Інші завдання дивись тут...

Сторінка 17

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Який зміст вкладається у поняття «дисперсна система»?  Дисперсними називаються такі фізико-хімічні системи, в яких диспергована (подрібнена) речовина перебуває у вигляді дуже дрібних часточок в іншій речовині — дисперсійному середовищі.

Наведіть 2 — 3 приклади дисперсних систем і поясніть, що це таке. Туман - дисперсна система (аерозоль), в якій рідкі часточки газів рівномірно розподілені у повітрі. Дим - дисперсна система (аерозоль), в якій тверді часточки вугілля розподілені у повітрі. Аерозолі складаються з часточок твердої речовини або краплин рідини, що перебувають у завислому стані в газуватому середовищі. 

Білильна суміш — дисперсна система (суспензія) тонкоподрібненої крейди або вапна у воді. Молоко - дисперсна система (емульсія), в якій коров'ячий жир рівномірно розподілений у воді. Суспензії утворюються, якщо диспергована речовина перебуває у твердому стані, а емульсії — у рідкому, причому дисперсійним середовищем в обох випадках є вода.

 

Вправа 2. Порівняйте поняття «диспергована речовина» і «дисперсійне середовище». За якою істотною ознакою вони різняться? Кожна дисперсна система містить подрібнену речовину й речовину, у якій розподілені ці частинки. Диспергована речовина - це подрібнені частинки, або розчинена речовина, а дисперсійне середовище - речовина, в якій подібнені частинки рівномірно розподілені, або розчинник.

 

Вправа 3. Для добування деяких лаків готують дисперсну систему з барвника та ацетону. Що є при цьому диспергованою речовиною, а що — дисперсійним середовищем? Барвник є диспергованою речовиною, а ацетон - дисперсійним середовищем.

 

Вправа 4. Поясніть, як класифікують дисперсні системи за ступенем подрібнення речовини. За розміром часточок диспергованої речовини дисперсні системи поділяють: на істинні розчини (до 1 нм), колоїдні розчини (від 1 до 100 нм) і зависі — суспензії та емульсії (понад 100 нм).

(1 нм = 10–9 м).

 

Вправа 5. Поясніть, чим відрізняються зависі від колоїдних та істинних розчинів. Зависі, на відміну від колоїдних та істинних розчинів, це грубодисперсні системи, які за зовнішнім виглядом є каламутні, мають розмір часточок понад 100 нм і їх можна виявити візуально, часточки затримуються на паперовому фільтрі.

 

Вправа 6. Поясніть, чому сульфур (VІ) оксид утворює на повітрі туман, а амоніак — ні. Туман - це дисперсійна система, в якій рідкі частинки розподілені у повітрі. Сульфур (IV) оксид, перебуваючи у повітрі, вже за 100С переходить у рідкий стан, тому утворює туман.

Інші завдання дивись тут...