Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до робочого зошита Савчин М.М. "Хімія 9 клас",

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2017

ЦЕ ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

За програмою 2012 року дивись тут...

ЗМІСТ

ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

Сторінка 5 Хімічні властивості оксидів, кислот

Сторінка 6 Хімічні властивості оксидів

Сторінка 7 Хімічні властивості кислот

Сторінка 8 Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

Сторінка 9 Хімічні властивості основ

Сторінка 10 Хімічні властивості середніх солей. Самостійна робота

Сторінка 10 Хімічні властивості середніх солей. Домашнє завдання

Сторінка 11 Хімічний зв'язок і будова речовини. Типи хімічних зв'язків

Сторінка 12 Кристалічні гратки. Залежність будови і властивостей речовин від типів хімічних зв'язків

ТЕМА 1. РОЗЧИНИ

Сторінка 15 Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини

Сторінка 17 Будова молекули води. Поняття про водневий зв'язок

Сторінка 19 Будова молекули води. Поняття про водневий зв'язок. Самостійна

Сторінка 19 Вода. Будова молекули води. Домашнє завдання

Сторінка 21 Розчинення як фізико-хімічний процес.  Самостійна робота

Сторінка 22 Розчин і його компоненти. Домашнє завдання

Сторінка 24 Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Самостійна

Сторінка 25 Розчини. Домашнє завдання

Сторінка 26 Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин

Сторінки 28 Кристалогідрати. Домашнє завдання

Сторінка 30 Розв'язування задач за рівняннями. Самостійна робота

Сторінка 31 Розв'язування задач за рівняннями. Домашнє завдання

Сторінка 33 Розв'язування задач за рівняннями. Самостійна робота

Сторінка 35 Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти

Сторінка 36 Розв'язування задач за рівняннями. Домашнє завдання

Сторінка 38 Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

Сторінка 38 ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №1. Виявлення йонів H+ та OH- у розчинах

Сторінка 39 Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

Сторінка 41 Ступінь електролітичної дисоціації. Самостійна робота

Сторінка 42 Сильні і слабкі електроліти. Домашнє завдання

Сторінка 43 Поняття про рН розчину

Сторінка 45 Реакції обміну між електролітами. Умови їх перебігу

Сторінка 46 ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 4

Сторінка 46 ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 5

Сторінка 47 ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 6

Сторінка 48 Йонні рівняння реакцій. Самостійна робота

Сторінка 49 Йонні рівняння реакцій. Домашнє завдання

Сторінка 50 Вправи на складання йонних рівнянь. Тренінг

Сторінка 52 Хімічні властивості сполук з погляду електролітичної дисоціації

Сторінка 53 Розв'яжіть задачі, посильного вам рівня

Сторінка 55 Якісні реакції на хлорид-іони. Самостійна робота.

Сторінка 55 ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 7

Сторінка 56 Розв'язування задач. Домашнє завдання.

Сторінка 58 Якісні реакції на сульфат-аніони. Самостійна робота

Сторінка 58 ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 8

Сторінка 59 Якісні реакції на карбонат-аніони. Самостійна робота

Сторінка 59 ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 9

Сторінка 60 Розв'яжіть задачі. Домашнє завдання.

Сторінка 61 Якісні реакції та їхнє застосування

Сторінка 63 Узагальнення знань з теми "Розчини"

Сторінка 64 ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ "Розчини"

ТЕМА 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

Сторінка 67 Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Самостійна робота

Cторінка 68 Класифікація хімічних рівнянь. Домашнє завдання

Сторінка 69 Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки

Сторінка 73 Окисно-відновні реакції. Самостійна робота

Cторінка 74 Окисно-відновні реакції. Домашнє завдання

Cnорінка 75 Вправи на складання окисно-відновних реакцій. Тренінг

Сторінка 77 Тепловий ефект хімічних рівнянь. Самостійна робота

Сторінка 78 Термохімічні рівняння. Домашнє завдання

Сторінка 80 Лабораторний дослід 10

Сторінка 81 Швидкість хімічних реакцій, залежність швидкості реакцій від різних чинників

Сторінка 84 Оборотні й необоротні реакції

Сторінка 86 Узагальнення теоретичних знань з теми "Хімічні реакції"

Сторінка 86 ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ "Хімічні реакції"

ТЕМА 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Сторінка 91 Електронна будова атома Карбону. Самостійна робота

Сторінка 93 Метан як представник насичених вуглеводнів. Самостійна робота

Сторінка 94 Хімічні властивості метану. Застосування. Домашнє завдання

Сторінка 95 Хімічні властивості метану. Застосування. Самостійна робота

Сторінка 96 Хімічні властивості метану. Застосування. Домашнє завдання

Сторінка 99 Гомологи метану. Самостійна робота

Сторінка 100 Гомологи метану. Домашнє завдання

Сторінка 103 Етен (етилен) та етин (ацетилен). Самостійна робота

Сторінка 104 Етен (етилен) та етин (ацетилен). Домашнє завдання

Сторінка 106 Хімічні властивості етену та етину. Самостійна робота

Сторінка 107 Хімічні властивості етену та етину. Домашнє завдання

Сторінка 109 Об'ємні відношення газів у хімічних реакціях. Самостійна робота

Сторінка 110 Об'ємні відношення газів у хімічних реакціях. Домашнє завдання

Сторінка 112 Поняття про полімери: поліетен. Самостійна робота

Сторінка 113 Поняття про полімери: поліетен. Самостійна робота

Сторінка 114 Поширення вуглеводнів. Самостійна робота

Сторінка 116 Застосування вуглеводнів. Домашнє завдання

Сторінка 118 Узагальнення теоретичних знань з теми "Вуглеводні"

Сторінка 118 ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ "Вуглеводнії"

Сторінка 121 Насичені одноатомні спирти. Самостійна робота

Сторінка 123 Метанол і етанол. Домашнє завдання

Сторінка 124 ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 11

Сторінка 125 Гліцерол. Склад молекули. Самостійна робота

Сторінка 126 Гліцерол. Фізичні та хімічні властивості. Домашнє завдання

Сторінка 128 Етанова (оцтова) килота. Самостійна робота

Сторінка 129 Етанова (оцтова) кислота. Домашнє завдання 

Сторінка 131 Вищі карбонові кислоти. Самостійна робота

Сторінка 133 Вищі карбонові кислоти. Домашнє завдання

Сторінка 135 Жири. Склад. Самостійна робота

Сторінка 136 Фізичні та хімічні властивості жирів. Домашнє завдання

Сторінка 138 ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 12.

Сторінка 139 Глюкоза, сахароза. Самостійна робота

Сторінка 139 Глюкоза, сахароза. Домашнє завдання

Сторінка 140 Домашній експеримент (фізичні властивості сахарози)

Сторінка 141 ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ 13,14. 

Сторінка 141 Полімерна будова крохмалю й целюлози. Самостійна робота

Сторінка 142 Полімерна будова крохмалю й целюлози. Домашнє завдання

Сторінка 143 Узагальнення знань про найважливіші оксигеновмісні сполуки

Сторінка 144 Амінокислоти. Самостійна робота

Сторінка 145 Амінокислоти. Домашнє завдання

Сторінка 146 Білки. Склад і будова.Самостійна робота

Сторінка 147 Фізичні та хімічні властивості білків. Домашнє завдання

Сторінка 149 Узагальнення знань про найважливіші нітрогеновмісні сполуки

Сторінка 150 Природні і синтетичні органічні сполуки. Самостійна робота

Сторінка 152 Захист довкілля від СОЗ. Самостійна робота

Сторінка 153 Багатоманітність речовин. Самостійна робота

Сторінка 155 Взаємозв'язки між речовинами. Домашнє завдання

Сторінка 156 Місце хімії серед наук про природу. Самостійна робота

Сторінка 157 Місце хімії серед наук про природу. Домашнє завдання

Сторінка 159 Хімічна наука і виробництво в Україні. Самостійна робота                  

У всіх вправах сірим кольором даються відповіді,

а зеленим ― пояснення.

Інші ГДЗ дивись тут...