Інші завдання дивись тут...

Лабораторні досліди №5, №6, №7

Виявлення хлорид-, бромід-, йодид-іонів у розчині

У пробірках під номерами 1, 2, 3 містяться розчини натрієвих солей — хлорид, бромід, йодид. Проведіть якісні реакції на аніони й визначте вміст кожної з пробірок. Порівняйте ознаки якісних реакцій на ці йони. Складіть рівняння якісних реакцій і зробіть висновок.

Реактиви: розчини натрій хлориду, натрій броміду, натрій йодиду, аргентум (І) нітрату, розбавлений розчин амоніаку.

ХІД РОБОТИ

1. У кожну з трьох пробірок додаємо 2—3 краплі розчину аргентум (І) нітрату.

Що спостерігаєте у пробірці під номером 1? Утворення білого осаду аргентум (І) хлориду.

Складаємо молекулярне і йонно-молекулярне рівняня проведеної якісної реакції.

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl↓

Na+ + Cl- + Ag+ + NO3- = Na+ + NO3- + AgCl↓

Ag+ + Cl- = AgCl↓

Що спостерігаєте у пробірці під номером 2? Утворення блідо-жовтого осаду аргентум (І) броміду.

Складаємо молекулярне і йонно-молекулярне рівняня проведеної якісної реакції.

NaBr + AgNO3 = NaNO3 + AgBr↓

Na+ + Br- + Ag+ + NO3- = Na+ + NO3- + AgBr↓

Ag+ + Br- = AgBr↓

Що спостерігаєте у пробірці під номером 3? Утворення жовтого осаду аргентум (І) йодиду.

Складаємо молекулярне і йонно-молекулярне рівняня проведеної якісної реакції.

Nal + AgNO3 = NaNO3 + Agl↓

Na+ + l- + Ag+ + NO3- = Na+ + NO3- + Agl↓

Ag+ + Cl- = Agl↓

2. У кожну пробірку, що містять розчини з відповідним осадом, наливаємо 1—2 мл розчину амоніаку. Чи розчиняються отримані осади у розчині амоніаку? Осад аргентум (І) хлориду розчиняється у розчині амоніаку, осад аргентум (І) броміду розчиняється трохи, а осад аргентум (І) йодиду не розчиняється.

ВИСНОВОК: Виявлення хлорид-, бромід-, йодид-іонів у розчині здійснюють за допомогою катіонів Аргентуму Ag+, наявних у розчині аргентум (І) нітрату. Ознакою якісної реакції є утворення осаду відповідного кольору, що по-різному розчиняється у розчині амоніаку.

 

Лабораторні досліди 8 — 10

Виявлення сульфат-, ортофосфат-, карбонат-іонів у розчині

У пробірках під номерами 1, 2, 3 містяться розчини солей сульфат-, ортофосфат- і карбонат Натрію. Проведіть якісні реакції на аніони й визначте вміст кожної з пробірок. Порівняйте ознаки якісних реакцій на ці йони. Складіть рівняння якісних реакцій і зробіть висновок

Реактиви: розчини натрій сульфату, натрій ортофосфату, натрій карбонату, барій хлориду, аргентум нітрату, розбавленої сульфатної кислоти.

ХІД РОБОТИ

1. Уміст кожної пробірки розділяємо на три порції.

2. У кожну з трьох пробірок першої порції додаємо 1—2 мл розбавленого розчину сульфатної кислоти. Що спостерігаєте?  Виділення великої кількості вуглекислого газу, що нагадує "закипання" рідини, у третій пробірці. Отже, у пробірці під номером 3 міститься натрій карбонат. 

Складаємо молекулярне і йонно-молекулярне рівняння проведеної якісної реакції.

Na2СO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2

2Na+ + CO32- + 2H+SO42-2Na+ + SO42- + H2O + CO2

2H+ + CO32- = H2O + CO2

3. До кожної з двох пробірок другої порції додаємо 2—3 краплі розчину аргентум нітрату. Що спостерігаєте?  Утворення жовтого осаду у другій пробірці. Отже, у пробірці під номером 2 міститься натрій ортофосфат.

Складаємо молекулярне і йонно-молекулярне рівняння проведеної якісної реакції.

Na3PO4 + 3AgNO3 = 3NaNO3 + Ag3PO4

3Na+ + PO43- + 3Ag+ + 3NO3-3Na+ + 3NO3- + Ag3PO4

3Ag+ + PO43- = Ag3PO4

4. У пробірку третьої порції додаємо 2—3 краплі розчину барій хлориду. Що спостерігаєте?  Утворення білого осаду

Складаємо молекулярне і йонно-молекулярне рівняння проведеної якісної реакції.

Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4

2Na+ + SO42- + Ba2+ + 2Cl-2Na+ + 2Cl- + BaSO4

Ba2+ + SO42- = BaSO4

5. У кожну пробірку з осадом додаємо 2—3 краплі розчину аргентум (І) нітрату. Що спостерігаєте?  Осад барій сульфат не розчиняється у нітратній кислоті, а аргентум (І) ортофосфат - розчиняється.

ВИСНОВОК.

Виявлення карбонат-іонів СО32- у розчині здійснюють за допомогою катіонів Гідрогену H+, наявних у розчині кислоти, сильнішої за карбонатнуОзнака якісної реакції: виділення вуглекислого газу СО2↑.

Піднесений до отвору пробірки запалений сірник перестає горіти й гасне без будь-якого звукового ефекту або при пропусканні цього газу в розчин кальцій гідроксиду утворюється білий осад кальцій карбонату. 

Виявлення ортофосфат-іонів РО43- у розчині здійснюють за допомогою катіонів Аргентуму Ag+, наявних у розчині аргентум (І) нітрату. Ознакою якісної реакції є утворення жовтого осаду Ag3PO4, що розчиняється у нітратній кислоті. 

Виявлення сульфат-іонів SО42- у розчині здійснюють за допомогою катіонів Барію Ba2+, наявних у барій гідроксиді чи солях Барію. Ознакою якісної реакції є утворення білого осаду BaSO4, що не розчиняється у нітратній кислоті.

 Інші завдання дивись тут...