Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання 1

Поясніть, чому в органічних речовинах Карбон проявляє валентність IV. У молекулах органічних речовин атом Карбону перебуває у збудженому стані, коли один s-електрон, поглинувши певну порцію енергії переходить на вільну р-орбіталь, відповідно на зовнішньому енергетичному рівні є 4 неспарені електрони, за допомогою яких утворюються ковалентні зв'язки, тому атом Карбону - чотиривалентний.

 

Завдання 2

Охарактеризуйте основний і збуджений стан атома Карбону. В основному стані на зовнішньому енергетичному рівні атома Карбону є 2 неспарені електрони, у збудженому - 4 неспарені електрони.

 

Завдання 3

Поясніть, чому органічні речовини мають зазвичай низькі температури плавлення і кипіння. Бо органічні речовини переважно молекулярної будови, окремі молекули зв'язані між собою слабкими міжмолекулярними силами, значно слабшими, ніж хімічні зв'язки в молекулі, їх легко зруйнувати, тому такі речовини мають переважно низькі температури плавлення і кипіння.

 

Завдання 4

Порівняйте ознаки органічних і неорганічних сполук та впишіть у таблицю:

Органічні Неорганічні

1. До складу здебільшого 

входять 6 елементів: Карбон,

Гідроген,Оксиген, Нітроген,

у меншій кількості - Фосфор

і Сульфур

1. До складу входять багато

елементів періодичної системи

хімічних елементів

 

 

2. Валентність Карбону в

органічних сполуках тільки

IV

2. Валентність Карбону в сполуках 

II, IV

 

3. Тип хімічного зв’язку —

ковалентний (іноді йонний)

3. Тип хімічного зв’язку — ковалент-

ний, йонний, металічний

4. Кристалічні ґратки

переважно молекулярні,

мають низькі температури

плавлення й кипіння

4. Кристалічні ґратки переважно

атомні, йонні, тому мають високі

температури плавлення й кипіння.

Меншою мірою — молекулярні

5. Усі горять з утворенням

вуглекислого газу й води,

екзотермічні реакції

5. Реакції горіння притаманні

небагатьом речовинам.

Є екзо- й ендотермічні реакції

6. Майже нерозчинні у воді

 

6. Чимало речовин добре

розчиняються у воді

7. Реакції між речовинами

відбуваються повільно,

можуть мати кілька напрямів

 

7. Більшість реакцій відбувається

миттєво з утворенням осаду,

газу, води або іншої малодисоці-

йованої речовини

8. У рівняннях реакцій між

реагентами та продуктами

ставлять стрілку «->»

8. У рівняннях реакцій між

реагентами та продуктами

ставлять знак «=»

Інші завдання дивись тут...