфотерні гідроксиди добувають шляхом взаємодії розчинної солі відповідного металічного елемента з розчинами лугів.

 

Вправа 7

До двох порцій свіжоосадженого цинк гідроксиду клькістю речовини по 0,2 моль долили: у першу — розчин нітратної кислоти в надлишку; у другу — розчин натрій гідроксиду до повного розчинення осаду. Обчисліть маси та кількість речовин утворених солей. Назвіть ці солі. 

Відомо: v(Zn(OH)2)=0,2 моль

Знайти: m(Zn(NO3)2)-?v(Zn(NO3)2)-?

m(Na2[Zn(OH)4])-?, v(Na2[Zn(OH)4])-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо два рівняння реакцій:

 0,2 моль                   х г

Zn(OH)2  +  2HNO3 = Zn(NO3)2 + 2H2O  (1)

 1 моль                    189 г

 0,2 моль                                  y г

Zn(OH)2  +  2NaOH (розч.) = Na2[Zn(OН)4]  (2)

1 моль                                     179 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

За рівнянням (1) прореагувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(ОН)2 з утворенням 1 моль цинк нітрату Zn(NO3)2За рівнянням (2) прореагувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(ОН)2 з утворенням 1 моль натрій цинкату Na2[Zn(OH)4]. Oбчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Zn(NO3)2)=Ar(Zn)+2Ar(N)+6Ar(O)=65+214+616=189, 

M(Zn(NO3)2)=189 г/моль. Маса 1 моль = 189 г.

Mr(Na2[Zn(OН)4])=2Ar(Na)+Ar(Zn)+4Ar(O)+4Ar(H)=223+65+416+41=179

M(Na2[Zn(OН)4)=179 г/моль. Маса 1 моль = 179 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівняннях реакцій.

За допомогою пропорції обчислюємо масу цинк нітрату.

0,2 моль / 1 моль = х г / 189 г, звідси х г • 1 моль = 0,2 моль  189 г

х = 0,2 моль • 189 г : 1 моль=37,8 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій цинкату.

0,2 моль / 1 моль = у г / 179 г, звідси у г • 1 моль = 0,2 моль  179 г

у = 0,2 моль • 179 г / 1 моль=35,8 г

Знаходимо кількість речовини заданої маси за формулою v=m/M.

v(Zn(NO3)2)=m(Zn(NO3)2)/M(Zn(NO3)2)=37,8 г : 189 г/моль=0,2 моль

v(Na2[Zn(OН)4])=m(Na2[Zn(OН)4])/M(Na2[Zn(OН)4])=35,8 г : 179 г/моль=0,2 моль

ІІ спосіб

Записуємо два рівняння реакцій:

  0,2 моль                  х моль

Zn(OH)2  +  2HNO3 = Zn(NO3)2 + 2H2O  (1)

 1 моль                     1 моль

 0,2 моль                              y моль

Zn(OH)2  +  2NaOH (розч.) = Na2[Zn(OН)4]  (2)

1 моль                                 1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

За рівнянням (1) прореагувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(ОН)2 з утворенням 1 моль цинк нітрату Zn(NO3)2За рівнянням (2) прореагувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(ОН)2 з утворенням 1 моль натрій цинкату Na2[Zn(OH)4]. Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини цинк нітрату.

0,2 моль / 1 моль = х моль / 1 моль, звідси х моль • 1 моль = 0,2 моль  1 моль

х = 0,2 моль • 1 моль : 1 моль = v(Zn(NO3)2)=0,2 моль

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини натрій цинкату.

0,2 моль / 1 моль = у моль / 1 моль, звідси у моль • 1 моль = 0,2 моль  1 моль

у = 0,2 моль • 1 моль : 1 моль = 0,2 моль

Знаходимо масу заданої кількості речовини за формулою m=vM, де М=Mг/моль.

Mr(Zn(NO3)2)=Ar(Zn)+2Ar(N)+6Ar(O)=65+214+616=189, 

M(Zn(NO3)2)=189 г/моль

m(Zn(NO3)2)=v(Zn(NO3)2)M(Zn(NO3)2)=0,2 моль189 г/моль=37,8 г.

Mr(Na2[Zn(OН)4])=2Ar(Na)+Ar(Zn)+4Ar(O)+4Ar(H)=223+65+416+41=179

M(Na2[Zn(OН)4])=179 г/моль

m(Na2[Zn(OН)4])=v(Na2[Zn(OН)4])M(Na2[Zn(OН)4])=

=0,2моль179г/моль=35,8 г

ІІІ спосіб

Записуємо два рівняння реакцій. 

Zn(OH)2 + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + 2H2O  (1)

Zn(OH)2 + 2NaOH (розч.) = Na2[Zn(OН)4]  (2)

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

За рівнянням (1) прореагувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(ОН)2 з утворенням 1 моль цинк нітрату Zn(NO3)2За рівнянням (2) прореагувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(ОН)2 з утворенням 1 моль натрій цинкату Na2[Zn(OH)4]. Кількості речовини однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,2 моль цинк гідроксиду, то утвориться цинк нітрат й натрій цинкат однакової кількості речовини, тому 

v(Na2[Zn(OН)4])=v(Zn(NO3)2)=v(Zn(OH)2)=0,2 моль

Знаходимо масу заданої кількістю речовини за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(Zn(NO3)2)=Ar(Zn)+2Ar(N)+6Ar(O)=65+214+616=189, 

M(Zn(NO3)2)=189 г/моль

m(Zn(NO3)2)=v(Zn(NO3)2)M(Zn(NO3)2)=0,2 моль189 г/моль=37,8 г

Mr(Na2[Zn(OН)4])=2Ar(Na)+Ar(Zn)+4Ar(O)+4Ar(H)=223+65+416+41=179

M(Na2[Zn(OН)4])=179 г/моль

m(Na2[Zn(OН)4])=v(Na2[Zn(OН)4])M(Na2[Zn(OН)4])=

=0,2 моль179 г/моль=35,8 г

Відповідь: m(Zn(NO3)2)=0,2 моль, v(Zn(NO3)2)=37,8 г

m(Na2[Zn(OН)4])=35,8 г, v(Na2[Zn(OН)4])=0,2 моль.

Інші завдання дивись тут...