Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання 1. Проведіть уявний експеримент на визначення в розчинах сульфат-аніонів.

Cульфат-аніони в розчинах виявляють за допомогою розчинів, що містять у своєму складі катіони Барію Ва2+. Під час реакції випадає білий осад барій сульфату, нерозчинний у нітратній кислоті.

Допишіть молекулярні та складіть йонно-молекулярні рівняння реакцій між речовинами:

а) Na2SO4 + Ba(OH)2 = 2NaOH + BaSO4

   2Na+ + SO42- + Ba2+ + 2OH- = 2Na+ + 2OH- + BaSO4

   Ba2+ + SO42- = BaSO4↓  -  білий осад, нерозчинний у нітратній кислоті.

 

б) K2SO4 + BaCl2 = 2KCl + BaSO4

   2K+ + SO42- + Ba2+ + 2Cl- = 2K+ + 2Cl- + BaSO4

   Ba2+ + SO42- = BaSO4↓  -  білий осад, нерозчинний у нітратній кислоті.

 

в) Al2(SO4)3 + 3BaCl2 = 2AlCl3 + 3BaSO4

   2Al3+ + 3SO42- + 3Ba2+ + 6Cl+ = 2Al3+ + 6Cl- + 3BaSO4

   3Ba2+ + 3SO42- = 3BaSO4↓           : 3

   Ba2+ + SO42- = BaSO4↓  -  білий осад, нерозчинний у нітратній кислоті.

 

г) H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4+ 2H2O

   2H+ + SO42- + Ba2+ + 2OH= 2H2O + BaSO4↓  -  білий осад, нерозчинний у нітратній кислоті.

Інші завдання дивись тут...