Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І-ІІ рівні

Вправа 1. Для удобрення сільськогосподарських культур використовують розчин амоній нітрату (амоніачна селітра), який виготовляють з розрахунку: вода - об'ємом 10 л, добриво - масою 100 г. Обчисліть масову частку добрива у цьому розчині.

Відомо: V(води)=10 л=10000 мл; m(добрива)=100 г

Знайти: ω(добрива) -?

Розв'язування.

І спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою m=V•ρ, де густина води ρ(води)=1 г/мл.

m(води)=V(води)•ρ(води)=10000 мл • 1 г/мл=10000 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину: 

m(розчину)=m(води)+m(добрива)= 10000 г + 100 г = 10100 г.

3. Знаходимо масову частку речовини в розчині за формулою ω(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100%.

ω(добрива)=(100 г/10100 г) • 100%=0,99 %.

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою m = V•ρ, де густина води ρ(води)=1 г/мл.

m(води)=V(води)•ρ(води)=10000 мл • 1 г/мл=10000 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(добрива)=10000 г + 100 г = 10100 г.

3. Обчислюємо масу речовини (добрива) в 100 г розчину, тобто, масову частку речовини.

Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 10100 г розчину міститься 100 г добрива, тоді

у 100 г розчину - х г добрива.

10100 г / 100 г = 100 г / х г,

х г • 10100 г = 100 г • 100 г, 

х = (100 г • 100 г) : 10100 г

х = 0,99 г, тому ω(добрива)=0,99%.

Відповідь: ω(добрива)=0,99%.

 

Вправа 2. Розсіл для засолювання огірків містить кухонну сіль, масова частка якої - 0,06. Обчисліть, яку масу солі та води треба взяти для приготування такого розчину масою 4 кг.

Відомо: m(розчину)=4 кг = 4000 г; ω(солі)=0,06%.  

Знайти: m(солі)-?, m(води)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Знаходимо масу розчиненої речовини за формулою m(речовини)=(ω(речовини)•m(розчину))/100%

m(солі)=(0,06%•4000г)/100% =2,4 г.

2. Знаходимо масу води в розчині:

m(води) = m(розчину)-m(солі) = 4000 г - 2,4 г=3997,6 г. 

ІІ спосіб

1. Масова частка речовини в будь-якому розчині показує масу розчиненої речовини, що міститься  у 100 г розчину, тому для визначення маси речовини у всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину міститься 0,06 г солі

у 4000 г розчину - х г солі.

100 г / 4000 г = 0,06 г / х г,

х г • 100 г = 0,06 г • 4000 г, 

х = (0,06 г • 4000 г) : 100 г

х = m(солі) = 2,4 г,

2. Знаходимо масу води в розчині:

m(води) = m(розчину)-m(солі) = 4000 г - 2,4 г=3997,6 г.

Відповідь: m(солі)=2,4 г; m(води)=3997,6 г. 

 

Вправа 3. У аптеках як знезаражувальний засіб продають спиртовий розчин йоду з масовою часткою йоду 5%. Обчисліть, який об'єм спирту та масу йоду треба взяти, щоб виготовити такий розчин масою 800 г (густина спирту - 0,8 г/мл).

Відомо: m(розчину)=800 г, ω(йоду)=5%, ρ=0,8 г/мл.  

Знайти: V(спирту)-?, m(йоду)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Знаходимо масу розчиненої речовини за формулою m(речовини)=(ω(речовини)•m(розчину))/100%

m(йоду)=(5%•800г)/100%=40 г.

2. Знаходимо масу спирту в розчині:

m(спирту)=m(розчину)-m(йоду) = 800 г - 40 г = 760 г. 

3. Об'єм спирту обчислюємо за формулою V=m/ρ.

V(розчину)=m(розчину):ρ(розчину)=760 г : 0,8 г/мл = 950 мл.

ІІ спосіб

1. Масова частка речовини в будь-якому розчині показує масу розчиненої речовини, що міститься  у 100 г розчину, тому для визначення маси речовини у всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину міститься 5 г йоду

у 800 г розчину - х г йоду.

100 г / 800 г = 5 г / х г

х г • 100 г = 5 г • 800 г

х = (5 г • 800 г) : 100 г

х = m(йоду) = 40 г,

2. Знаходимо масу спирту в розчині:

m(спирту)=m(розчину)-m(йоду) = 800 г - 40 г = 760 г. 

3. Об'єм спирту обчислюємо за формулою V=m/ρ.

V(спирту)=m(спирту):ρ(спирту)=760 г : 0,8 г/мл = 950 мл

Відповідь: m(йоду)=40 г; V(спирту)=950 мл.

Інші завдання дивись тут...