Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. За якою ознакою реакції поділяють на оборотні та необорот-

ні? Ознака: за напрямом перебігу хімічних процесів.

За яких умов реакція буде необоротною? За умови утворення осаду, газу чи малодисоційованої сполуки (слабкого електроліту)

Наведіть приклади.

Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4

Na2S + HCl = NaCl + H2S

HCl + NaOH = NaCl + H2O

 

Вправа 2. Напишіть рівняння реакцій між зазначеними речовинами і укажіть серед них оборотну реакцію:

А Na2SiO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2SiO3

Б СаО + 2HCl = CaCl2 + H2O

NaOH + Al(OH)3 = 2H2O + NaAlO2 натрій метаалюмінат

Г N2 + O2 <-> 2NO - оборотна реакція.

 

Додаткове завдання

Вправа 3. Що ви можете сказати про реакцію, загальний вигляд якої А + В =

= С, на підставі наведеного у підручнику на сторінці 68 графіка?

А реакція відбувається дуже швидко

Б реакція екзотермічна

В реакція ендотермічна

Г графік ілюструє стан рівноваги 

Якщо внутрішня енергія продуктів реакції більше, ніж реагентів, то енергія буде поглинатися із зовнішнього середовища — реакція ендотермічна

Інші завдання дивись тут...