Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до робочого зошита Савчин М.М. "Хімія 9 клас",

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2017 року

ЦЕ ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

За програмою 2012 року дивись тут...

ЗМІСТ

ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

Сторінка 5. Хімічні властивоссті оксидів, кислот.

Сторінка 8. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук: солі, основи

Сторінка 11. Хімічний зв'язок і будова речовини. Типи хімічних зв'язків

Сторінка 12 Кристалічні гратки. Залежність будови і властивостей речовин від типів хімічних зв'язків

ТЕМА 1. РОЗЧИНИ

Сторінка 15. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини

Сторінка 16. Будова молекули води. Поняття про водневий зв'язок

Сторінка 20. Розчин і його компоненти.Розчинення як фізико-хімічний процес

Сторінка 23. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Розчини.

Сторінка 26. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Кристалогідрати.

Сторінка 29. Розв'язування задач за рівняннями з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини

Сторінка 35. Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти

Сторінка 37. Електролітична исоціація кислот, основ, солейи у водних розчинах

Сторінка 38. ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №1. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах

Сторінка 40. ступінь електролітичної дисоціації. Сильні і слабкі електроліти

Сторінка 35. Поняття про рН розчину

Сторінка 37. Лабораторний досліди 2,3. 

Сторінка 45. Реакції обміну між електролітами. Умови їх перебігу

Сторінка 50. Вправи на складання повних і скорочених йонних рівнянь реакцій

Сторінка 55. Якісні реакції на хлорид-, сульфат- та карбонат-іони

Сторінка 61. Якісні реакції та їхнє застосування

Сторінка 63. Узагальнення знань з теми "Розчини"

Сторінка 64. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ "Розчини"

ТЕМА 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

Сторінка 66. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками

Сторінка 69. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки

Сторінка 72. Окисно-відновні реакції

сторінка 75 Вправи на складання окисно-відновних реакцій

Сторінка 77. Тепловий ефект хімічних рівнянь. Екзотермічні та ендотермічні реакції, термохімічні рівняння.

Сторінка 79. Швидкість хімічних реакцій, залежність швидкості реакцій від різних чинників

Сторінка 84. Оборотні й необоротні реакції

Сторінка 86. Узагальнення теоретичних знань з теми "Хімічні реакції"

Сторінка 86. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ "Хімічні реакції"

ТЕМА 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Сторінка 90. Поняття про органічні речовини

Сторінка 91. Електронна будова атома Карбону

Сторінка 93. Метан.

Сторінка 95. Хімічні властивості метану

Сторінка 98. Гомологи метану

Сторінка 102. Етен (етилен) та етин (ацетилен)

Сторінка 105. Хімічні властивості етену та етину

Сторінка 108. Об'ємні відношення газів у хімічних реакціях

Сторінка 111. Поняття про полімери на основі поліетену.

Сторінка 116 Застосування вуглеводнів

Сторінка 118. Узагальнення теоретичних знань з теми "Вуглеводні"

Сторінка 118. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ "Вуглеводнії"

Сторінка 121. Насичені одноатомні спирти. Метанол і етанол

Сторінка 124. Гліцерол. Склад молекули. Фізичні та хімічні властивості

Сторінка 131. Вищі карбонові кислоти. Самостійна робота

Сторінка 133. Вищі карбонові кислоти. Домашня робота

Сторінка 135. Жири. Склад. Фізичні та хімічні властивості

Сторінка 138. ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 12.

Сторінка 139. Глюкоза, сахароза. Самостійна робота

Сторінка 139. Глюкоза, сахароза. Домашня робота

Сторінка 140. Полімерна будова крохмалю й целюлози

Сторінка 141. ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ 13,14. 

Сторінка 143. Узагальнення знань про найважливіші оксигеновмісні сполуки

Сторінка 144. Амінокислоти. 

Сторінка 146. Білки. Склад і будова.Фізичні та хімічні властивості

Сторінка 149. Узагальнення знань про найважливіші нітрогеновмісні сполуки                  

Зеленим кольором у всіх ГДЗ даються пояснення

Інші ГДЗ дивись тут...