Інші завдання дивись тут...

І-ІІ рівні

Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними:

1 Під час взаємодії а-амінокислот між собою утворюються білки

2 Зв'язок між залишками а-амінокислот називають пептидним

3 За сильного нагрівання білки зсідаються, або денатуруються

4. Денатурація відбувається за дії температури та рентгенівських променів

III рівень

Вправа 2 Вам видали пучок вовняних ниток. Поясніть, використовуючи довідкову літературу, як довести, що до їхнього складу входить білок.

Підпалити. Під час спалювання матеріалу білкового походження (вовни) відчувається запах паленого пір'я.

 

Вправа 3 Обчисліть масові частки Нітрогену та Оксигену у дипептиді, утвореному α-аміноетановою кислотою.

                O   H           

                ||   |

H2NCH2CNCH2COOH

Mr(дипептиду)=2Ar(N)+4Ar(C)+8Ar(H)+3Ar(O)=

=214+412+81+316=28+48+8+48=132

ω(N)=2Ar(N)/Mr(дипептиду)=2●14:132=0,212, або 21,2%

ω(O)=3Ar(O)/Mr(дипептиду)=3●16:132=0,364, або 36,4%

 

Вправа 4 Випишіть окремо формули спиртів, карбонових кислот та амінокислот із запропонованих формул сполук.

Спирти: 

Карбонові кислоти:

Амінокислоти:

 

Вправа 5 Напишіть рівняння утворення трипептиду, використовуючи формули таких α-амінокислот:

 

Вправа 6 Поясніть, використовуючи довідкову літературу і не користуючись жодним реактивом, як розпізнати:

а) натуральну шкіру і штучну; 

Капнути краплю води. Натуральна шкіра вбере вологу і потемніє в тому місці, а штучна - залишиться без змін;

б) вовну і бавовну;

Підпалити. Під час спалювання матеріалу білкового походження (вовни) відчувається запах паленого пір'я.

в) натуральний шовк і синтетичний.

Підпалити. Натуральний шовк горить, а синтетичний - плавиться.

 

Вправа 7 Трипептид складається з трьох залишків аміноетанової кислоти. Обчисліть масову частку Нітрогену в трипептиді.

              O  H         O  H          

              ||         ||  |

H2NCH2CNCH2CNCH2COOH

Mr(трипептиду)=3Ar(N)+6Ar(C)+12Ar(H)+4Ar(O)=

=314+612+121+416=42+72+12+64=190

ω(N)=3Ar(N)/Mr(трипептиду)=3●14:208=0,135, або 13,5%

Інші завдання дивись тут...