Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання 1. Здійсніть уявний експеримент на визначення карбонат-аніонів у розчинах речовин.

Карбонат-аніони в розчинах виявляють за допомогою розчину, що містить катіони Гідрогену H+. Нестійка карбонатна кислота, що утворюється під час реакцій, розкладається на карбон (IV) оксид і воду.

Допишіть молекулярні та складіть йонно-молекулярні рівняння реакцій між речовинами:

а) Li2CO3 + 2HCl = 2LiCl + H2O + CO2

   2Li+ + CO32- + 2H+ + 2Cl- = 2Li+ +2Cl- + H2O + CO2

   2H+ + CO32- = H2O + CO2

 

б) Na2CO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2O + CO2

   2Na+ + CO32- + 2H+ + 2NO3- = 2Na+ + 2NO3- + H2O + CO2

   2H+ + CO32- = H2O + CO2

 

в) MgCO3 + H2SO4 = MgSO4 + H2O + CO2

   MgCO3 + 2H+ + SO42- = Mg2+ + SO42- + H2O + CO2

   MgCO3 + 2H+ = Mg2+ + H2O + CO2

 Інші завдання дивись тут...