Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (фронтальна)

Завдання 1. Напишіть молекулярну та структурну формулу метану.

Молекулярна формула метану: СH4

Структурна формула метану:

    Н     

      │

НСН

      │

    Н

Завдання 2. Виготовіть з пластилінових кульок і сірників модель молекули метану. Уважно розгляньте будову молекули. Поясніть, який метод ви використовували. Для того, щоб уявити розташування атомів у молекулах речовин, використовують метод моделювання. Щоб уявити будову молекул у тривимірному просторі, використовують моделі молекул, які називають матеріальними моделями. 

 

Завдання 3. Поясніть поширення метану в природі.

Метан - основна складова природного газу. Входить до складу супутніх нафтових газів, є у пластах кам'яного вугілля. У вигляді болотного газу міститься на дні боліт, болотянистих гейзерів, ставків, річок, стоячих вод.

 

Завдання 4. Обчисліть масову частку Карбону у складі метану.

Масову частку елемента у сполуці обчислюємо за формулою

w(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

ω(С)=Ar(С)/Mr(СН4)=12/(12+41)=12/16=0,75, або 75%

Відповідь: 75%.

Інші завдання дивись тут...