Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Завдання 1. Поясніть склад і будову молекули метану.

До складу молекули метану входять один атом Карбону й чотири атоми Гідрогену. Молекула метану має форму тетраедра, у центрі якого розташований атом Карбону, сполучений ковалентними зв’язками з атомами Гідрогену, розміщеними на вершинах. Кут між зв’язками — 109,5°. 

 

Напишіть молекулярну та структурну формули метану. 

молекулярна формула

структурна формула

СH4

    Н     

      │

НСН

      │

    Н

Виготовіть кулестержневу та масштабну моделі молекули метану, використовуючи пластилін і сірники. 

Кулестержнева модель Масштабна модель

Завдання 3.

I варіант

Обчисліть відносну густину метану за гелієм.

DНe(CH4)=M(CH4)/M(Нe)=16 г/моль : 4 г/моль=4,

де Mr(CН4)=Аr(C)+4•Аr(Н)=12+4•1=16, M(CH4)=16 г/моль

Mr(He)=Ar(He)=4, M(He)=4 г/моль

II варіант

Обчисліть відносну густину метану за повітрям.

Dповітря(CH4)=M(CH4)/M(повітря)=16 г/моль : 29 г/моль=0,55,

де Mr(CН4)=Аr(C)+4•Аr(Н)=12+4•1=16, М(СН4) = 16 г/моль

M(повітря)=29 г/моль. 

 

Завдання 4. Позначте визначення органічних речовин:

A. Речовини, що входять до складу живих організмів. 

Б. Речовини, що є сполуками Карбону. 

B. Речовини, з яких складаються мінерали і породи. 

Г. Речовини, що входять до складу неживої природи. 

Відповідь: Б

 

Завдання 5. Позначте дві ознаки, що відрізняють органічні сполуки від неорганічних: 

A. До складу здебільшого входять 6 елементів. 

Б. Добре розчиняються у воді. 

B. У сполуках Карбон чотиривалентний. 

Г. У сполуках Карбон двовалентний. 

Відповідь: А, В

 

Завдання 6. Позначте дві спільні ознаки неорганічних і органічних сполук: 

A. До складу входять багато відомих елементів періодичної системи. 

Б. Деякі з них розчинні у воді і є електролітами. 

B. Тип хімічного зв'язку переважно ковалентний. 

Г. Мають склад, будову та властивості, що пояснюються однаковими законами й теоріями.

Відповідь: Б, Г

Інші завдання дивись тут...