Інші завдання дивись тут...

Розв'яжіть задачі на реакції йонного обміну, посильного вам рівня.

І рівень

Вправа 1 Обчисліть масу утвореного аргентум (І) хлориду, якщо в реакцію з ферум (ІІ) хлоридом масою 38,1 г вступив аргентум (І) нітрат.

Дано: m(FeCl2)=38,1 г

Знайти: m(AgCl)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

38,1 г                                 х г

FeCl2 + 2AgNO3 = Fe(NO3)2 + 2AgCl↓

127  г                                287 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі. Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль ферум (II) хлориду FeCl2 з утворенням 2 моль аргентум (I) хлориду AgCl. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль ферум (II) хлориду і масу 2 моль аргентум (I) хлориду.

Mr(FeCl2)=Ar(Fe)+2Ar(Cl)=56+235,5=127M(FeCl2)=127 г/моль. 

Маса 1 моль=127 г

Mr(AgCl)=Ar(Ag)+Ar(Cl)=108+35,5=143,5, M(AgCl)=143,5 г/моль

Маса 1 моль=143,5 г, а маса 2 моль=287 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу аргентум (І) хлориду:

38,1 г / 127 г = х г / 287 г

х г • 127 г = 287 г • 38,1 г

х = 287 г • 38,1 г : 127 г

х =m(AgCl)=86,1 г

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини ферум (II) хлориду масою 38,1 г за формулою γ=m/M, де

Mг/моль=М

Mr(FeCl2)=Ar(Fe)+2Ar(Cl)=56+235,5=127M(FeCl2)=127 г/моль

γ(FeCl2)=m(FeCl2):M(FeCl2)=38,1 г:127 г/моль=0,3 моль

Записуємо рівняння реакції: FeCl2 + 2AgNO3 = Fe(NO3)2 + 2AgCl↓

За рівнянням реакції y(FeCl2):y(AgCl)=1:2, тому

y(AgCl)=2y(FeCl2)=20,3 моль=0,6 моль

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою m=γ•M, де Mr г/моль=M

Mr(AgCl)=Ar(Ag)+Ar(Cl)=108+35,5=143,5, M(AgCl)=143,5 г/моль

m(AgCl)=y(AgCl)M(AgCl)=0,6 моль143,5 г/моль=86,1 г

Відповідь: m(AgCl)=86,1 г

 

Вправа 2 Обчисліть масу аргентум (І) нітрату, якщо в реакції з калій йодидом утворився осад масою 47 г.

Дано: m(AgI)=47 г

Знайти: m(AgNO3)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

         x г                47 г

KI + AgNO3 = KNO3 + AgІ↓

        170  г             235 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі. Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль аргентум (I) нітрату AgNO3 з утворенням 1 моль осаду аргентум йодиду AgI. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, маси 1 моль.

Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3Ar(O)=108+14+316=170

M(AgNO3)=170 г/моль, маса 1 моль=170 г

Mr(AgІ)=Ar(Ag)+Ar(І)=108+127=235, 

M(AgІ)=235 г/моль, маса 1 моль=235 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу аргентум (І) нітрату:

х г / 170 г = 47 г / 235 г

х г • 235 г = 47 г • 170 г

х = 47 г • 170 г : 235 г

х =m(AgNO3)=34 г

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини аргентум (I) йодиду масою 47 г за формулою γ=m/M, де

Mг/моль=М

Mr(AgІ)=Ar(Ag)+Ar(І)=108+127=235, M(AgІ)=235 г/моль

γ(AgI)=m(AgI):M(AgI)=47 г:235 г/моль=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції: KI + AgNO3 = KNO3 + AgІ↓

За рівнянням реакції y(AgNO3):y(AgI)=1:1, тому

γ(AgNO3)=y(AgI)=0,2 моль

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою m=γ•M, де Mr г/моль=M

Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3Ar(O)=108+14+316=170

M(AgNO3)=170 г/моль

m(AgNO3)=γ(AgNO3)M(AgNO3)=0,2 моль170 г/моль=34 г

Відповідь: m(AgNO3)=34 г

ІІ рівень

Вправа 3 Обчисліть масу та кількість речовини утвореного аргентум броміду, якщо в реакцію з аргентум (І) нітратом вступив цинк бромід масою 9,0 г.

Дано: m(ZnBr2)=9 г

Знайти: m(AgBr)-?, γ(AgBr)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 9 г                                    x г

ZnBr2 + 2AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2AgBr↓

225  г                                376 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі. Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинк броміду ZnBr2 з утворенням 2 моль осаду аргентум (I) броміду AgBr. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль цинк броміду і масу 2 моль аргентум (I) броміду.

Mr(ZnBr2)=Ar(Zn)+2Ar(Br)=65+280=225

M(ZnBr2)=225 г/моль, маса 1 моль=225 г

Mr(AgBr)=Ar(Ag)+Ar(Br)=108+80=188, M(AgBr)=188 г/моль,

маса 1 моль=188 г, а маса 2 моль=376 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу аргентум (І) броміду:

9 г / 225 г = х г / 376 г

х г • 225 г = 376 г • 9 г

х = 376 г • 9 г : 225 г

х =m(AgBr)=15,04 г

Кількість речовини заданої маси обчислюємо за формулою γ=m:M, де Mr г/моль=M

γ(AgBr)=m(AgBr):M(AgBr)=15,04 моль:188 г/моль=0,08 моль

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини цинк броміду масою 9 г за формулою γ=m/M, де

Mг/моль=М

Mr(ZnBr2)=Ar(Zn)+2Ar(Br)=65+280=225M(ZnBr2)=225 г/моль

γ(ZnBr2)=m(ZnBr2):M(ZnBr2)=9 г:225 г/моль=0,04 моль

Записуємо рівняння реакції: ZnBr2 + 2AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2AgBr↓

За рівнянням реакції y(ZnBr2):y(AgBr)=1:2, тому

y(AgBr)=2y(ZnBr2)=20,04 моль=0,08 моль

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою m=γ•M, де Mr г/моль=M

Mr(AgBr)=Ar(Ag)+Ar(Br)=108+80=188, M(AgBr)=188 г/моль,

m(AgBr2)=y(AgBr2)M(AgBr2)=0,08 моль188 г/моль=15,04 г

Відповідь: m(AgBr)=15,04 г

 

Вправа 4 Під час взаємодії розчинів цинк хлориду з аргентум (І) нітратом утворився осад масою 57,4 г. Обчисліть маси вихідних речовин.

Дано: m(AgCl)=57,4 г

Знайти: m(ZnCl2)-?, m(AgNO3)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 x г         у г                        57,4 г

ZnСl2 + 2AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2AgCl↓

136  г     340 г                      287 г                   

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі. Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинк хлориду ZnCl2 і 2 моль аргентум (I) нітрату AgNO3 з утворенням 2 моль осаду аргентум (I) хлориду AgCl. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль цинк хлориду та маси 2 моль аргентум (I) нітрату й аргентум (I) хлориду.

Mr(ZnCl2)=Ar(Zn)+2Ar(Cl)=65+235,5=136

M(ZnCl2)=136 г/моль, маса 1 моль=136 г

Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3Ar(O)=108+14+316=170, 

M(AgNO3)=170 г/моль, маса 1 моль=170 г, а маса 2 моль=340 г

Mr(AgCl)=Ar(Ag)+Ar(Cl)=108+35,5=143,5, M(AgCl)=143,5 г/моль, 

маса 1 моль=143,5 г, а маса 2 моль=287 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу цинк хлориду:

х г / 136 г = 57,4 г / 287 г

х г • 287 г = 136 г • 57,4 г

х = 136 г • 57,4 г : 287 г

х =m(ZnCl2)=27,2 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу аргентум (I) нітрату:

y г / 340 г = 57,4 г / 287 г

у г • 287 г = 340 г • 57,4 г

у = 340 г • 57,4 г : 287 г

у =m(AgNO3)=68 г

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини аргентум (I) хлориду масою 57,4 г за формулою γ=m/M, де

Mг/моль=М

Mr(AgCl)=Ar(Ag)+Ar(Cl)=108+35,5=143,5, M(AgCl)=143,5 г/моль

γ(AgCl)=m(AgCl):M(AgCl)=57,4 г:143,5 г/моль=0,4 моль

Записуємо рівняння реакції: ZnCl2 + 2AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2AgCl↓

За рівнянням реакції y(ZnCl2):y(AgNO3):y(AgCl)=1:2:2, тому

γ(ZnCl2)=γ(AgCl):2=0,4 моль:2=0,2 моль

γ(AgNO3)=2γ(AgCl):2=20,4 моль:2=0,4 моль

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою m=γ•M, де Mr г/моль=M

Mr(ZnCl2)=Ar(Zn)+2Ar(Cl)=65+235,5=136M(ZnCl2)=136 г/моль

m(ZnCl2)=γ(ZnCl2)M(ZnCl2)=0,2 моль136 г/моль=27,2 г

Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3Ar(O)=108+14+316=170, 

M(AgNO3)=170 г/моль

m(AgNO3)=γ(AgNO3)M(AgNO3)=0,4 моль170 г/моль=68 г

Відповідь: m(ZnCl2)=27,2 г, m(AgNO3)=68 г

ІІІ рівень

Вправа 5 До розчину, що містить алюміній хлорид кількістю речовини 0,6 моль, долили розчин аргентум (І) нітрату до повної взаємодії. Обчисліть масу та кількість речовини утвореного осаду. Назвіть речовину, що випала в осад.

Дано: γ(AlCl3)=0,6 моль

Знайти: m(AgCl)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,6 моль                           х г

AlCl3 + 3AgNO3 = Al(NO3)3 + 3AgCl↓

1 моль                            430,5 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі. Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль алюміній хлориду AlCl3 з утворенням 3 моль аргентум (I) хлориду AgCl. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) аргентум (I) хлориду й, відповідно, масу 3 моль.

Mr(AgCl)=Ar(Ag)+Ar(Cl)=108+35,5=143,5, M(AgCl)=143,5 г/моль

Маса 1 моль=143,5 г, а маса 3 моль=430,5 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу аргентум (І) хлориду:

0,6 моль / 1 моль = х г / 430,5 г

х г • 1 моль = 430,5 г • 0,6 моль

х = 430,5 г • 0,6 моль : 1 моль

х =m(AgCl)=258,3 г

γ(AgCl)=m(AgCl):M(AgCl)=258,3 г : 143,5 г/моль=1,8 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,6 моль                          х моль

AlCl3 + 3AgNO3 = Al(NO3)3 + 3AgCl↓

1 моль                            3 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі, а під формулами ― мольні співвідношення речовин.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини аргентум (І) хлориду:

0,6 моль / 1 моль = х моль / 3 моль

х г • 1 моль = 0,6 моль • 3 моль

х = 0,6 моль • 3 моль : 1 моль

х=γ(AgCl)=1,8 моль

Mr(AgCl)=Ar(Ag)+Ar(Cl)=108+35,5=143,5, M(AgCl)=143,5 г/моль

m(AgCl)=γ(AgCl)M(AgCl)=1,8 моль143,5 г/моль=258,3 г

ІІI спосіб

Записуємо рівняння реакції: AlCl3 + 3AgNO3 = Al(NO3)3 + 3AgCl↓

За рівнянням реакції y(AlCl3):y(AgCl)=1:3, тому

γ(AgCl)=3γ(AlCl3)=30,6 моль=1,8 моль

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою m=γ•M, де Mr г/моль=M

Mr(AgCl)=Ar(Ag)+Ar(Cl)=108+35,5=143,5, M(AgCl)=143,5 г/моль

m(AgCl)=γ(AgCl)M(AgCl)=1,8 моль143,5 г/моль=258,3 г

Відповідь: m(AgCl)=258,3 г; γ(AgCl)=1,8 моль; аргентум (I) хлорид

 

Вправа 6 Барій гідроксид масою 42,75 г повністю нейтралізували хлоридною кислотою. Обчисліть маси продуктів реакції. Назвіть речовину, що випала в осад.

Дано: m(Ba(OH)2)=42,75 г

Знайти: m(BaCl2)-?, m(H2O)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

42,75 г                x г        y г

Ba(OH)2 + 2HCl = BaCl2↓ + 2H2O

171  г                208 г     36 г                   

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі. Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(ОН)2 з утворенням 1 моль барій хлориду BaCl2 і 2 моль води Н2О. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль барій гідроксиду і барій хлориду та масу 2 моль води.

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+21=171

M(Ba(OH)2)=171 г/моль, маса 1 моль=171 г

Mr(BaCl2)=Ar(Ba)+2Ar(Cl)=137+235,5=208, 

M(BaCl2)=208 г/моль, маса 1 моль=208 г

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18, M(H2O)=18 г/моль, 

маса 1 моль=18 г, а маса 2 моль=36 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу барій хлориду:

42,75 г / 171 г = x г / 208 г

х г • 171 г = 208 г • 42,75 г

х = 208 г • 42,75 г : 171 г

х =m(BaCl2)=52 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу води:

42,75 г / 171 г = y г / 36 г

у г • 171 г = 36 г • 42,75 г

у = 36 г • 42,75 г : 171 г

у =m(H2O)=9 г

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини барій гідроксиду масою 42,75 г за формулою γ=m/M, де

Mг/моль=М

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+21=171

M(Ba(OH)2)=171 г/моль

γ(Ba(OH)2)=m(Ba(OH)2):M(Ba(OH)2)=42,75 г:171 г/моль=0,25 моль

Записуємо рівняння реакції: Ba(OH)2 + 2HCl = BaCl2 + 2H2O

За рівнянням реакції y(Ba(OH)2):y(BaCl2):y(H2O)=1:1:2, тому

γ(BaCl2)=γ(Ba(OH)2)=0,25 моль

γ(H2O)=2γ(Ba(OH)2)=20,25 моль=0,5 моль

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою m=γ•M, де Mr г/моль=M

Mr(BaCl2)=Ar(Ba)+2Ar(Cl)=137+235,5=208, M(BaCl2)=208 г/моль

m(BaCl2)=γ(BaCl2)M(BaCl2)=0,25 моль208 г/моль=52 г

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18, M(H2O)=18 г/моль

m(H2O)=γ(H2O)M(H2O)=0,5 моль18 г/моль=9 г

Відповідь: m(BaCl2)=52 г; m(H2O)=9 г; барій хлорид

IV рівень

Вправа 7 До розчину, що містить купрум (ІІ) бромід масою 15,68 г, долили розчин аргентум (І) нітрату до повної взаємодії. Обчисліть, яка маса аргентум (І) нітрату витратилася і маси утворених продуктів реакції.

Дано: m(CuBr2)=15,68 г

Знайти: m(AgNO3)-?, m(Сu(NO3)2)-?, m(AgBr)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

15,68 г     x г           y г           z г

CuBr2 + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2AgBr↓

224  г     340 г         188 г       376 г                 

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі. Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль купрум (II) броміду CuBr2 і 2 моль аргентум (I) нітрату AgNO3 з утворенням 1 моль купрум (I) нітрату Cu(NO3)2 і 2 моль аргентум (I) броміду AgBr. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль купрум (II) броміду й купрум (II) нітрату та 2 моль аргентум (i) нітрату й аргентум (I) броміду.

Mr(CuBr2)=Ar(Cu)+2Ar(Br)+2Ar(H)=64+280=224

M(CuBr2)=224 г/моль, маса 1 моль=224 г

Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3Ar(O)=108+14+316=170, 

M(AgNO3)=170 г/моль, маса 1 моль=170 г, а маса 2 моль=340 г

Mr(Cu(NO3)2)=Ar(Cu)+2Ar(N)+6Ar(O)=64+214+616=188, 

M(Cu(NO3)2)=188 г/моль, маса 1 моль=188 г

Mr(AgBr)=Ar(Ag)+Ar(Br)=108+80=188M(AgBr)=188 г/моль, 

маса 1 моль=188 г, а маса 2 моль=376 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу аргентум (I) нітрату:

15,68 г / 224 г = х г / 340 г

х г • 224 г = 15,68 г • 340 г

х = 15,68 г • 340 г : 224 г

х =m(AgNO3)=23,8 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу купрум (II) нітрату:

15,68 г / 224 г = у г / 188 г

у г • 224 г = 15,68 г • 188 г

у = 15,68 г • 188 г : 224 г

у =m(Сu(NO3)2)=13,16 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу аргентум (I) броміду:

15,68 г / 224 г = z г / 376 г

z г • 224 г = 15,68 г • 376 г

z = 15,68 г • 376 г : 224 г

z =m(AgBr)=26,32 г

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини купрум (II) броміду масою 15,68 г за формулою γ=m/M, де

Mг/моль=М

Mr(CuBr2)=Ar(Cu)+2Ar(Br)=64+280=224M(CuBr2)=224 г/моль

γ(СuBr2)=m(CuBr2):M(CuBr2)=15,68 г:224 г/моль=0,07 моль

Записуємо рівняння реакції: CuBr2 + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2AgBr

За рівнянням реакції y(CuBr2):y(AgNO3):y(Cu(NO3)2):y(AgBr)=1:2:1:2, тому

γ(AgNO3)=γ(AgBr)=2γ(CuBr2)=20,07 моль=0,14 моль

y(Cu(NO3)2)=γ(CuBr2)=0,07 моль

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою m=γ•M, де Mr г/моль=M

Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3Ar(O)=108+14+316=170, M(AgNO3)=170 г/моль

m(AgNO3)=γ(AgNO3)M(AgNO3)=0,14 моль208 г/моль=23,8 г

Mr(Cu(NO3)2)=Ar(Cu)+2Ar(N)+6Ar(O)=64+214+616=188, 

M(Cu(NO3)2)=188 г/моль

m(Cu(NO3)2)=γ(Cu(NO3)2)M(Cu(NO3)2)=0,07 моль188 г/моль=13,16 г

Mr(AgBr)=Ar(Ag)+Ar(Br)=108+80=188M(AgBr)=188 г/моль

m(AgBr)=γ(AgBr)M(AgBr)=0,14 моль188 г/моль=26,32 г

Відповідь: m(AgNO3)=23,8 г; m(Cu(NO3)2)=13,16 г; m(AgBr)=26,32 г

 

Вправа 8 Під час взаємодії розчинів цинк йодиду з аргентум (І) нітратом випав жовтий осад масою 9,4 г. Обчисліть маси та кількості речовин реагентів.

Дано: m(AgI)=9,4 г

Знайти: m(ZnI2)-?, m(AgNO3)-?, γ(ZnI2)-?, γ(AgNO3)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 x г         у г                     9,4 г

ZnI2 + 2AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2AgI↓

319  г     340 г                   470 г                   

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі. Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинк йодиду ZnІ2 і 2 моль аргентум (I) нітрату AgNO3 з утворенням 2 моль осаду аргентум (I) йодиду AgI. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль цинк йодиду та маси 2 моль аргентум (I) нітрату й аргентум (I) йодиду.

Mr(ZnI2)=Ar(Zn)+2Ar(I)=65+2127=319

M(ZnI2)=319 г/моль, маса 1 моль=319 г

Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3Ar(O)=108+14+316=170, 

M(AgNO3)=170 г/моль, маса 1 моль=170 г, а маса 2 моль=340 г

Mr(AgI)=Ar(Ag)+Ar(I)=108+127=235, M(AgI)=235 г/моль, 

маса 1 моль=235 г, а маса 2 моль=470 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу цинк йодиду:

х г / 319 г = 9,4 г / 470 г

х г • 470 г = 319 г • 9,4 г

х = 319 г • 9,4 г : 470 г

х=m(ZnI2)=6,38 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу аргентум (I) нітрату:

y г / 340 г = 9,4 г / 470 г

у г • 470 г = 340 г • 9,4 г

у = 340 г • 9,4 г : 470 г

у=m(AgNO3)=6,8 г

Обчислюємо кількість речовини певної маси за формулою γ=m/M

γ(ZnI2)=m(ZnI2):M(ZnI2)=6,38 г : 319 г/моль=0,02 моль

γ(AgNO3)=m(AgNO3):M(AgNO3)=6,8 г : 170 г/моль=0,04 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

x моль   у моль                 9,4 г

ZnI2 + 2AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2AgI↓

1 моль   2 моль                 470 г                   

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі. Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинк йодиду ZnІ2 і 2 моль аргентум (I) нітрату AgNO3 з утворенням 2 моль осаду аргентум (I) йодиду AgI. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) аргентум (I) йодиду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(AgI)=Ar(Ag)+Ar(I)=108+127=235, M(AgI)=235 г/моль, 

маса 1 моль=235 г, а маса 2 моль=470 г

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини цинк йодиду:

х моль / 1 моль = 9,4 г / 470 г

х моль • 470 г = 9,4 г • 1 моль

х = 9,4 г • 1 моль : 470 г

х=γ(ZnI2)=0,02 моль

За допомогою пропорції обчислюємо масу аргентум (I) нітрату:

y моль / 2 моль = 9,4 г / 470 г

у моль • 470 г = 9,4 г • 2 моль

у = 9,4 г • 2 моль : 470 г

у=γ(AgNO3)=0,04 моль

Обчислюємо масу заданої кількості речовини за формулою γ=m/M, де Mг/моль=М

Mr(ZnI2)=Ar(Zn)+2Ar(I)=65+2127=319M(ZnI2)=319 г/моль

m(ZnI2)=γ(ZnI2)M(ZnI2)=0,02 моль • 319 г/моль=6,38 г

Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3Ar(O)=108+14+316=170, 

M(AgNO3)=170 г/моль

m(AgNO3)=γ(AgNO3)M(AgNO3)=0,04 моль:170 г/моль=6,8 г

ІІI спосіб

Обчислюємо кількість речовини аргентум (I) йодиду масою 9,4 г за формулою γ=m/M, де

Mг/моль=М

Mr(AgI)=Ar(Ag)+Ar(I)=108+127=235, M(AgI)=235 г/моль

γ(AgI)=m(AgI):M(AgI)=9,4 г:235 г/моль=0,04 моль

Записуємо рівняння реакції: ZnI2 + 2AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2AgI↓

За рівнянням реакції y(ZnI2):y(AgNO3):y(AgI)=1:2:2, тому

γ(ZnI2)=γ(AgI):2=0,04 моль:2=0,02 моль

γ(AgNO3)=2γ(AgI):2=20,04 моль:2=0,04 моль

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою m=γ•M, де Mr г/моль=M

Mr(ZnI2)=Ar(Zn)+2Ar(I)=65+2127=319M(ZnI2)=319 г/моль

m(ZnI2)=γ(ZnI2)M(ZnI2)=0,02 моль319 г/моль=6,38 г

Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3Ar(O)=108+14+316=170, 

M(AgNO3)=170 г/моль

m(AgNO3)=γ(AgNO3)M(AgNO3)=0,04 моль170 г/моль=6,8 г

Відповідь: m(ZnI2)=6,38 г, m(AgNO3)=6,8 г, γ(ZnI2)=0,02 моль, γ(AgNO3)=0,04 моль

Інші завдання дивись тут...