Інші завдання дивись тут...

Завдання 1 У двох пробірках під шифрами є хлоридна кислота й розчин натрій гідроксиду. Визначте експериментально, у якій із пробірок знаходиться кожна речовина.

Що робили? До двох пробірок додали 1-2 краплі лакмусу.

Що спостерігали? Зміну кольору індикатора. У першій пробірці розчин став червоним, а у другій  синім.

Висновок. Червоним лакмус стає в розчинах кислот, тому в першій пробірці знаходиться хлоридна кислота, а синім  в розчинах лугів, тому в другій пробірці  натрій гідроксид.

 

Завдання 2 Добудьте цинк гідроксид і доведіть його амфотерний характер.

Що робили? У пробірку налили трохи розчину цинк сульфату. Додали краплями розчин лугу натрій гідроксиду, злегка струшуючи пробірку після кожної доданої краплі.

Що спостерігали? Пробірка наповнилась білим осадом у вигляді драглистої маси.

Рівняння реакцій: ZnSO4+2NaOH=Na2SO4+Zn(OH)2↓ 

Висновок. У результаті реакції обміну цинк сульфату з натрій гідроксидом добули нерозчинну основу цинк гідроксид. 

Що робили? Уміст пробірки разом з утвореним осадом розділили на дві порції, переливши частину в іншу пробірку. До першої пробірки додали трохи розбавленої сульфатної кислоти, а до другої  розчину лугу. 

Що спостерігали? Розчинення осаду. Реакції відбулися. 

Рівняння реакцій: 

Zn(OH)2↓+H2SO4=ZnSO4+2H2

Zn(OH)2↓+2NaOH=Na2[Zn(OH)4] - натрій тетрагідроксоцинкат

Висновок. Цинк гідроксид Zn(OH)2 прореагував і з кислотою, і з лугом, тобто проявив подвійні хімічні властивості: основні у реакції з кислотою і кислотні у реакції з лугом, отже, є амфотерною сполукою.

 

Завдання 3 Проведіть реакцію нейтралізації між нітратною кислотою та кальцій гідроксидом.

Що робили? До пробірки з розчином кальцій гідроксиду об’ємом 1–2 мл додали 1-2 краплі фенолфталеїну.

Що спостерігали? Забарвлення фенолфталеїну в малиновий колір.

Що робили? До вмісту пробірки краплями додали розбавлену нітратну кислоту до повної нейтралізації лугу.

Що спостерігали? Знебарвлення фенолфталеїну.

Рівняння реакції: 

Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + 2H2O

Висновок: знебарвлення фенолфталеїну свідчить про те, що реакція відбулася. Реакція обміну між кислотою та основою, внаслідок якої утворюється сіль та вода, називається реакцією нейтралізації.

 

Завдання 4 Є розчини солей: натрій хлориду, натрій сульфату, купрум (ІІ) сульфату. Визначте експериментально кожну з них.

Оскільки з кожною речовиною необхідно провести щонайменше дві реакції, то вміст кожної пробірки розділяємо на дві порції.

Що робили? До першої порції трьох пробірок додали розчину солі аргентум (I) нітрату.

Що спостерігали? У одній із трьох пробірок утворився білий сирнистий осад.

Рівняння реакцій: NaCl + AgNO= NaNO3+AgCl↓ 

Висновок: якісною реакцією на хлоридну кислоту і її солі є взаємодія з розчином аргентум (I) нітрату з утворенням білого сирнистого осаду, отже, у цій пробірці є натрій хлорид  

Що робили? До вмісту другої порції двох пробірок краплями додали лугу.

Що спостерігали? У одній з двох пробірок утворився синій осад.

Рівняння реакції: 

CuSO4 + NaOH = Na2SO4+Cu(OH)2

Висновок: якісною реакцією на катіони Купруму є взаємодія з лугами з утворенням синього осаду, отже, у цій пробірці є купрум (II) сульфат. Методом виключення робимо висновок, що в іншій пробірці ― натрій сульфат.

Інші завдання дивись тут...