Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І рівень

Вправа 1. Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними:

1. Грубодисперсні системи це:

а) суспензії;   

б) емульсії;

в) піни;

г) аерозолі.

2. Дисперсна фаза і дисперсійне середовище можуть перебувати в агрегатних станах:

а) твердому;

б) рідкому;

в) газоподібному.

3. Суспензії інакше називають зависі. До них належать будівельні розчини, фарби, значна кількість лікарських препаратів.

4. В емульсіях дисперсною фазою і дисперсійним середовищем є рідини, що не змішуються.

5. Активоване вугілля - це тверда піна, в якій дисперсна фаза газа дисперсійне середовище тверда речовина.

6. Активоване вугілля застосовують у медицині.

7. Лімфа і кров - це біологічні колоїдні розчини.

8. Найпоширенішими з колоїдних систем є: а) золі і 6) гелі.

II рівень

Вправа 2. Позначте назву розділу хімії, яка вивчає колоїдні розчини:

А. Фізична хімія Б. Геохімія В. Колоїдна хімія Г. Неорганічна хімія

Вправа 3. Укажіть, як можна побачити частинки у суспензіях:

A. Через мікроскоп

B. За допомогою ефекту Тіндаля

Б. Неозброєним оком

Г. Через електронний мікроскоп

Вправа 4. Укажіть, до якої групи розчинів належить настоянка «бриліантового зеленого»:

А. Золь Б. Істинний В. Колоїдний Г. Гель

Вправа 5. Позначте, до якої групи дисперсних систем належить пористий шоколад:

А. Емульсія Б. Гель В. Суспензія Г. Тверда піна

III рівень

Вправа б. Позначте дисперсійне середовище і дисперсну фазу у будівельному розчині:

A. Рідина, тверда речовина

B. Рідина, газ

Б. Газ, тверда речовина

Г. Газ, рідина

Вправа 7. Укажіть, які дисперсні системи не мають поверхні поділу фаз:

А Суспензія Б. Золь В. Емульсія Г. Істиннии розчин

Вправа 8. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між назвами золі, гелю, істинного розчину, суспензії: А-5, Б.-4, В.-3, Г.-1.

A. Золь

Б. Гель

B. Істинний

Г. Суспензія 

 

1. Сік з м'якоттю

2. Молоко

3. Розчин натрій хлориду

4. Кисіль

5. Алюміній гідроксид

Вправа 9. Позначте, про які дисперсні системи йдеться: «частинки розчиненої речовини рівномірно  розподіляються поміж молекулами розчинника, прозорі, не осідають»:

А. Аерозолі Б. Істинний розчин В. Емульсії Г. Гелі

IV рівень

Вправа 12. Казеїновий клей виготовляють з порошку клею масою 500 г у воді, нагрітій до температури 60-700С об'ємом 1 л. Обчисліть масову частку клею в такому розчині. Поясніть, як виготовити такий розчин масою 1,5 кг.

Відомо: m(клею)=500 г, V(води)=1 л=1000 мл, ρ(води)=1 г/мл.

Знайти: ω(клею) -?

Розв'язання.

І спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою m(води)=V(води)•ρ(води).

m(води)=1000 мл•1 г/мл=1000 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Розраховуємо масу розчину:

m(розчину) =m(води)+m(клею)=1000 г+500 г=1500 г.

3. Знаходимо масову частку клею в розчині за фіормулою: ω(речовини)=m(речовини)/m(розчину)

ω(клею)= 500 г/1500 г= 0,333, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 33,3%

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою m(води)=V(води)•ρ(води).

m(води)=1000 мл•1 г/мл=1000 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину) =m(води)+m(клею)=1000 г+500 г=1500 г.

3. Визначаємо масу клею, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку речовини. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 1500 г розчину - 500 г клею

у 100 г розчину  - х г клею 

1500 г / 100 г = 500 г / х г, тому

х г • 1500 г = 500 г • 100 г, 

х = (500 г • 100 г) : 1500 г

х = 33,3 г, тому ω(клею)=33,3%.

Відповідь: 33,3%.  

Якщо задаються маси води й речовини і потрібно обчислити масову частку речовини в такому розчині, то його виготовляють так:

1. Відважують масу порошка клею і всипають у мірну посудину.

2. Обчислюють масу розчину.

3. Доливають воду в мірний циліндр до позначки, що відповідає масі розчину. 

Інші завдання дивись тут...