Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

I-ІI рівні

Вправа 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним:

1. Показник pH характеризує концентрацію йонів Гідрогену у розчинах.

2. pH нейтрального середовища становить 7.

3. У кислому середовищі pH є менше 7.

4. pH лужного середовища становить більше 7.

5. У харчовій промисловості та побуті потрібно знати pH під час консервування продуктів, виготовлення маринадів.

6.Показник pH регулюють такі кислоти: а) бурштиноваб) молочна;

в) винна; г) ортофосфатна.

7. Оптимальна концентрація катіонів Гідрогену у косметичних засобах - це 5,5.

III-IV рівні

Вправа 3

Обчисліть ступінь дисоціації оцтової кислоти, якщо із кожних 250 молекул її продисоціювали 15.

Відомо: n(дисоц.)=15, n(загальн.)=250

Знайти: α-?

Розв'язування

Ступінь дисоціації (α) речовини обчислюємо за формулою:

α=n(дисоц.)/n(загальн.)=15:250=0,06, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 6%.

Відповідь: ступінь дисоціації оцтової кислоти 6%.

До яких електролітів: сильних чи слабких віднесете цю кислоту і чому? Оцтова кислота є слабким електролітом, бо її ступінь дисоціації низький.

Інші завдання дивись тут...