Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Назвіть групи солей, що найбільше поширені в природі. Хлориди, силікати, сульфати, нітрати, ортофосфати.

 

Вправа 2. Поясніть поширення в природі та використання:

 а) хлоридів;

Поширені у вигляді мінералів (сильвініту, галіту), містяться у морській воді.

Натрій хлорид - харчовий продукт, консервуючий засіб, фізіологічний розчин, є сировиною для хімічного добування натрій гідроксиду, хлору, водню, хлоридної кислоти, соди. Калій хлорид - калійне добриво, є сировиною для хімічного добування калій гідроксиду, металічного калію, хлору. Кальцій хлорид - осушувач газів, органічних розчинників, лікарський засіб при алергії і кровотечах.

б) карбонатів; 

У природі поширені у вигляді крейди, мармуру, вапняку, мінералів (доломіту, сидериту, гельмею).

Використовують у будівельній справі (вапно), в архітектурі, в будівництві та мистецтві (облицювальний матеріал - мармур), в сільському господарстві (вапнування грунтів). Натрій карбонат є сировиною для добування мила, скла, синтетичних мийних засобів.

в) силікатів;

У природі представлені слюдою, глиною, сланцями.

Сланці є висококалорійним і дешевим паливом. Натрій, калій і кальцій силікати використовують для виплавляння скла, виробництва цементу, кераміки. 

г) сульфатів; 

У природі поширені у вигляді гіпсу та глауберової солі, мідного купоросу.

Використовують у медицині (гіпсові пов'язки), скульптурній справі (вироби з гіпсу, барильєфи, горильєфи, статуетки, статуї, наочні експонати), виробництві скла (віконного та кольорового), виробництві соди, на будівництві, в сільському господарстві (калій сульфат - калійне добриво, мідний купорос - засіб проти хвороб та шкідників рослин).  

ґ) сульфідів; 

У земній корі поширені руди: цинк сульфід ZnS - цинкова обманка; молібден сульфід MoS2- молібденіт, ферум сульфід FeS — пірит, плюмбум сульфід PbS — свинцевий блиск та ін.

З руд виплавляють відповідні метали. 

д) нітратів;

У природних умовах — рідкісні сполуки. Натрій нітрат відомий як натрієва, або чилійська селітра, калій нітрат — індійська селітра, кальцій нітрат - норвезька селітра.

Використовують як мінеральні (азотні) добрива, у виробництві сірників, вибухових речовин і чорного пороху, а натрій нітрат — як консервант. Аргентум (І) нітрат наносять тонким шаром на фото- й рентгенівські плівки, завдяки чому відбувається фотографування, а в медицині — діагностика захворювань внутрішніх органів. Посрібнення металевих виробів також відбувається з участю аргентум (І) нітрату

е) ортофосфатів.

У природі представлені у вигляді покладів фосфоритів і апатитів. 

У промисловості використовують переважно для виробництва фосфорних добрив та ортофосфатної кислоти. Солі Натрію використовують як мийні та водопом'якшувальні засоби.

 

Вправа 3. Охарактеризуйте практичне значення солей для життя людини. 

Солі  входять до складу клітинного соку тканин людини. 

 

Вправа 4. Допишіть продукти реакцій, поставте коефіцієнти:

a) FeCl2 + 2КОН = Fe(OH)2 + 2KCl;

б) AgNO3 + КСl = AgCl + KNO3;

в) Zn(NO3)2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaNO3;

г) ВаСO3 = BaO + CO2;

ґ) Fe + CuCl= FeCl2 + Cu;

д) Na2SiO3 + 2НСl = 2NaCl + H2SiO3

 

Вправа 5. Здійсніть перетворення за поданою схемою:

Са -> СаО -> СаВг2 -> ? -> СаСO3 -> СO2 -> Na2CO3.

2Ca + O2 = 2CaO

CaO + 2HBr = CaBr2 + H2O

CaBr2 + Na2CO3 = CaCO3+ 2NaBr

CaCO3 = CaO + CO2

CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O

 

Вправаи 6. У двох пробірках під шифрами є розчини натрій карбонату та калій хлориду. Поясніть, як експериментально розпізнати кожну з цих сполук.

До вмісту двох пробірок додаємо розчину хлоридної кислоти. У одній із пробірок спостерігаємо появу бульбашок газу, що нагадує "закипання" рідини. Отже у цій пробірці міститься розчин натрій карбонату. 

Na2CO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2

Методом виключення робимо висновок, що в іншій пробірці міститься калій хлорид. 

 

Вправа 7. На розчин цинк хлориду, що містив сіль кількістю речовини 0,2 моль, подіяли надлишком розчину натрій силікату. Обчисліть масу й кількість речовини утвореного осаду. Назвіть речовину, що випала в осад.

Відомо: v(ZnCl2)=0,2 моль. Знайти: m(ZnSiO3)-?, v(ZnSiO3)-?

Розв'язування.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

    0,2 моль                            x г    

    ZnCl2  +  Na2SiO3 = 2NaCl  + ZnSiO3

    1 моль                             141 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинк хлориду ZnCl2 з утворенням 1 моль цинк силікату ZnSiO3. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) цинк силікату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(ZnSiO3)=Ar(Zn)+Ar(Si)+3Ar(O)=65+28+316=141 

M(ZnSiO3)=141 г/моль. Маса 1 моль=141 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу цинк силікату.

0,2 моль / 1 моль = х г / 141 г, звідси

х г • 1 моль = 141 г • 0,2 моль

х = 141 г • 0,2 моль / 1 моль

х =m(ZnSiO3)= 28,2 г.

Обчислюємо кількість речовини цинк силікату масою 28,2 г за формулою v=m/M.

v(ZnSiO3)=m(ZnSiO3) : M(ZnSiO3)=28,2 г : 141 г/моль=0,2 моль

II спосіб

Записуємо рівняння реакції:

     0,2 моль                           х моль     

     ZnCl2  +  Na2SiO3 = 2NaCl  + ZnSiO3

     1 моль                             1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинк хлориду ZnCl2 з утворенням 1 моль цинк силікату ZnSiO3Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини цинк силікату.

0,2 моль / 1 моль = х моль / 1 моль звідси

х моль • 1 моль = 0,2 моль • 1 моль

х = 0,2 моль • 1 моль / 1 моль

х = v(ZnSiO3)=0,2 моль

Обчислюємо масу цинк силікату кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=v•M, де М=Мг/моль.

Mr(ZnSiO3)=Ar(Zn)+Ar(Si)+3Ar(O)=65+28+316=141, 

M(ZnSiO3)=141 г/моль.   

m(ZnSiO3)=v(ZnSiO3)•M(ZnSiO3)=0,2 моль • 141 г/моль=28,2 г.

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: ZnCl2+Na2SiO3=2NaCl+ZnSiO3 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль цинк хлориду ZnCl2 з утворенням 1 моль цинк силікату ZnSiO3, 

кількості речовини однакові, тому v(ZnSiO3)=v(ZnСl2)=0,2 моль.

Обчислюємо масу цинк силікату кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=v•M, де М=Мг/моль.

Mr(ZnSiO3)=Ar(Zn)+Ar(Si)+3Ar(O)=65+28+316=141, 

M(ZnSiO3)=141 г/моль.

m(ZnSiO3)=v(ZnSiO3)•M(ZnSiO3)=0,2 моль • 141 г/моль=28,2 г.

Відповідь: 28,2 г і 0,2 моль.

Інші завдання дивись тут...