Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І рівень

Вправа 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним:

1. Природними джерелами вуглеводнів є: родовища природного газу, нафти і кам'яного вугілля.

2. До складу природного газу входять такі вуглеводні: метан, етан, пропан, бутан, пентан.

3. Супутні нафтові гази характеризуються високим вмістом пропану й бутану.

 

Вправа 2. Обчисліть, який об'єм кисню (н.у.) витратиться для повного згоряння етену об'ємом 443 л.

Дано: V(C2H4)=443 л     

Знайти:  V(О2)-?

Розв'язування

І спосіб

Запишемо рівняння реакції:

443 л    х л        

С2Н4  + 3О2 → 2СО2 + 2Н2О   

1 об'єм 3 об'єми

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі. Відповідні об'єми, використовуючи закон об'ємних відношень газів (ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА), записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм кисню:

443 л / 1 = х л / 3

х л • 1 = 443 л • 3

х = 443 л • 3 : 1

х=V(O2)=1329 л

ІІ спосіб

Запишемо рівняння реакції:

С2Н4 + 3О2 →  2СО2 + 2Н2О 

За рівнянням реакції маємо V(С2Н4):V(О2)=1:3, тому

V(О2)=3V(C2H4)=3443 л=1329 л

Відповідь: витратиться 1329 л О2

IІ рівень

Вправа 3. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним:

1. Природний газ є сумішшю вуглеводнів до складу якого входять: а) метан б) етан; в) пропан г) бутан ґ) пентан.

2. Нафта — суміш вуглеводнів різних класів, що під час термічного розкладу утворюють нафтопродукти: а) бензин б) лігроїн; в) газ г) газойль ґ) мазут;

3. Продуктами коксування кам'яного вугілля є: а) коксб) кам'яновугільна смола; в) коксовий газ; г) надсмольна вода.

 

Вправа 4. Обчисліть об'єм кисню, що витратиться, а карбон (IV) оксиду (н.у.), що утвориться, внаслідок повного згоряння етину об'ємом 2,24 л.

Дано: V(C2H2)=2,24 л     

Знайти:  V(О2)-?, V(CO2)-?

Розв'язування

І спосіб

Запишемо рівняння реакції:

2,24 л         х л        у л

2Н2    +   5О2 →    4СО2 + 2Н2О   

2 об'єми     5 об'ємів 4 об'єми

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі. Відповідні об'єми, використовуючи закон об'ємних відношень газів (ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА), записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм кисню:

2,24 л / 2 = х л / 5

х л • 2 = 2,24 л • 5

х = 2,24 л • 5 : 2

х =V(O2)=5,6 л

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду:

2,24 л / 2 = у л / 4 

у л • 2 = 2,24 л • 4

х = 2,24 л • 4 : 2

х =V(СO2)=4,48 л

ІІ спосіб

Запишемо рівняння реакції:

2Н2 + 5О2 → 4СО2 + 2Н2О 

За рівнянням реакції маємо V(С2Н2):V(О2)=2:5, 

за властивістю пропорції 2V(O2)=5V(C2H2), тому

V(О2)=5V(C2H2):2=5 • 2,24 л : 2=5,6 л

За рівнянням реакції маємо V(С2Н2):V(СО2)=2:4=1:2, тому

V(СО2)=2V(C2H2)=2 • 2,24 л=4,48 л 

Відповідь: витратиться 5,6 л О2 й утвориться 4,48 л СО2

IІІ рівень

Вправа 5. Суміш етену і пропану об'ємом 8,96 л, що містить пропан, масова (правильно об'ємна) частка якого становить 0,3, повністю спалили. Обчисліть об'єм кисню (н.у.), що витратився під час спалювання.

Дано: V(cуміші)=8,96 л; φ(С3Н8)=0,3

Знайти:  V(О2)-?

Розв'язування

І спосіб

З формули обчислення об'ємної частки речовини в суміші знаходимо об'єм пропану: 

V(C3H8)=φ(С3Н8)•V(суміші)=0,3•8,96 л=2,688 л

V(C2H4)=V(суміші) - V(С3H8)=8,96 л - 2,688 л=6,272 л

Запишемо рівняння реакції горіння етену і пропану:

2,688 л   х л         

С2Н4   + 3О2 → 2СО2 + 2Н2О   

1 об'єм  3 об'єми    

6,272 л   х л         

С3Н8   + 5О2 → 3СО2 + 4Н2О   

1 об'єм   5 об'ємів  

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі. Відповідні об'єми, використовуючи закон об'ємних відношень газів (ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА), записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм кисню для спалювання етену:

2,688 л / 1 = х л / 3 

х л • 1 =2,688 л • 3

х = 2,688 л • 3 : 1

х = V1(O2)=8,064 л

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм кисню для спалювання пропану:

6,272 л / 1 = х л / 5 

х л • 1 =6,272 л • 5

х = 6,272 л • 5 : 1

х = V2(O2)=31,36 л

Розраховуємо сумарний об'єм кисню:

V(O2)=V1(O2)+V2(O2)=8,064 л + 31,36 л = 39,424 л

ІІ спосіб

З формули обчислення об'ємної частки речовини в суміші знаходимо об'єм пропану: 

V(C3H8) = φ(С3Н8)•V(суміші)=0,3•8,6 л=2,688 л

V(C2H4) = V(суміші)-V(С3H8)=8,96 л - 2,688 л=6,272 л

Запишемо рівняння реакції горіння етену і пропану:    

С2Н4 + 3О2 → 2СО2 + 2Н2О   (1)   

С3Н8 + 5О2 → 3СО2 + 4Н2О   (2)

За рівнянням реакції (1) маємо V(С2Н4):V12)=1:3, тому

V12)=3V(C2H4)=3 • 2,688 л=8,064 л

За рівнянням реакції (2) маємо V(С3Н8):V22)=1:5, 

V22)=5V(C3H8)=5 • 6,272 л=31,36 л

Розраховуємо сумарний об'єм кисню:

V(O2)=V1(O2)+V2(O2)=8,064 л+31,36 л=39,424 л

Відповідь: витратилося 39,424 л кисню

IV рівень

Вправа б. Суміш етину і бутану об'ємом 11,2 л, що містить бутан, масова (правильно об'ємна) частка якого становить 25%, повністю спалили. Обчисліть об'єм кисню (н.у.), що витратився, і карбон (IV) оксиду (н.у.), що утворився під час спалювання.

Дано: V(cуміші)=112 л; φ(С4Н10)=25%;

Знайти:  V(О2)-?, V(CO2)-?

Розв'язування

І спосіб

З формули обчислення об'ємної частки речовини в суміші знаходимо об'єм бутану: 

V(C4H10)=(φ(С4Н10)•V(суміші)):100%= 25%•11,2 л : 100%=2,8 л

V(C2H2)=V(суміші)-V(С4Н10)=11,2 л - 2,8 л=8,4 л

Запишемо рівняння реакції горіння бутану і етину:

2,8 л         х л          у л

4Н10  + 13О2   →   8СО2 + 10Н2О   

2 об'єми   13 об'ємів  8 об'ємів

8,4 л        х л       у л

2Н2 +   5О2 →   4СО2 + 2Н2О   

2 об'єми  5 об'ємів 4 об'єми

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі. Відповідні об'єми, використовуючи закон об'ємних відношень газів (ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА), записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм кисню для згоряння бутану:

2,8 л / 2 = х л / 13 

х л • 2 =2,8 л • 13

х = 2,8 л • 13 : 2

х = V1(O2)=18,2 л

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду для спалювання бутану:

2,8 л / 2 = у л / 8 

у л • 2 =2,8 л • 8

х = 2,8 л • 8 : 2

х = V1(СO2)=11,2 л

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм кисню для спалювання етину:

8,4 л / 2 = х л / 5 

х л • 2 =8,4 л • 5

х = 8,4 л • 5 : 2

х = V2(O2)=21 л

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду для спалювання етину:

8,4 л / 2 = у л / 4

у л • 2 =8,4 л • 4

у = 8,4 л • 4 : 2

у = V2(СO2)=16,8 л

Розраховуємо сумарний об'єм кисню:

V(O2)=V1(O2)+V2(O2)=18,2 л + 21 л = 39,2 л

Розраховуємо сумарний об'єм карбон (IV) оксиду:

V(СO2)=V1(СO2)+V2(СO2)=11,2 л + 16,8 л =28 л

ІІ спосіб

З формули обчислення об'ємної частки речовини в суміші знаходимо об'єм бутану: 

V(C4H10) = (φ(С4Н10)•V(суміші)):100%=25%•11,2 л : 100%=2,8 л

V(C2H2) = V(суміші)-V(С4Н10)=11,2 л - 2,8 л=8,4 л

Запишемо рівняння реакції горіння бутану і етину:

4Н10 +13О2 → 8СО2+10Н2О  (1)

2Н2 + 5О2 →  4СО2 + 2Н2О  (2)

За рівнянням реакції (1) маємо V(С4Н10):V12)=2:13, 

за властивістю пропорції 2V1(O2)=13V(C4H10), тому

V12)=13V(C4H10):2=13 • 2,8 л : 2=18,2 л

За рівнянням реакції (1) маємо V(С4Н10):V1(СО2)=2:8=1:4, тому

V1(СО2)=4V(C4H10)=4 • 2,8 л=11,2 л

За рівнянням реакції (2) маємо V(С2Н2):V22)=2:5, 

за властивістю пропорції 2V2(O2)=5V(C2H2), тому

V22)=5V(C2H2):2=5 • 8,4 л : 2=21 л

За рівнянням реакції (2) маємо V(С2Н2):V2(СО2)=2:4=1:2, тому

V2(СО2)=2V(C2H2)=2 • 8,4 л=16,8 л 

Розраховуємо сумарний об'єм кисню:

V(O2)=V1(O2)+V2(O2)=18,2 л + 21 л=39,2 л

Розраховуємо сумарний об'єм карбон (IV) оксиду:

V(СO2)=V1(СO2)+V2(СO2)=11,2 л + 16,8 л=28 л

Відповідь: витратиться 39,2 л О2 й утвориться 28 л СО2

Інші завдання дивись тут...