Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Укажіть, який із наведених параметрів під час перебігу хімічної реакції завжди залишається незмінним:

А маса

Б об’єм

В тиск

Г концентрація

Закон збереження маси речовин у хімічних рівняннях:  маса речовин, що реагують, дорівнює масі речовин, що утворюються.

 

Вправа 2. Що таке величина ΔН? Тепловий ефект реакцій

Як ви розумієте її фізичний зміст? Полягає у тому, що є різницею між умістом енергії у вихідних речовинах і кінцевих продуктах реакції.

 

Вправа 3. Укажіть, які з наведених рівнянь відповідають ендотермічним рівнянням:

А С + О2= СО2ΔН = –393 кДж

Б С + Н2О = СО + Н2ΔН = +131,4 кДж

В 2NH3 = N2 + 3Н2ΔН = +92,4 кДж

Г 2С + О2 = 2СО; ΔН = –221 кДж.

Оскільки тепловий ефект обчислюється відносно всієї реакційної системи, то для ендотермічних рівнянь, коли теплота вбирається і енергія системи збільшується, тепловий ефект реакції ΔН буде позитивним.

 

Вправа 4. Складіть термохімічне рівняння взаємодії фосфору із хлором, якщо при цьому на кожний моль утвореного фосфор (V) хлориду виділяється 375 кДж теплоти.

2P + 5Cl2 = 2PCl5ΔН = 750 кДж.

За умовою задачі

на утворення 1 моль фосфор (V) хлориду виділяється 375 кДж теплоти, 

за хімічним рівнянням

на утворення 2 моль фосфор (V) хлориду - х кДж теплоти.

x=2 моль375 кДж:1 моль = 750 кДж теплоти.

Хімічна реакція відбувається з виділенням теплоти, тобто є екзотермічною, тому тепловий ефект реакції буде негативним (ΔН =-750 кДж).  

 

Додаткові завдання

Вправа 5. Укажіть тепловий ефект реакції ΔН (у кілоджоулях) перетворення речовини А на речовину В згідно з наведеним графіком (графік 1).

А +50

Б –50

В +100

Г –100

Д +150

Ж –200

ΔН = ΔНВ ΔНА=50 - 150 = – 100 кДж

 

Вправа 6. Укажіть, який відрізок на графіку вказує значення теплового ефекту реакції (графік 2)

А а Б б В в Г г

 

Вправа 7. Наведені термохімічні рівняння напишіть так, як прийнято в термодинаміці:

а) 2Cu + О2 = 2CuО +276 кДж;

б) СаСО3 = СаО + СО2 –180 кДж.

Визначте, який із процесів є екзо-, а який — ендотермічним. 

а) 2Cu + О2 = 2CuО; ΔН =276 кДж; Екзотермічний процес

б) СаСО3 = СаО + СО2ΔН =+180 кДж. Ендотермічний процес

Інші завдання дивись тут...