Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (фронтальна)

Вправа 1. Класифікуйте речовини, подані формулами, на електроліти і неелектроліти та результати впишіть у таблицю:

Формули електролітів

 

KCl, H2SO4, Zn(NO3)2, NaOH,

CuSO4, Na2S, Na2CO3, Ba(OH)2.

Формули неелектролітів H2, C6H12O6, N2, CaO, O2, C2H5OH.

Вправа 2. Впишіть у таблицю речовини, подані формулами, водні розчини яких проводять і не проводять електричного струму:

Формули речовин,

водні розчини яких

проводять електричний струм

 

CrCl3, AgCl, HNO3, Na2SO4, AlI3, HCl,

CuBr2, Pb(NO3)2, CaBr2.

 

Формули речовин,

нерозчинних у воді

BaSO4, CaCO3, AgCl, Al(OH)3, ZnS, CrPO4,

AgI, Cu(OH)2.

Вправа 3. Допишіть вирази:

1. Електроліти - це речовини, водні розчини (розплави) яких проводять електричний струм.

 

2. Неелектроліти - це речовини, водні розчини (розплави) яких не проводять електричного струму.

 

3. Електролітична дисоціація - розклад електроліту на йони під час розчинення у воді (або розплавлення).

 

Вправа 4. Опишіть, як практично довести, що розчини натрій хлориду і сульфатної кислоти проводять електричний струм. За допомогою приладу для дослідження електропровідності речовин та їхніх розчинів. 

Наллємо в хімічну склянку розчину натрій хлориду чи сульфатної кислоти і зануримо в розчин вугільні електроди та замкнемо коло, увімкнувши вилку в електромережу. Лампочка яскраво засвітиться, що є підтвердженням того, що розчини натрій хлориду і сульфатної кислоти проводять електричний струм.

Інші завдання дивись тут...