Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 1. Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними:

І рівень

1. Дисперсні системи - це системи, що складаються з двох чи більше речовин, де одна з них у подрібненому стані рів­номірно розподілена серед частинок іншої.

2. Подрібнену речовину називають дисперсною фазою.

3. Дисперсійне середовище - це речовина, в якій міститься дисперсна фаза.

4. За розміром частинок дисперні системи поділяють на:

а) грубодисперсні; б) колоїдні розчини; в) істинні розчини.

5. Розмір частинок грубодисперсних систем становить понад 100 нм.

6. До колоїдних розчинів належать: а) золі; б) гелі.

7. Суспензії відрізняються від емульсії тим, що дисперсна фаза та дисперсійне середовище є рідинами, що не змішуються між собою.  

8. Аерозолі відрізняються від піни тим, що дисперсним середовищем у них є гази, а не рідина. 

9. Колоїдні розчини - це високодисперсні системи, у яких розмір частинок становить 1–100 нм, а колоїдне середовище є рідиною. 

10. Наведіть приклади відомих вам істинних розчинів:

а) розчин кухонної солі;

б) розчин цукру;

в) настоянка діамантового зеленого («зеленка»).

II рівень

Вправа 2. Позначте розмір частинок в істинних розчинах:

А. Від 1 до 100 нм. 

В. 1 нм. 

Б. більше 100 нм.

Г. Менше ніж 1 нм.

Вправа 3. Укажіть правильну відповідь: "Золі - це.

A. Драглисті маси.

Б. Рідкі колоїдні розчини.

B. Гомогенні системи, де немає поверхні поділу фаз.

Г. Системи, у яких дисперсною фазою і середовищем є рідини, що не змішуються.

Вправа 4. Укажіть, як відрізняються колоїдні розчини від істинних:

A Пропускають крізь колоїдний розчин пучок світла в світлому приміщенні.

Б. Видно розміри частинок неозброєним оком.

В. Пропускають крізь колоїдний розчин пучок світла в темному приміщенні.

Г. Не видно частинок. оскільки це однорідні прозорі системи.

Вправа 5. Позначте характеристику істинних розчинів:

A. Прозорі, не осідають, не піддаються фільтруванню.

Б. Прозорі, стійкі, з часом старіють, коагулюють.

B. Мутні частинки твердої речовими, які можна побачити неозброєним оком, рівномірно розподілені в середовищі рідини, з часом осідають.

Г. Дрібні частинки рівномірно розміщуються у середовищі рідини, розшаровуються.

Вправа 6. Укажіть до якої якої групи належать харчові продукти молоко, майонез, маргарин.

А. Суспензії. Б. Гелі. В. Емульсії. Г. Аерозолі.

III рівень

Вправа 7. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між назвою та належністю до групи за розміром частинок: А.-2, Б.-3, В.-3, Г.-1.

A. Емульсії

Б. Золі

B. Гелі

Г. Йонні розчини

1. Істинні розчини

2. Грубодисперсні

3. Колоїдні

 

Вправа 8. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між назвою продукту та належністю до групи: А.-3, Б.-4, В.-1, Г.-2.

A. Запарена кава

Б. Вершкове масло

B. Білок курячого яйця 

Г. Розчин цукру

1. Зопі

2. Істинний розчин

3. Суспензія

4. Емульсія

IV рівень

Вправа 9. Укажіть, чим відрізняються золі від гелів:

A. Золь - це желатиноподібна драглиста маса.

Б. У золі колоїдні частинки речовини вільно переміщаються.

B. У золі колоїдні частинки менші за 1 нм.

Г У золі колоїдні частинки речовини не переміщаються.

Вправа 10. Становіть відповідність (позначено однаковим кольором) між назвою та належністю до відповідної групи: А.-3, Б.-5, В.-1, Г.-2, Ґ.-4.

A. Хлібо-булочні вироби

Б. Туман

B. Маргарин

Г. Зубна паста

Ґ Желатин.

1. Емульсія

2. Суспензія

3. Піни

4. Гель

5. Аерозоль

Вправа 11. Позначте відповідність (позначено однаковим кольором) назв галузям використання дисперсних систем: А.-4, Б.-3, В.-2, Г.-1, Ґ.-5.

А. Цемент, гіпс бетон

Б. Мазі пасти, креми

В. Капрон, лавсан

Г. Напої, вершки

Ґ. Розчини солі, цукру

1. Харчова

2. Текстильна

3. Медицина

4. Будівництво

5. У побуті

Інші завдання  дивись тут...