Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І рівень

Вправа 1. Упиши у таблицю по два приклади кристалогідратів та їх хімічні назви:

І варіант                                   ІІ варіант

Формула Хімічна назва Формула Хімічна назва
CaSO4•2H2O

Кальцій сульфат

дигідрат

CuSO45H2O

купрум (ІІ) сульфат

пентагідрат

Na2CO3•10H2O

Натрій карбонат

декагідрат

FeSO47H2

ферум (ІІ) сульфат

гептагідрат

Вправа 2. Сформулюйте визначення кристалогідратів. Речовини, до складу яких входить певна кількість молекул води, називають кристалогідратами.

 

Вправа 3. Обчисліть відносну формульну масу кристалогідратів, поданих формулами:

а) Mr(Сu(NO3)2•5H2O)=Ar(Cu)+2Ar(N)+6Ar(O)+52Ar(H)+5Ar(O)=

=64+214+616+521+516=64+28+96+10+80=278

б) Mr(Na2SO410H2O)=2Ar(Na)+Ar(S)+4Ar(O)+102Ar(H)+10Ar(O)=

=223+32+416+1021+1016=322

ІI рівень

Вправа 4. Сформулюйте визначення гідратації. Взаємодія йонів чи молекул розчинюваної речовини з молекулами води, називається гідратацією.

 

Вправа 5. Укажіть формулу сульфатної кислоти тетрагідрату:

А. H2SO4H2O

B. H2SO42H2O

Б. H2SO44H2O.

Г. Na2SO410H2O

Вправа 6. Назвіть речовину, формула якої Na2CO310H2O. Натрій карбонат декагідрат.

 

Вправа 7. Позначте назву одиниці виміру масової частки речовини в розчині:

А. Грами Б. Літри. В. Мілілітри. Г. Відсотки.

ІІІ рівень

Вправа 8. Позначте хімічну формулу магній сульфату гептагідрату:

A. СuSO42O.

B. MgSO47H2O

Б. Cu(NO3)25H2O

Г. Н2SO42O.

Вправа 9. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між хімічною назвою кристалогідрату та його застосуванням: А-4, Б-1, В-2, Г-3.

А. Натрій карбонат дегідрат

Б. Магній сульфат гептагідрат. 

В. Купрум (ІІ) сульфат пентагідрат. 

Г. Кальцій сульфат моногідрат. 

1. У медицині.

2. Для обробки насіння.

3. Для створення скульптури. 

4. Чищення та миття поверхонь.

Вправа 10. Обчисліть та позначте масову частку барій хлориду в розчині, утвореному після випа­рювання його масою 250 г із масовою часткою речовини 0,1 до маси розчину 100 г.

А. 25%   Б. 25,7%. В. 25,3% Г 25,9% 

Відомо: m(р-ну)=250 г, ω(BaCl2)=0,1, m1(р-ну)=100 г

Знайти: ω1(BaCl2)-?

Розв'язування

1. Обчислюємо масу барій хлориду в розчині:

m(BaCl2)=ω(BaCl2)m(р-ну)=0,1250 г=25 г

2. Обчислюємо масову частку барій хлориду в розчині:

ω1(BaCl2)=m(BaCl2)/m1(р-ну)=25 г : 100 г = 0,25, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 25%

Відповідь: 25%.

IV рівень

Вправа 11. Обчисліть, які маси солі та води треба взяти для приготування розчину для засолю­вання помідорів масою 2 кг з масовою часткою натрій хлориду 0,05.

Відомо: m(р-ну)=2 кг=2000 г, ω(NaCl)=0,05

Знайти: m(NaCl)-?, ω(H2O)-?

Розв'язування:

1. Обчислюємо масу натрій хлориду в розчині:

m(NaCl)=ω(NaCl)m(р-ну)=0,052000 г=100 г

2. Обчислюємо масу води:

m2О)=m(р-ну)-m(NaCl)=2000 г - 100 г = 1900 г

Відповідь: треба взяти 100 г солі й 1900 г води.

Інші завдання дивись тут...