Інші завдання дивись тут...

Варіант І (середній рівень)

Вправа 1. У трьох пробірках під номерами 1, 2, 3 містяться розчини кислоти, солі й лугу. Визначте вміст кожної з пробірок.

Реактиви: лакмус, метилоранж, універсальний індикатор.

У пробірці з кислотою лакмус, метилоранж і універсальний індикатор забарвлюються у червоний колір. У пробірці з лугом лакмус і універсальний індикатор забарвлюються у синій колір, а метилоранж - у жовтиий. У пробірці з розчином солі індикатор не змінює свого забарвлення.

 

Вправа 2. Здійсніть якісну реакцію на хлорид-іон.

Виявити хлорид-іони Cl- у розчині можна за допомогою катіонів Ag+, що містяться у розчині аргентум (І) нітрату. Ознакою якісної реакції є утворення білого сирнистого осаду AgCl, що розчиняється у розчині амоніаку.

Ag+ + Cl- = AgCl

 

Варіант ІІ (достатній рівень)

Вправа 1. Здійсніть реакції, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення: купрум (ІІ) оксид -> купрум (ІІ) хлорид -> купрум (ІІ) гідроксид -> купрум (ІІ) оксид

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaCl

Cu(OH)2 = CuO + H2O

Термічний розклад нерозчинних у воді основ.

 

Вправа 2. Здійсніть якісну реакцію на сульфат-іон.

Виявити сульфат-іони SO42- у розчині можна за допомогою катіонів Ва+, що містяться у розчині барій гідроксиду чи солей Барію (BaCl2, BaBr2, BaI2, Ba(NO3)2). Ознакою якісної реакції є утворення білого дрібнокристалічного осаду BaSO4, що не розчиняється у сильних кислотах.

Ba2+ + SO42- = BaSO4

 

 Варіант ІІІ (високий рівень) 

Вправа 1. У трьох пробірках під номерами 1,2,3 містяться розчини хлориду, броміду та йодиду Калію. Розпізнайте, під яким номером у пробірках містяться ці розчини.

Реактиви: розчини калій хлориду, калій броміду, калій йодиду, аргентум (I) нітрату.

До вмісту пробірок додаємо 2-3 краплі розчину аргентум (І) нітрату. У першій пробірці спостерігаємо утворення білого сирнистого осаду аргентум (І) хлориду, що розчиняється у розчині амоніаку. Отже, у цій пробірці міститься розчин калій хлориду.

KCl + AgNO3 = KNO3 + AgCl↓

У другій пробірці спостерігаємо утворення блідо-жовтого сирнистого осаду аргентум (І) броміду, що трохи розчиняється у розчині амоніаку. Отже, у цій пробірці міститься розчин калій броміду.

KBr + AgNO3 = KNO3 + AgBr↓

У третій пробірці спостерігаємо утворення жовтого сирнистого осаду аргентум (І) йодиду, що не розчиняється у розчині амоніаку. Отже, у цій пробірці міститься розчин калій йодиду.

KI + AgNO3 = KNO3 + AgI↓

Виявити хлорид-, бромід- та йодид-іони у розчині можна за допомогою катіонів Ag+, що містяться у розчині аргентум (І) нітрату. Ознакою якісної реакції є утворення осаду певного кольору, що по-різному розчиняється у розчині амоніаку. 

 

Вправа 2. У двох пробірках під номерами 1, 2 містяться розчини ортофосфату і карбонату Натрію. Визначте вміст кожної з пробірок.

Реактиви: розчини натрій ортофосфату, натрій карбонату, аргентум (I) нітрату, розбавленої хлоридної кислоти.

Проведення експерименту.

1. Вміст кожної пробірки розділяємо на дві порції.

2. До вмісту пробірок першої порції додаємо 2-3 краплі розчину аргентум (І) нітрату. У першій пробірці утворюється яскраво-жовтий порошкоподібний осад аргентум (І) ортофосфат. Отже, у пробірці під номером 1 міститься розчин натрій ортофосфату.

Na3PO4 + 3AgNO3 = NaNO3 + Ag3PO4

3. До вмісту пробірки другої порції додаємо розбавленої хлоридної кислоти. У пробірці виділяється велика кількість вуглекислого газу, що нагадує "закипання" рідини, який не має запаху. Отже, у пробірці під номером 2 міститься розчин натрій карбонату.

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2

Піднесений до отвору пробірки запалений сірник перестає горіти й гасне без будь-якого звукового ефекту або при пропусканні цього газу в розчин кальцій гідроксиду утворюється білий осад кальцій карбонату.

Результати експериментальних досліджень оформлюємо у вигляді таблиці: 

Проведені дії

Пробірка №1 Пробірка №2

1 ПОРЦІЯ:

додаємо розчин

аргентум (І) нітрату

випадає яскраво-жовтий 

порошкоподібний осад

змін не

відбувається

2 ПОРЦІЯ:

додаємо розчин

розбавленої хлоридної 

кислоти

-

виділяється

вуглекислий

газ

Висновки

експерименту

натрій ортофосфат

натрій

карбонат

Вправа 3. Здійсніть якісну реакцію на карбонат-іон.

Виявлення карбонат-іонів CO32- у розчині здійснюють за допомогою катіонів Гідрогену Н+. Для цього використовують розчин кислоти, сильнішої за карбонатну. Ознакою якісної реакції є виділення великої кількості вуглекислого газу, що нагадує "закипання" рідини, який не має запаху. 

+ + СO32– = Н2O + СO2

Інші завдання дивись тут...