Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)

Завдання 1. Здійсніть уявний експеримент на визначення хлорид-аніонів у розчинах речовин.

Хлорид-аніони в розчинах виявляють за допомогою розчину, що містить катіони Аргентуму Ag+, тобто розчину аргентум (І) нітрату. Під час реакції випадає білий сирнистий осад аргентум (І) хлорид, нерозчинний у нітратній кислоті. 

Допишіть молекулярні та складіть йонно-молекулярні рівняння реакцій між речовинами:

а) NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl↓;

   Na+ + Cl- + Ag+ + NO3- = Na+ + NO3- + AgCl↓

   Ag+ + Cl- = AgCl↓ -  білий сирнистий осад, нерозчинний у нітратній кислоті.

 

б) CaCl2 + 2AgNO3 = Ca(NO3)2 + 2AgCl

   Ca2+ + 2Cl- + 2Ag+ + 2NO3- = Ca2+ + 2NO3 + 2AgCl

   2Ag+ + 2Cl- = 2AgCl↓                  : 2

   Ag+ + Cl- = AgCl↓ -  білий сирнистий осад, нерозчинний у нітратній кислоті.

 

в) FeCl3 + 3AgNO3 = Fe(NO3)3 + 3AgCl

   Fe3+ + 3Cl- + 3Ag+ + 3NO3- = Fe3+ + 3NO3- + 3AgCl

   3Ag+ + 3Cl- = 3AgCl↓                 : 3

   Ag+ + Cl- = AgCl↓ -  білий сирнистий осад, нерозчинний у нітратній кислоті.       

 

г) MgCl2 + 2AgNO3 = Mg(NO3)2 + 2AgCl

   Mg2+ + 2Cl- + 2Ag+ + 2NO3- = Mg2+ + 2NO3- + 2AgCl

   2Ag+ + 2Cl- =  2AgCl↓                : 2

   Ag+ + Cl- =  AgCl↓ -  білий сирнистий осад, нерозчинний у нітратній кислоті.

Інші завдання дивись тут...