Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

І варіант

Вправа 1 У трьох пробірках під шифрами є розчини: барій хлориду, калій хлориду та нітратної кислоти. Визначте експериментально кожну з цих речовин.

Оскільки з кожною речовиною необхідно провести щонайменше дві реакції, то вміст кожної пробірки розділяємо на дві порції.

Що робили? До першої порції трьох пробірок додали розчину лакмусу.

Що спостерігали? У третій пробірці лакмус став червоним.

Висновок. Червоним лакмус стає в розчинах кислот, тому в третій пробірці є нітратна кислота.  

Що робили? До вмісту другої порції двох пробірок, що залишилися, додали розведену сульфатну кислоту.

Що спостерігали? У одній з двох пробірок утворився білий осад, що не розчиняється в сильних кислотах.

Рівняння реакції: 

BaCl2 + H2SO4 = 2HCl + BaSO4

Висновок: якісною реакцією на катіони Барію є взаємодія з сульфатною кислотою або з сульфатами із утворенням білого осаду, що не розчиняється в сильних кислотах. Отже, у цій пробірці є барій хлорид. Методом виключення робимо висновок, що в іншій пробірці ― калій хлорид.

 

Вправа 2 Вам видано порошки магнію й магній оксиду. Запропонуйте два способи добування магній сульфату. Ваші пояснення доведіть експериментально.

I спосіб

Якщо до порошку магнію долити хлоридної кислоти, відбувається характерне «закипання» суміші через інтенсивне виділення газу водню, що витіснився магнієм з кислоти. 

Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2

Якщо до магній оксиду долити розчин сульфатної кислоти, відбувається реакція з утворенням солі — магній сульфату.

MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O

II спосіб

Активніший метал витісняє менш активний метал з розчину його солі, внаслідок чого утворюється нова сіль і новий метал. 

Mg + FeSO4 = MgSO4 + Fe

Основні оксиди взаємодіють з кислотними з утворенням солей.

MgO + SO3 = MgSO4

 

Вправа 3 Доведіть, що до складу аргентум (І) нітрату входить йон Аргентуму Ag+Довести наявність в розчині солей йонів Аргентуму Ag+ можна за реакцією взаємодії з хлоридною кислотою або хлоридами, оскільки при цьому має утворитися білий сирнистий осад аргентум (I) хлориду.

AgNO3 + HCl = HNO3 + AgCl

AgNO3 + NaCl = NaNO3 + AgCl 

 

Вправа 4 Добудьте алюміній гідроксид і доведіть його подвійну хімічну природу.

Що робили? У пробірку налили трохи розчину алюміній сульфату. Додали краплями розчин лугу натрій гідроксиду, злегка струшуючи пробірку після кожної доданої краплі.

Що спостерігали? Пробірка наповнилась білим осадом.

Рівняння реакцій: Al2(SO4)3+3NaOH=3Na2SO4+2Al(OH)3↓ 

Висновок. У результаті реакції обміну алюміній сульфату з натрій гідроксидом добули нерозчинну основу алюміній гідроксид. 

Що робили? Уміст пробірки разом з утвореним осадом розділили на дві порції, переливши частину в іншу пробірку. До першої пробірки додали трохи розбавленої сульфатної кислоти, а до другої  розчину лугу. 

Що спостерігали? Розчинення осаду. Реакції відбулися. 

Рівняння реакцій: 

2Al(OH)3↓+3H2SO4=Al2(SO4)3+6H2

Al(OH)3↓+NaOH=Na[Al(OH)4] - натрій тетрагідроксоалюмінат

Висновок. Алюміній гідроксид Al(OH)3 прореагував і з кислотою, і з лугом, тобто проявив подвійні хімічні властивості: основні у реакції з кислотою і кислотні у реакції з лугом, отже, є амфотерною сполукою.

II варіант

Вправа 1 У трьох пробірках під шифрами є розчини: натрій гідроксиду, аргентум(І) нітрату й ортофосфатної кислоти. Визначте експериментально кожну з цих речовин.

Що робили? До трьох пробірок додали розчину лакмусу.

Що спостерігали? У першій пробірці лакмус став червоним, а в третій  синім.

Висновок. Червоним лакмус стає в розчинах кислот, тому в першій пробірці є ортофосфатна кислота, а синім  в розчинах лугів, тому в третій прообірці є натрій гідроксид. Методом виключення робимо висновок, що в третій пробірці ― аргентум (I) нітрат.    

 

Вправа 2 Вам видано порошки магнію, заліза та міді й хлоридну кислоту. Проведіть дослідження, які характеризують взаємодію кислот із металами.

Що робили? Всипали приблизно однакову кількість порошку магнію, заліза, міді в три пробірки. До кожної з них долили хлоридну кислоту об’ємом по 1 мл.

Що спостерігали? У пробірці з магнієм інтенсивно виділявся водень, із залізом — теж відбувалася реакція, проте значно повільніше. А мідь із розчином хлоридної кислоти не взаємодіяла.

Висновок. хімічна активність металів є неоднаковою. З кислотами реагують метали, розташовані у витискувальному ряді металів до водню.

 

Вправа 3 Доведіть, що до складу купрум (ІІ) сульфату входить йон Купруму Сu2+Довести наявність в розчині солей йонів Купруму Сu2+ можна за реакцією взаємодії з лугом, оскільки при цьому має утворитися зелений осад купрум (II) гідроксиду.

FeSO4 + NaOH = Na2SO4 + Fe(OH)2 

 

Вправа 4 Добудьте цинк гідроксид і доведіть його подвійну хімічну природу.

Що робили? У пробірку налили трохи розчину цинк сульфату. Додали краплями розчин лугу натрій гідроксиду, злегка струшуючи пробірку після кожної доданої краплі.

Що спостерігали? Пробірка наповнилась білим осадом у вигляді драглистої маси.

Рівняння реакцій: ZnSO4+2NaOH=Na2SO4+Zn(OH)2↓ 

Висновок. У результаті реакції обміну цинк сульфату з натрій гідроксидом добули нерозчинну основу цинк гідроксид. 

Що робили? Уміст пробірки разом з утвореним осадом розділили на дві порції, переливши частину в іншу пробірку. До першої пробірки додали трохи розбавленої сульфатної кислоти, а до другої  розчину лугу. 

Що спостерігали? Розчинення осаду. Реакції відбулися. 

Рівняння реакцій: 

Zn(OH)2↓+H2SO4=ZnSO4+2H2

Zn(OH)2↓+2NaOH=Na2[Zn(OH)4] - натрій тетрагідроксоцинкат

Висновок. Цинк гідроксид Zn(OH)2 прореагував і з кислотою, і з лугом, тобто проявив подвійні хімічні властивості: основні у реакції з кислотою і кислотні у реакції з лугом, отже, є амфотерною сполукою.

Інші завдання дивись тут...