Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Що таке каталізатор? Каталізатори — це речовини, що прискорюють хімічні реакції, а самі залишаються в незміннній кількості. Поясніть механізм його дії. 

Схематично дію каталізатора можна зобразити так:

А + В = АВ

А + К = АК

АК + В = АВ + К,

де А і В - реагенти, а К - каталізатор.

Сумарне рівняння: А + К + АК + В = АК + АВ + К

Отже, А + В = АВ

Каталізатор легко взаємодіє з одним із реагентів, наприклад з речовиною А, утворюючи проміжну сполуку АК. Остання швидко взаємодіє з речовиною В з утворенням бажаного продукту АВ і вивільненням каталізатора.

 

Вправа 2. Сухий хлор на залізо не діє, тому його можна зберігати у залізних балонах. Вологий хлор залізо руйнує. Як ви можете це пояснити? Наявна вода у вологому хлорі стає каталізатором.

 

Вправа 3. Чи впливає каталізатор на значення теплового ефекту реакції? Ні, не впливає. Відповідь поясніть. Значення теплового ефекту стосується тієї кількості молів речовини, що визначена рівнянням реакції, а каталізатори тільки прискорюють хімічні реакції, але самі при цьому не витрачаються, тобто залишаються в незмінній кількості.

Числове значення теплового ефекту реакції залежить від природи речовин та їх кількості.

 

Вправа 4. Укажіть, у якому з наведених випадків має місце каталітична дія:

А швидкість реакції водню з бромом зростає під час нагрівання

Б інтенсивність реакції горіння вугілля підвищується після його подрібнення

В швидкість реакції горіння фосфору зростає в разі внесення його в атмосферу чистого кисню

Г швидкість реакції розкладу бертолетової солі КСlO3 збільшується внаслідок добавляння до неї манган (ІV) оксиду MnO2

Інші завдання дивись тут...