Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Відомо, що для повного розкладання залишеної у лісі газети потрібен рік, для іржавіння консервної банки — десять років, а скло практично не руйнується і протягом століть. Що ви можете сказати про швидкість зазначених хімічних процесів? Хімічних процеси відбуваються з різною швидкістю. Який практичний висновок можна зробити з наведених прикладів? Нагромадження цих відходів забруднює довкілля.

 

Вправа 2. Як ви розумієте швидкість хімічних реакцій? Від яких чинників вона залежить? Відповідь обґрунтуйте. Швидкість хімічної реакції залежить:

- від природи реагуючих речовин (у процесі реакції руйнуються хімічні зв’язки. Отже, міцність зв’язків впливає на швидкість хімічної реакції);

- ступеня їх подрібненості (в твердій речовині реакція відбувається тільки на поверхні твердої речовини, бо частинки не можуть вільно переміщуватися, а лише коливаються. Якщо речовину подрібнити, то поверхня стикання речовин збільшується, й, відповідно, збільшується швидкість реакції між ними);

- концентрації (збільшення кількості частинок, з яких складаються реагенти, збільшує кількість їх зіткнень, і швидкість реакції зростає);  

- температури (при нагріванні рідини або газу збільшується швидкість руху молекул, а при нагріванні твердої речовини - швидкість коливань частинок у ній й, відповідно, зростає кількість зіткнень частинок реагентів, тому переважна більшість реакцій за підвищенням температури відбувається швидше);

- тиску для газів (у разі підвищення тиску концентрація газу збільшується).

 

Вправа 3. Чому в кам’яновугільних шахтах у разі нагромадження вугільного пилу виникає загроза вибуху? Бо вугільний пил дуже подрібнений, тому легко займається і реакція окиснення відбувається дуже швидко в силу збільшення площі поверхні контакту реагентів, а теплота, що виділяється, спричиняє руйнування.  

С + О2 = СО2 - ΔН 

Як запобігти цьому? Вентиляція шахт.

 

Вправа 4. Чому реакції горіння сірки, фосфору, заліза у повітрі відбуваються повільніше, ніж у чистому кисні? Відповідь мотивуйте. Повітря - це суміш газів, тому у повітрі на частку молекул кисню припадає 1/5 молекул усіх газів, тобто концентрація молекул кисню в повітрі у 5 разів менша, ніж у чистому кисні. Тому число зіткнень молекул у чистому кисні буде більшим, відповідно й швидкість реакції горіння буде більшою.

Інші завдання дивись тут...