Інші ГДЗ дивись тут...

Відповіді і розв'язки до підручника 

Буринська Н.М., Величко Л.П."Хімія 9 клас"

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2017 року

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

Зміст

Розділ І. ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

§ 1. Основні класи неорганічних сполук 7

§ 2. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів 9

§ 3. Хімічний зв’язок і будова речовини 11

Розділ ІІ. РОЗЧИНИ

§ 4. Поняття про дисперсні системи та їх значення 15

§ 7. Розв’язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів 25

§ 8. Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок та його значення 27

§ 9. Розчинність речовин у воді 29

§ 10. Електролітична дисоціація 32

§ 11. Дисоціація електролітів у водних розчинах 35

§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння 41

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1. Реакції йонного обміну між електролітами у розчинах 44

§ 14. Якісні реакції на окремі йони 47

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2. Розв’язування експериментальних задач 48

Розділ ІІІ. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 15. Класифікація хімічних реакцій 49

§ 16. Окисно-відновні реакції 52

§ 17. Енергетичний ефект хімічних реакцій. Термохімічні рівняння 56

§ 18. Швидкість хімічних реакцій 61

§ 19. Каталітичні реакції 63

§ 20. Оборотні та необоротні реакції 66

Розділ IV. ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 21. Що таке органічні сполуки 69

§ 22. Метан 73

§ 23. Гомологи метану 78

§ 24. Етен і етин 82

§ 25. Поліетилен 87

§ 26. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля — природні джерела вуглеводнів 91

§ 27. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля 97

§ 28. Етанол 100

§ 29. Гліцерол 102

§ 30. Етанова кислота 104

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3. Властивості етанової кислоти 109

§ 31. Жири 110

§ 32. Вуглеводи. Глюкоза 113

§ 33. Сахароза 116

§ 34. Крохмаль 118

§ 35. Целюлоза 120

§ 36. Амінокислоти 122

§ 37. Білки 125

§ 38. Природні й синтетичні органічні сполуки 127

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах 

Розділ V. РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

§ 39. Місце хімії серед наук про природу 131

§ 40. Роль хімії у суспільному розвитку 136

§ 41. Хімія та екологія 140

У всіх вправах сірим кольором даються відповіді,

а зеленим ― пояснення.

Інші ГДЗ дивись тут...