Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до робочого зошита Савчин М.М. "Хімія 9 клас",

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2017 року

ЦЕ ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

За програмою 2012 року дивись тут...

ЗМІСТ

ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

Сторінка 5. Хімічні властивоссті оксидів, кислот

Сторінка 6. Хімічні властивості оксидів

Сторінка 7. Хімічні властивості кислот

Сторінка 8. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

Сторінка 9. Хімічні властивості основ

Сторінка 10. Хімічні властивості середніх солей. Самостійна робота

Сторінка 10. Хімічні властивості середніх солей. Домашня робота

Сторінка 11. Хімічний зв'язок і будова речовини. Типи хімічних зв'язків

Сторінка 12 Кристалічні гратки. Залежність будови і властивостей речовин від типів хімічних зв'язків

ТЕМА 1. РОЗЧИНИ

Сторінка 15. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини

Сторінка 17. Будова молекули води. Поняття про водневий зв'язок

Сторінка 19. Будова молекули води. Поняття про водневий зв'язок. Самостійна

Сторінка 19. Вода. Будова молекули води. Домашня робота

Сторінка 21. Розчинення як фізико-хімічний процес.  Самостійна робота

Сторінка 22. Розчин і його компоненти. Домашня робота

Сторінка 24. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Самостійна

Сторінка 25. Розчини. Домашнє завдання

Сторінка 26. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин

Сторінки 28. Кристалогідрати. Домашнє завдання

Сторінка 30. Розв'язування задач за рівняннями. Самостійна робота

Сторінка 31. Розв'язування задач за рівняннями. Домашнє завдання

Сторінка 33. Розв'язування задач за рівняннями. Самостійна робота

Сторінка 35. Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти

Сторінка 36. Розв'язування задач за рівняннями. Домашня робота

Сторінка 38. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

Сторінка 38. ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №1. Виявлення йонів H+ та OH- у розчинах

Сторінка 39. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

Сторінка 41. Ступінь електролітичної дисоціації. Самостійна робота

Сторінка 42. Сильні і слабкі електроліти. Домашнє завдання

Сторінка 43. Поняття про рН розчину

Сторінка 45. Реакції обміну між електролітами. Умови їх перебігу

Сторінка 46. ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 4

Сторінка 46. ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 5

Сторінка 47. ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 6

Сторінка 48. Йонні рівняння реакцій. Самостійна робота

Сторінка 49. Йонні рівняння реакцій. Домашнє завдання

Сторінка 50. Вправи на складання йонних рівнянь. Тренінг

Сторінка 52. Хімічні властивості сполук з погляду електролітичної дисоціації

Сторінка 53. Розв'яжіть задачі, посильного вам рівня

Сторінка 55. Якісні реакції на хлорид-іони. Самостійна робота.

Сторінка 55. ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 7

Сторінка 56. Розв'язування задач. Домашнє завдання.

Сторінка 58. Якісні реакції на сульфат-аніони. Самостійна робота

Сторінка 58. ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 8

Сторінка 59. Якісні реакції на карбонат-аніони. Самостійна робота

Сторінка 59. ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 9

Сторінка 60. Розв'яжіть задачі. Домашнє завдання.

Сторінка 61. Якісні реакції та їхнє застосування

Сторінка 63. Узагальнення знань з теми "Розчини"

Сторінка 64. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ "Розчини"

ТЕМА 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

Сторінка 67. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Самостійна робота

Cторінка 68. Класифікація хімічних рівнянь. Домашня робота

Сторінка 69. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки

Сторінка 73. Окисно-відновні реакції. Самостійна робота

Cторінка 74. Окисно-відновні реакції. Домашнє завдання

Cnорінка 75. Вправи на складання окисно-відновних реакцій. Тренінг

Сторінка 77. Тепловий ефект хімічних рівнянь. Самостійна робота

Сторінка 78. Термохімічні рівняння. Домашнє завдання

Сторінка 79. Швидкість хімічних реакцій, залежність швидкості реакцій від різних чинників

Сторінка 84. Оборотні й необоротні реакції

Сторінка 86. Узагальнення теоретичних знань з теми "Хімічні реакції"

Сторінка 86. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ "Хімічні реакції"

ТЕМА 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Сторінка 90. Поняття про органічні речовини

Сторінка 91. Електронна будова атома Карбону

Сторінка 93. Метан.

Сторінка 95. Хімічні властивості метану

Сторінка 98. Гомологи метану

Сторінка 102. Етен (етилен) та етин (ацетилен)

Сторінка 105. Хімічні властивості етену та етину

Сторінка 108. Об'ємні відношення газів у хімічних реакціях

Сторінка 111. Поняття про полімери на основі поліетену.

Сторінка 116 Застосування вуглеводнів

Сторінка 118. Узагальнення теоретичних знань з теми "Вуглеводні"

Сторінка 118. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ "Вуглеводнії"

Сторінка 121. Насичені одноатомні спирти. Метанол і етанол

Сторінка 124. Гліцерол. Склад молекули. Фізичні та хімічні властивості

Сторінка 131. Вищі карбонові кислоти. Самостійна робота

Сторінка 133. Вищі карбонові кислоти. Домашня робота

Сторінка 135. Жири. Склад. Фізичні та хімічні властивості

Сторінка 138. ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 12.

Сторінка 139. Глюкоза, сахароза. Самостійна робота

Сторінка 139. Глюкоза, сахароза. Домашня робота

Сторінка 140. Полімерна будова крохмалю й целюлози

Сторінка 141. ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ 13,14. 

Сторінка 143. Узагальнення знань про найважливіші оксигеновмісні сполуки

Сторінка 144. Амінокислоти. 

Сторінка 146. Білки. Склад і будова.Фізичні та хімічні властивості

Сторінка 149. Узагальнення знань про найважливіші нітрогеновмісні сполуки                  

Зеленим кольором у всіх ГДЗ даються пояснення

Інші ГДЗ дивись тут...