Інші ГДЗ дивись тут...

Відповіді і розв'язки 

до підручника Григорович О.В. "Хімія 9 клас"

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2017 року

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

Зміст

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук ...5

§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини ...11

Тема 1. Розчини

§ 3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини ...17

§ 4. Будова молекули води. Розчинення речовин у воді. Кристалогідрати ...25

§ 5. Поняття про водневий зв’язок ...31

§ 6. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників ...34

§ 7. Характеристики розчинів ...39

§ 8. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація ...44

§ 9. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах ...50

§ 10. Сильні й слабкі електроліти. Ступінь електролітичної дисоціації ...55

§ 11. Кислотність середовища. Поняття про pH розчину ...60

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ № 1–3 ...65

§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій ...68

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ № 4–6 ...74

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 Реакції обміну між розчинами електролітів ...76

§ 13. Виявлення йонів у розчинах ...77

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ № 7–9 ...80

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 Розв'язування експериментальних задач ... 82

Тема 2. Хімічні реакції

§ 14. Ступінь окиснення елементів ...84

§ 15. Окисно-відновні реакції ...88

§ 16. Окисники й відновники ...95

§ 17. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Метод електронного балансу ...100

§ 18. Тепловий ефект хімічних реакцій ...107

§ 19. Термохімічні рівняння реакцій ...113

§ 20. Швидкість хімічної реакції ...116

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №10 ...124

Практична робота № 3 ...127

§ 21. Класифікація хімічних реакцій ...128

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки

§ 22. Вступ до органічної хімії ...132

§ 23. Метан — найпростіший вуглеводень ...138

§ 24. Гомологи метану — насичені вуглеводні ...143

§ 25. Властивості метану та його гомологів, їх застосування ... 147

§ 26. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях ...152

§ 27. Етен і етин — ненасичені вуглеводні ...155

§ 28. Поняття про полімери. Поліетилен ...161

§ 29. Природні джерела вуглеводнів ...166

§ 30. Етиловий спирт ...172

§ 32. Гліцерол ...179

Лабораторний дослід № 11 ...182

§ 33. Карбонові кислоти. Етанова кислота ...184

Практична робота № 4 ...189

§ 34. Вищі карбонові кислоти. Мило ...190

§ 35. Жири ...196

§ 36. Вуглеводи: глюкоза та сахароза ...202

Лабораторний дослід № 12 ...209

§ 37. Вуглеводи: крохмаль та целюлоза ...210

Лабораторні досліди № 13, 14 ... 214

Практична робота № 5 ...216

§ 38. Білки та амінокислоти ...218

§ 39. Природні й синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля...224

У всіх вправах сірим кольором даються відповіді,

а зеленим ― пояснення.

Інші ГДЗ дивись тут...