Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 1

Cкладіть самостійно схему застосування жирів у різних галузях суспільного господарства:

- випікання хлібопродуктів, кондитерських виробів;

- виробництво оліфи, лаків, фарб;

- виробництво технологічних мастил;

- лікарські препарати;

- харчовий продукт;

- виробництво пластмас, лінолеуму;

- виробництво комбікормів;

- косметичні засоби;

- виготовлення охолоджувальних рідин;

- добування гліцеролу та вищих карбонових кислот.

 

Завдання 2

Налийте у дві склянки води об'ємом по 10 мл. В одну з них крапніть декілька крапель соняшникової олії, в іншу - покладіть коров'ячого масла. Що спостерігаєте? Під час потрапляння у воду жири спливають на її поверхню.

Зробіть висновок про густину жирів за відношенням до води. Жири нерозчинні у воді, легші за неї, тобто, густина жирів менша, ніж води.

 

Завдання 3

Обчисліть та позначте масу гліцеролу і стеаринової кислоти, що можна добути з гліцерол тристеариноату масою 1336,5 кг, якщо вважати, що весь жир прореагував з водою. Схема реакції:

C3H5O3(C17H35CO)3 + H2O -> C3H8O3 + C17H35COOH

A. 140 кг; 1280 кг

В. 142 кг; 1284 кг

Б. 135 кг; 1278 кг

Г. 144 кг; 1288 кг

Відповідь: жодна не є правильною, бо помилковою є формула жиру.

Гліцерол тристеариноат містить залишок гліцеролу та три залишки стеаринової кислоти, тому правильно  C3H5О317Н34СО)3, дивись структурну формулу:

СН2 О СО С17Н35 стеаринової
  |            
СН О СО С17Н35 стеаринової
  |            
СН2 О СО С17Н35 стеаринової

Відомо: m(C3H5О317Н35СО)3)=1336,5 кг

Знайти: m(C3Н8О3)-?, m(C17Н35СООН)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

    1336,5 кг                   х кг          у кг        

C3H5О317Н35СО)3 +3Н2О→C3Н8О3 + 3С17Н35СООН

    890 кг                      92 кг         852 кг

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - масу кількості речовини згідно з коефіцієнтами у хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярні маси (Mrкг/кмоль=M) речовин й, відповідно, маси 1 кмоль гліцерол тристеариноату C3H5О317Н35СО)3 і гліцеролу C3Н8О3 та масу 3 кмоль стеаринової кислоти С17Н35СООН.

Mr(C3H5О317Н35СО)3)=57•Ar(C)+110•Ar(Н)+6•Ar(О)=57•12+110•1+6•16=890

M(C3H5О317Н35СО)3)=890 кг/кмоль. Маса 1 кмоль=890 г

Mr(C3Н8О3)=3•Ar(C)+8•Ar(Н)+3•Ar(О)=3•12+8•1+53•16=92,  

M(C3Н8О3)=92 кг/кмоль. Маса 1 кмоль=92 кг

Mr(C17Н35СООН)=18•Ar(C)+36•Ar(Н)+2•Ar(О)=18•12+36•1+2•16=284,  

M(C17Н35СООН)=284 кг/кмоль. Маса 1 кмоль=284 кг, а маса 3 кмоль=852 кг

За допомогою пропорції обчислюємо масу гліцеролу:

1336,5 кг / 890 кг = х кг / 92 кг, тому х кг • 890 кг = 1336,6 кг • 92 кг, звідси

х=m(C3Н8О3)=1336,6 кг • 92 кг : 890 кг=138,16 кг

За допомогою пропорції обчислюємо масу стеаринової кислоти:

1336,5 кг / 890 кг = у кг / 852 кг, тому у кг • 890 кг = 1336,5 кг • 852 кг, звідси

х=m(C17Н35СООН)=1336,5 кг • 852 кг : 890 кг=1279,44 кг

Відповідь:  m(C3Н8О3)=138 кг, m(C17Н35СООН)=1279,44 кг

Інші завдання дивись тут...