Інші завдання дивись тут... 

Лабораторний дослід 7

ВИЯВЛЕННЯ ХЛОРИД-ІОНІВ У РОЗЧИНІ

Результати спостережень заносимо в таблицю.

Реагенти     

Результати

спостережень

Йонно-молекулярні

рівняння

Висновок

ДОСЛІД 1.

Взаємодія

хлоридної

кислоти

з аогентум

(І) нітратом

 

 

білий 

сирнистий 

осад, що не

розчиняється 

в нітратній

кислоті

 

 

HCl+AgNO3=

= HNO3+AgCl

 

H++Cl-+Ag++NO3-=

= H++NO3-+AgCl

Ag++Cl-=AgCl

якісна

реакція на

хлорид-іон

 

 

 

 

 

ДОСЛІД 2.

Взаємодія

з аргентум

(І) нітратом:

 

а) натрій

хлориду

 

б) барій

хлориду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) білий

сирнистий

осад, що не 

розчиняється

в нітратній

кислоті

 

б) білий

сирнистий

осад, що не 

розчиняється

в нітратній

кислоті

 

 

 

 

 

 

 

а) NaCl+AgNO3=

=NaNO3+AgCl

 

Na++Cl-+Ag++NO3-=

= Na++NO3-+AgCl 

Ag++Cl-=AgCl

 

 

б) BaCl2+2AgNO3=

= Ba(NO3)2+2AgCl

 

Ba2++2Cl-+2Ag++2NO3-=

= Ba2++2NO3-+AgCl

2Ag++2Cl-=2AgCl↓     : 2

Ag++Cl-=AgCl

а) якісна

реакція на

хлорид-іон

 

 

 

 

б) якісна

реакція на

хлорид-іон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний висновок. Реактивом на хлорид-аніони Cl- є катіони Аргентуму Ag+.

 

Лабораторний дослід 8

ВИЯВЛЕННЯ СУЛЬФАТ-ІОНІВ У РОЗЧИНІ

Результати спостережень заносимо в таблицю.

Реагенти

Результати

спостережень

Йонно-молекулярні

рівняння

Висновок

ДОСЛІД 1.

До розчину

сульфатної

кислоти

доливаємо

розчин

барій

хлориду

білий осад,

що не роз-

чиняється

у сильних

кислотах

 

 

 

H2SO4 + BaCl2 =

= 2HCl + BaSO4

 

2H++SO42-+Ba2++2Cl-=

= 2H+ + 2Cl- + BaSO4

Ba2+ + SO42-BaSO4

якісна

реакція на

сульфат-іон

 

 

 

 

 

ДОСЛІД 2.

До розчину

натрій

сульфату

доливаємо

розчин

барій

гідроксиду

білий осад,

що не роз-

чиняється

у сильних

кислотах

 

 

 

Na2SO4 + Ba(OH)2 =

= 2NaOH + BaSO4

 

2Na++SO42-+Ba2++2OH-=

= 2Na++2OH-+BaSO4

Ba2++SO42-BaSO4

якісна

реакція на

сульфат-іон

 

 

 

 

 

ДОСЛІД 3

До розчину

ферум (ІІ)

сульфату

доливаємо

розчин

барій

хлориду

 

білий осад,

що не роз-

чиняється

у сильних

кислотах

 

 

 

 

FeSO4 + BaCl2 =

= FeCl2 + BaSO4

 

Fe2++SO42-+Ba2++2Cl-=

=Fe2++2Cl-+BaSO4 

Ba2++SO42-=BaSO4

якісна

реакція на

сульфат-іон

 

 

 

 

 

 

 Загальний висновок. Реактивом на сульфат-аніони SO42- є катіони Барію Ba2+.

 

Лабораторний дослід 9

ВИЯВЛЕННЯ КАРБОНАТ-ІОНІВ У РОЗЧИНІ

Результати спостережень заносимо в таблицю.

Реагенти

Результати

спостережень

Йонно-молекулярні

рівняння

Висновок

ДОСЛІД 1.

До розчину

натрій

карбонату

доливаємо

розчин

нітратної

кислоти

виділення

вуглекислого

газу, що

нагадує

"закипання"

рідини

 

 

 Na2CO3+2HNO3=

=2NaNO3+H2O+CO2

 

2Na++CO32-+2H++2NO3-=

=2Na++2NO3++H2O+CO2

2H++CO32-=H2O+CO2

якісна

реакція на

карбонат-іон

 

 

 

 

 

ДОСЛІД 2.

До розчину

калій

карбонату

доливаємо

розчин

нітратної

кислоти

виділення

вуглекислого

газу, що

нагадує

"закипання"

рідини

 

 

 K2CO3+2HNO3=

=2KNO3+H2O+CO2

 

2K++CO32-+2H++2NO3-=

=2K++2NO3++H2O+CO2

2H++CO32-=H2O+CO2

якісна

реакція на

карбонат-іон

 

 

 

 

 

Загальний висновок. Реактивом на карбонат-аніони СO32- є катіони Гідрогену Н+.

Інші завдання дивись тут...