Інші завдання дивись тут...

Лабораторний дослід 1. 

Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах

Речовини: хлоридна та сульфатна кислоти, натрій та кальцій гідроксиди в розчинах, розчини індикаторів лакмусу, метилового оранжевого, фенолфталеїну та універсальний індикаторний папір. 

Обладнання: планшетка або пробірки.

ХІД РОБОТИ

1. Наливаємо у чотири заглибини планшетки або чотири пробірки хлоридну та розчину сульфатної кислот об'ємом по 0,5 мл. Почергово, як це подано у таблиці, додаємо краплями індикаторів. Спостереження записуємо у таблицю.

2.  Аналогічно повторюємо досліди з розчинами натрій та кальцій гідроксидів. Результати досліджень записуємо у таблицю.

Назва

розчинів

 

ЛАКМУС

 

 

МЕТИЛОВИЙ

ОРАНЖЕВИЙ

 

ФЕНОЛФТАЛЕЇН

 

 

УНІВЕРСАЛЬНИЙ

ІНДИКАТОРНИЙ

ПАПІР

Хлоридна

кислота

червоний червоний без змін червоний

Сульфатна

кислота

червоний червоний без змін червоний

Натрій

гідроксид

синій жовтий малиновий синій

Кальцій

гідроксид

синій жовтий малиновий синій

Рівняння дисоціації:

кислот:

 

 

а) HCl =H+ + Cl-

 

 

б) H2SO4 = H+ + HSO4-

    HSO4- = H+ + SO42-

---------------------------------

    H2SO4 = 2H+ + SO42-

основ: а) NaOH = Na+ + OH- б) Ca(OH)2 = Ca2+ + 2OH-

Висновок: Наявність йонів Н+ у водних розчинах зумовлює спільні хімічні властивості кислот, наприклад, однакову дію індикаторів. Отже, за допомогою індикатора можна виявити у водному розчині йони Н+, але не певну кислоту.  Індикатором фенолфталеїном не можна виявити йони Гідрогену в кислотах.

Наявність гідроксид-іонів у водних розчинах лугів зумовлює спільні хімічні властивості цих сполук. Так, луги, однаково діють на певний індикатор. Отже, за допомогою індикатора можна виявити у водному розчині лугів йони ОН-, але не саму речовину. Нерозчинні основи на індикатори не діють.

Інші завдання дивись тут...